TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

TIVIA-yhteisö

TIVIA ry on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. Se koostuu noin 30 jäsenyhdistyksestä. Lisäksi liittoyhteisön piirissä toimii useita samoista tietotekniikan osa-alueista tai muista yhteisistä teemoista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia osaamisyhteisöjä ja verkostoja.

Liittoyhteisön jäseninä on noin 7 000 alan ammattilaista ja noin 300 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota.

TIVIAan kuulutaan jäsenyhdistyksen kautta. Voit liittyä joko alueelliseen yhdistykseen, valtakunnalliseen teemayhdistykseen ja/tai opiskelijayhdistykseen.

Osaamisyhteisöt ja verkostot

Liittoyhteisön piirissä toimii useita samoista tietotekniikan osa-alueista tai muista yhteisistä teemoista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia verkostoja. Osa näistä on organisoitunut valtakunnallisiksi teemayhdistyksiksi, osa toimii vapaamuotoisemmin eri yhdistyksien tai suoraan TIVIAn alaisuudessa osaamisyhteisöinä, verkostoina tai työryhminä.

Nimi | Yhdistys | Esittely

AKVA – Aktiiviset vaikuttajat | TIVIA Uusimaa | Verkosto haluaa edistää jäsentensä laaja-alaista osaamista ja henkilökohtaista kehittymistä
Digisaurukset | TIVIA Uusimaa | Senioreja kiinnostavia seminaareja ja muita tapahtumia
Digi-tutor-verkosto | IT-kouluttajat | Verkosto kerää yhteen kuntien tietotekniikan pedagogista tukea antavat henkilöt
Etiikan työryhmä | TIVIA | IT-alan ammattietiikka
ICT Ladies -verkosto | TIVIA Uusimaa | Pääkaupunkiseudulla vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto
ICT Ladies -verkosto | Pitky | Pirkanmaan alueella vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto
ITU-verkosto | TIVIA Uusimaa | Ihmistuntemus
KAOS | Sytyke | Kokonaisarkkitehtuuri
MPP | TIVIA | Myynnin Pyöreä Pöytä
Nice ICT | TIVIA Keski-Suomi | Nice ICT kokoaa Keski-Suomen ICT-alalla opiskelevat ja työskentelevät naiset yhteen
PitKyber | Pitky | Pitkyn tietoturvaverkosto
PM Club Tampere | Pitky | Projektitoiminnan osaamisen ja arvostuksen kehittäminen Pirkanmaalla
TAITO-verkosto | IT-kouluttajat | Tieto- ja viestintätekniikalla Ammattikorkeakouluista Innovatiivisia Tulevaisuuden Osaajia
TestausOSY | Sytyke | Testaaminen
Tietie-verkosto | IT-kouluttajat | Verkosto kehittää avointa elinikäistä oppimista
Tietohallinto-verkosto | TIVIA Uusimaa | Operatiivinen tietohallinto
Tietoliikenne-foorumi | TIVIA Uusimaa | Tietoliikennetoimialan kehityssuunnat
Tietosuojaverkosto | Tietoturva | Tietosuojaan ja sitä koskeviin kysymyksiin erikoistunut verkosto
Yrittäjyys-verkosto | TIVIA Uusimaa | Vertaisverkosto yrittäjyydestä kiinnostuneille tai jo yrittäjinä toimiville

Toimikunnat

Toimikuntiemme tavoitteena on saada paras mahdollinen osaaminen mukaan kehittämään TIVIA-yhteisön toimintaa. Haluamme kehittää erityisesti tapahtumiin, vaikuttamiseen sekä viestintään liittyviä toimintoja. Kokouksiin osallistutaan etäyhteyden kautta.

Toimikunnat ovat:

  • tapahtumatoimikunta | vastuuhenkilö: Jarkko Laine

  • vaikuttamistoimikunta | vastuuhenkilöt: Ursula Koski, Mikko Valjakka

  • palvelutoimikunta | vastuuhenkilö: Maaret Pyhäjärvi

  • viestintätoimikunta | vastuuhenkilö: Joona Haavisto

Ensimmäiset toimikunnat muodostettiin syksyllä 2016. Tule mukaan vaikuttamaan ilmoittautumalla haluamaasi toimikuntaan sähköpostitse: tivia(at)tivia.fi. Lisätietoja saa lähettämällä sähköpostia edellä mainittuun osoitteeseen.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan sekä TIVIA-yhteisön toimintaan että rakentamaan osaavampaa ja menestyvämpää tulevaisuuden Suomea kanssamme!