TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Webinaarisarja IT:n soveltamisen ja johtamisen parantamiseksi

Valtiovarainministeriön tuoreessa raportissa Suomen BKT:n kasvun ennustetaan jäävän 10 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja samalla puoleen muiden Pohjoismaiden BKT-kasvusta. On kysytty muun muassa, onko Suomi edelleen Pohjoismaa ja onko synkkä ennuste väistämätön. Historia opettaa ennusteiden toteutuvan harvoin ja toimivan herättäjinä. IT:n soveltaminen, digitalisaatio, niin yrityksissä, julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla kuin jokaisen elämässä ovat tärkeimpiä keinoista vaikuttaa ja muuttaa tulevaisuuttamme. Tähän tarvitaan IT:n johtamistaitoa, joka on webinaarisarjamme aihe. Aloitamme webinaarisarjan 11. maaliskuuta 2021 COVID-19:n ja IT:n johtamisen yhteydestä vastaten kysymykseen: Miten hyödynnät koronan aiheuttaman digiloikan? Webinaarisarjassa on neljä webinaaria: 11.3., 13.4., 19.5. ja 10.6. Katso tarkemmat tiedot webinaareista alta.


IT:n soveltamisen ja johtamisen tilanne ja merkitys Suomessa

TIVIAn, ICT Leaders Finlandin (ILF) ja  Turun kauppakorkeakoulun yhdessä toteuttaman IT- ja digitalisointibarometri 2020 -tutkimuksen tulokset ovat webinaarisarjan keskustelujen perustana. Keräsimme 9. kerran toteutetun barometrikyselytutkimuksen vastaukset loka-marraskuussa 2020. Lisäksi toteutimme erillinen tutkimuksen COVID-19:n vaikutuksista joulukuussa 2020.

Barometrin kysymykset laatinut ja tutkimusaineiston analysoinut ICT Leaders Finlandin puheenjohtaja, Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Tomi Dahlberg toimii asiantuntijana webinaareissa. TIVIAn ja ILFin hallituksen jäseniä osallistuu hänen lisäkseen kustakin aiheesta käytävään keskusteluun.


Miksi digitalisaatio on joillekin uhka ja toisille mahdollisuus koronan aikana? 

Webinaarin tallenne on TIVIAn jäsenten katsottavissa

Webinaarissa käydään läpi COVID-19:n vaikutus IT:n ja digitalisaation johtamiseen, liiketoiminnan menestykseen sekä näihin vaikuttavat tekijät. Millä tavalla COVID-19 on vaikuttanut IT:n ja digitalisaation soveltamiseen ja johtamiseen suomalaisissa organisaatioissa? Millä tavalla suomalaiset organisaatiot arvioivat hyödyntävänsä COVID-19-kokemuksia ja digiloikkaa COVID-19:n jälkeisenä aikana kilpailukykynsä parantamiseksi?

 • torstai 11.3.2021
 • klo 15.00–16.30
 • lähetä kysymyksesi ennakkoon: tivia(at)tivia.fi
 • tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista
 • keskustelijoina Tomi Dahlberg ja Ilona Ylinampa (TIVIAn hallituksen jäsen ja Fujitsun tiedonhallintaratkaisujen johtaja) sekä fasilitaattorina Jussi Nissilä (TIVIAn toimitusjohtaja)

 

Mikä on IT:n ja digitalisaation soveltamisen ja johtamisen tilanne suomalaisissa organisaatioissa? 

Webinaarin tallenne on TIVIAn jäsenten katsottavissa

Keskustelemme IT:n ja digitalisaation johtamisesta suomalaisissa organisaatioissa kuten digitalisaation ja verkkoliiketoiminnan onnistumisesta, kustannustehokkuuden parantamisesta, liike­vaihdon kasvattamisesta ja muiden digitalisaation tavoitteiden saavuttamisesta etsimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 1. Onko olemassa tunnistettava joukko organisaatioita, jotka ovat onnistuneet digitalisaation johtamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa muita paremmin? Näkyykö onnistuminen innovaatioina, suurempina kustannussäästöinä ja nopeampana liikevaihdon kasvuna?
 2. Miten IT-investointien ja -hankintojen johtaminen toimii? Onko IT- ja digitalisaatio-osaajia helppo rekrytoida?
 3. Miten hyvin suomalaiset organisaatiot ovat onnistuneet verkkokaupassa ja sosiaalisen median liiketoiminnallisessa hyödyntämisessä?
 4. Miten hyvin suomalaiset organisaatiot ovat onnistuneet ohjelmistoihin ja dataan pohjautuvassa liiketoiminnassa?
 5. Mikä yhteys IT-kyvykkyyksien kehittämisellä ja IT:n johtamisella on digitaalisten liiketoimintojen onnistumiseen?
 6. SINUN kysymyksesi – lähetä meille mieltäsi askarruttava kysymys päivän teemasta, yritämme vastata siihen


Webinaari-info

 • tiistai 13.4.2021
 • klo 15.00–16.30
 • lähetä kysymyksesi ennakkoon: tivia(at)tivia.fi
 • tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista
 • keskustelijoina Tomi Dahlberg ja Janne Puustinen (CIO, Valmet). Lisäksi keskusteluun osallistuu myöhemmin julkistettava TIVIAn hallituksen jäsen.


 

Osaavatko suomalaiset organisaatiot johtaa IT-projekteja ja kyberturvaa? 

Webinaarin tallenne on TIVIAn jäsenten katsottavissa

Aikaisempina vuosina vain 1/3 IT-projekteista on onnistunut ja kyberturva on jäänyt julistukseksi. Onko tilanne parantunut? Keskustelemme IT:n ja digitalisaation johtamisesta suomalaisissa organisaatioissa, tällä kertaa kyvystä johtaa IT-projekteja ja kyberturvaa. Molemmat aihepiirit ovat olleet osa IT- ja digitalisointi­barometri tutkimusta vuosien ajan. IT-projekteista onnistui vuosina 2010–2015 noin 1/3 ja kyberturvan johtaminen jäi pääosin julistuksiksi. Pohdimme, onko tilanne näiden asioiden johtamisessa edelleen sama etsimällä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 1. Onko olemassa tunnistettava joukko organisaatioita, jotka ovat onnistuneet IT-projektien johtamisessa muita paremmin? Miten onnistuminen näkyy projektin tehokkuustavoitteissa (budjetin ja aikataulun pitävyys, sovitun toiminnallisuuden tuottaminen) ja liiketoiminnan hyötyjen saavuttamisessa?
 2. Mikä yhteys IT-projektien johtamisen onnistumisella on projekteille asetettuihin tavoitteisiin?
 3. Miten suomalaisten organisaatioiden onnistuminen IT-projektien johtamisessa on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana?
 4. Miten hyvin suomalaiset organisaatiot ovat onnistuneet toiminnan jatkuvuuden, tietoturvan ja yksityisyyden suojan johtamisessa?
 5. Onko olemassa tunnistettava joukko organisaatioita, jotka ovat onnistuneet kyberturvan johtamisessa muista paremmin? Mikä on näille onnistujille tunnusomaista IT:n johtamista?
 6. SINUN kysymyksesi – lähetä meille mieltäsi askarruttava kysymys päivän teemasta, yritämme vastata siihen. Lähetä viesti: tomi.dahlberg(at)utu.fi


Webinaari-info

 • keskiviikko 19.5.2021
 • klo 15.00–16.30
 • lähetä kysymyksesi ennakkoon: tomi.dahlberg(at)utu.fi
 • tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista
 • keskustelijoina Tomi Dahlberg (puheenjohtaja, ICT Leaders Finland | työelämäprofessori, Turun kauppakorkeakoulu) ja Tommi Tuovila (CIO, Neste | Vuoden CIO 2018)
 
 

Miksi toiset yritykset saavat hyötyjä IT:stä ja digitalisaatiosta ja toiset eivät? 

Webinaarin tallenne on TIVIAn jäsenten katsottavissa

Aikaisemmissa barometritutkimuksissa on todettu hyvän IT:n johtamisen erittäin suuri yhteys IT:n ja digitalisaation tuottamiin hyötyihin. Miten tämä ilmenee?

 • torstai 10.6.2021
 • klo 15.00–16.30
 • lähetä kysymyksesi ennakkoon: tomi.dahlberg(at)utu.fi
 • tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista
 • Keskustelijoina ovat tutkimusaineiston analysoinut Tomi Dahlberg ja ILFin hallituksen jäsenet Sinikka Markkula ja Turkka Keskinen.


  Webinaarisarjan kolmessa aiemmassa keskustelussa olemme tarkastelleet koronapandemian vaikutuksia IT:n soveltamiseen ja johtamiseen pandemian aikana ja sen jälkeen, Suomessa toimivien organisaatioiden onnistumista digitaalisen liiketoiminnan osa-alueiden soveltamisessa sekä kykyä johtaa IT-projekteja ja kyberturvallisuutta. Olemme puhuneet paljon IT:n ja digitaalisen liiketoiminnan johtamisesta osana yrityksen liiketoiminnan johtamista ja sen yhteydestä edellä mainittuihin asioihin. Keskustelun taustalla olevan kyselytutkimuksen vastausten analyysi on paljastanut kerta toisensa jälkeen, että kyvyllä johtaa IT:tä ja digitaalista liiketoimintaa on voimakas positiivinen yhteys yritysten IT:stä ja digitalisaatiosta saamiin hyötyihin. Tässä webinaarisarjan viimeisessä tilaisuudessa laajennamme keskustelun muiden tekijöiden vaikutuksiin kuten:

 • Mikä yhteys IT:n ja liiketoiminnan johtamisella liiketoiminnan osana on tietohallinnon johtamiseen?
 • Mikä vaikutus toimialalla (teollisuus, kauppa, palvelut, julkinen sektori) on?
 • Mikä vaikutus organisaation koolla (alle 100, 101–500, yli 500) on?
 • Mikä vaikutus CIO:n roolilla ja asemalla on?
 • Miten IT- ja digitalisointibarometri 2020 -tutkimuksen tuloksia hyödynnetään jatkossa?
 • SINUN kysymyksesi – lähetä meille mieltäsi askarruttava kysymys päivän teemasta, yritämme vastata siihen
TIVIAn, ICT Leaders Finlandin ja Turun kauppakorkeakoulun yhdessä toteuttaman IT- ja digitalisointibarometri 2020 -tutkimuksen tulokset ovat nytkin keskustelun taustamateriaali. Keskustelijoina ovat tutkimusaineiston analysoinut Tomi Dahlberg ja ILFin hallituksen jäsenet Sinikka Markkula ja Turkka Keskinen.

 

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi