TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

TIVIA

TIVIA ry on Suomen johtava tieto- ja viestintätekniikan alan liitto, joka tarjoaa osaamista ja verkostoja digitaalisemman Suomen parhaaksi.

TIVIA-yhteisöön kuuluu lähes 30 alueellista yhdistystä, valtakunnallista teemayhdistystä ja muuta yhdistystä. Yhteisön jäseniä ovat jäsenyhdistyksiin kuuluvat henkilöt, yritykset ja muut organisaatiot sekä liittotason kumppanuusjäsenet.

TIVIA-yhteisö toimii jäsentensä osaamisen kehittämisen ja verkostojen alustana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liiton ja sen jäsenyhdistysten päätoimintamuotoja ovat tapahtuma-, tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta. Niiden avulla tarjotaan jäsenkunnalle ajankohtaista tietoa alan kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä.

Erilaiset tapahtumat tarjoavat hyviä tilaisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen, tietojen ja kokemusten vaihtoon sekä yhteyksien luomiseen. Liiton tutkimustoiminnan tehtävänä on hankkia tietoa tietotekniikka-alan kehityksestä tietoteollisuuden ja tietoyhteiskunnan kehittämisen tueksi ja edistämiseksi.

TIVIA ja sen jäsenyhdistykset tiedottavat toiminnastaan ja palveluistaan verkkosivujen, jäsenlehtien ja alan ammattilehtien välityksellä. TIVIAlla on toimikuntia ja työryhmiä, jotka ovat asiantuntijoista koostuvia toimielimiä. Tietotekniikan tutkimussäätiö rahoittaa projekteja ja myöntää tutkimusapurahoja.

Tietoa TIVIAsta

Missio

TIVIA on Suomen johtava tieto- ja viestintätekniikan alan liitto, joka tarjoaa osaamista ja verkostoja digitaalisemman Suomen parhaaksi.

Visio

TIVIA on Suomen aktiivisin ja vaikuttavin yhteisö ICT-alalla.

Organisaatio = TIVIA + TIVIA Infuture Oy + Tietotekniikan tutkimussäätiö

TIVIA on puolueeton, valtakunnallinen tieto- ja viestintäalan asiantuntija, jäsenyhdistystensä kattojärjestö. TIVIA-yhteisöön kuuluu lähes 30 alueellista yhdistystä, valtakunnallista teemayhdistystä ja muuta yhdistystä.

TIVIA Infuture Oy:n kautta TIVIA toteuttaa liiketoimintaansa, johon kuuluvat mm. koulutustapahtumien järjestäminen ja kirjojen sekä mm. IT-sopimusehtojen myynti.

Tietotekniikan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää koulutus- ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö. Säätiö jakaa vuosittain Väitöskirjapalkinnon sekä avustaa suomalaisten alan tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön.

TIVIAn hallinto

Yhteisön jäseniä ovat jäsenyhdistyksiin kuuluvat henkilöt, yritykset ja muut organisaatiot sekä liittotason kumppanuusjäsenet. TIVIAssa asioita valmistelevat ja päätöksiä tekevät elimet, joiden jäsenet ovat jäsenyhdistyksien suoraan tai välillisesti valitsemia.

Lue lisää TIVIAn hallinnosta.

Kansainvälinen toiminta

IFIP

International Federation for Information Processing (IFIP) on kansainvälinen tietotekniikan yhteisö, joka on perustettu 1960 ensimmäisen kansainvälisen World Computer Congress -tapahtuman jälkeen. IFIP on riippumaton, voittoa tavoittelematon kansallisten tietojenkäsittelyliittojen kattojärjestö.

IFIP:n organisaatio koostuu 13 teknisestä komiteasta (TC), jotka jakautuvat yhteensä yli sataan työryhmään (WG). Tekniset komiteat kattavat jatkumon teoreettisista tietotekniikan perusteista aina tietotekniikan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, joihin sisältyvät myös kehitysmaiden tietotekniikan kysymykset. Suomella on edustajat TC10:tä lukuunottamatta kaikissa TC:ssa.

Teknisten komiteoiden ja työryhmien työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Eri maiden asiantuntijat sekä yliopistotutkimuksen että teollisuuden piiristä kohtaavat ja määrittelevät tehtävän työn sisällön. Tehtävä työ näkyy käytännössä kansainvälisten julkaisujen ja konferenssien muodossa.

Tietotekniikan tutkimussäätiö rahoittaa suomalaisten tutkijoiden osallistumista järjestön toimintaan.

CEPIS

The Council of European Professional Informatics Societies on eurooppalaisten tietotekniikkaliittojen järjestö. Tunnetuimpia CEPISin aktiviteetteja ovat eurooppalainen tietokoneen ajokortti ECDL ja it-ammattilaisten sertifiointiohjelma EUCIP.

Medialle

Logosta on tuotettu versioita eri käyttötarkoituksiin kuten vektoritiedostot (PDF) painotuotteisiin sekä pikselitiedostot (PNG) verkkoon ja toimistosovelluksiin.


 

Ensisijainen logo TIVIAn logo

Tummansininen: PNG | PDF

Valkoinen: PNG | PDFPinottu logo TIVIAn pinottu logo

Tummansininen: PNG | PDF

Valkoinen: PNG | PDFTIVIAn esittely TIVIAn esittely

TIVIAn esittely

TIVIAn 70-vuotisjuhlaesite