TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Uratutkimus

TIVIA suorittaa muutaman vuoden välein perinteisen Uratutkimuksen, jossa tutkitaan TIVIA-yhteisön henkilöjäsenille kohdistetun kyselyn avulla mm. alan palkkakehitystä, ammattilaisten urakehitystä ja työtyytyväisyyttä.

IT-ura-tutkimus 2018

Nopeasti kehittyvä ja laajentuva IT-ala tarjoaa monipuolisia haasteita alalla työskenteleville. Alan hyvät ansiot, palkkatasa-arvo, haastavat työtehtävät ja mahdollisuudet kehittymiseen pitävät alan ammattilaiset tyytyväisenä työhönsä selviää TIVIAn juuri julkaistusta IT-uratutkimuksesta.

Tutkimusraportin tiivistelmä

Tilaa tutkimusraportti sähköpostiisi (vain jäsenille)

IT-ura-tutkimus 2015

IT-alan palkkakehitys kääntyi 2015 hienoiseen laskuun. Samanaikaisesti tuloerot alalla ovat kasvaneet. Töitä tehtiin aiempaa enemmän, mutta koulutusta saatiin aiempaa vähemmän. Ihmiset ovat kuitenkin keskimäärin tyytyväisiä työhönsä. Miesten ja naisten palkkojen ero on lähes poistunut.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2015

IT-ura-tutkimus 2014

Tutkimuksen aineiston perusteella tieto- ja viestintätekniikan aloilla palkat ovat nousseet keskimääräistä enemmän. Myös IT-alan palkkojen tasa-arvoisuus on säilynyt.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2014

IT-ura-tutkimus 2013

Vuoden 2013 tutkimus antaa IT-ammattilaisten arjesta kuvan, joka keskiarvojen tasolla poikkeaa edellisistä vuosista vähemmän kuin vuoden mittaan kuullut synkät talousuutiset olisivat antaneet aiheen odottaa. Palkatkin ovat jatkaneet nousuaan, tosin nousuvauhti on hidastunut merkittävästi aikaisemmista vuosista.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2013

IT-ura-tutkimus 2012

Vuoden 2012 tutkimuksen odotettiin näyttävän merkkejä taloustilanteen kiristymisestä ja paljon julkisuutta saaneista IT-alan vaikeuksista. Keskiarvojen tasolla tilanne näyttää kuitenkin hyvin samanlaiselta kuin vuotta aikaisemmin. Monet sanalliset kommentit kyllä kertovat ilmapiirin kiristymisestä työpaikoilla.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2012

IT-ura-tutkimus 2011

Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA) perinteinen palkkatutkimus suoritettiin keväällä 2011 yhteistyökumppanina Tietoviikko. Palkkatutkimusta on toistettu 1–2 vuoden välein ja tuloksista on saatavissa vertailukelpoisia tietoja vuosilta 2005–2011.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2011

IT-ura-tutkimus 2009

Tietotekniikan liitto (nyk. TIVIA) ja Tietoviikko suorittivat touko-kesäkuussa 2009 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimuksessa on kartoitettu palkkojen lisäksi myös työtyytyväisyyttä, työn ohessa tapahtuvaa koulutusta, urakehitystä sekä vaihtuvia, tutkimusaikana ajankohtaisia ilmiöitä. Tällä kertaa selvitettiin taantuman vaikutuksia IT-ammattilaisen työhön.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2009

IT-ura-tutkimus 2008

Tietotekniikan liitto (nyk. TIVIA) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti toistettu noin vuoden välein, mutta tällä kertaa edellisestä tutkimuksesta ehti kulua hiukan yli kaksi vuotta. Tällä kertaa kysyttiin palkkojen lisäksi myös työtyytyväisyyteen, koulutukseen, urakehitykseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin (globalisaatio) kohdistuvia kysymyksiä.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2008

IT-ura-tutkimus 2005

Tietotekniikan liitto (nyk. TIVIA) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 palkkatutkimuksen. Tällä kertaa kysyttiin palkkojen lisäksi myös työtyytyväisyyteen, koulutukseen, urakehitykseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin (globalisaatio, irtisanomiset) kohdistuvia kysymyksiä. Tutkimusta raportoidaan tällä kertaa useammasta näkökulmasta eri raportteina.

Tutkimusraportti – IT-ura-tutkimus 2005