Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Green ICT -hanke

Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat kymmenesosasta sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä. Yksittäisen ICT-palvelun jalanjälkeä voidaan kuitenkin vähentää oikeilla toimilla jopa 90 prosenttia. TIEKE, TIVIA ja LUT ovat käynnistäneet Uudenmaan liiton rahoituksella kaksivuotisen Green ICT -hankkeen, jossa edistämme yritysten ja julkisen sektorin hiilineutraaleja digipalveluita ja -hankintoja Uudenmaan alueella.

Sekä digitalisaatio että ilmastonmuutoksen hillintä ovat olleet 2000-luvun kestopuheenaiheita. Tästä huolimatta ilmastoa, ympäristöä ja energiaa säästävät ICT-palvelut eivät ole saaneet riittävästi huomiota. Ilmastoviisaan ICT:n edistämiseen organisaatioiden arjessa onkin kaivattu kipeästi käytännön tietoa ja työkaluja. Uudenmaan liiton rahoittamassa Green ICT -hankkeessa sekä tuetaan uusmaalaisten yritysten kaksoissiirtymää ilmastoystävälliseen ICT-palvelutuotantoon että ohjataan yrityksiä ja julkista sektoria tekemään vähähiilisempiä ICT-hankintoja.

  • Green ICT -ekosysteemi

  • Kuinka myyn tai ostan vähäpäästöistä digiä?

  • Green ICT -julkaisut

  • Kuinka hanke edistää ilmastoviisasta ICT-osaamista

Lue lisää hankkeesta TIEKEn sivuilta

Katso hankkeeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat TIVIAn sivuilta

Green ICT-hankkeen kauaskantoiset tavoitteet

  1. Merkittävä määrä yrityksiä muuttaa digipalvelujen tarjontaansa ja/tai hankintatapojaan Green ICT -suuntaan.

  2. Merkittävä määrä yrityksiä on ottanut kansainvälistymisen askeleita joko Green ICT -myynnin, rahoituksen tai hankeyhteistyön kautta.

  3. Green ICT -ratkaisujen siirtymä johtaa merkittäviin päästövähennyksiin ja uusia työpaikkoja syntyy.

  4. Green ICT -ratkaisujen ostaminen arkipäiväistyy, kasvava valikoima näkyy myös kuluttajamarkkinoilla.


Green ICT -hanke


Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille -hanketta rahoitetaan Uudenmaan liiton koordinoimasta REACT-EU-rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoitus on myönnetty osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen rahoituskausi
1.6.2021–31.5.2023

Hankkeen yhteyshenkilöt
TIEKE: Antti Sipilä, antti.sipila[at]tieke.fi
LUT-yliopisto: Jari Porras, jari.porras[at]lut.fi
TIVIA: Janne Mustonen, janne.mustonen[at]tivia.fi