TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Tutkimukset

TIVIA tekee ICT-alan tutkimuksia sekä yksin että eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Säännönmukaisesti toistuvat tutkimukset ovat viime vuosina kohdistuneet tietotekniikka-alan yleisiin näkymiin sekä IT-ammattilaisten työmarkkinoihin, työtehtäviin ja palkkakehitykseen. Kertaluontoisina katsauksina on selvitetty mm. ohjelmistoalan näkymiä sekä kunnallisvaaliehdokkaiden näkemyksiä kuntien tietotekniikkaan liittyvistä kysymyksistä.