TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIAn hallitus tutuksi - Eevamaija Virtanen

TIVIAn hallitukseen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain erovuorossa on neljä jäsentä. Jäsenenä voi olla korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat liiton strategian toteuttamisen suunnittelu, ohjaus ja edelleen kehittäminen. 

TIVIA haluaa tehdä TIVIAn hallituksen jäsenet tutuiksi esittelemällä heidät ja tuomalla esille myös heidän näkemyksiään hallitustyöskentelystä. Tällä kertaa esittelemme Eevamaija Virtasen, joka valittiin TIVIAn hallitukseen vuonna 2023.

Mikä sai hakemaan TIVIAn hallitukseen?

Innostukseni data-alan kehittämiseen ja haluni vaikuttaa IT-alan tulevaisuuteen Suomessa ovat pääsyyt siihen, miksi hain TIVIAn hallitukseen. Haluan olla mukana rakentamassa siltoja eri sektoreiden välille, tuoda esille näkemiäni haasteita ja mahdollisuuksia liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuissa.

Mikä on erityiskykysi, jonka tuot hallitustyöskentelyyn?

Erityiskykyni on kyky ymmärtää sekä teknisiä että liiketoiminnallisia näkökulmia ja yhdistää ne ratkaisuiksi siten, että eri tahot tulisivat mahdollisimman hyvin nähdyksi ja kuulluksi. Pyrin tekemään ehdotuksia ja päätöksiä, jotka tukevat sekä yhdistyksen että laajemman yhteisön kasvua.

Onko hallitustyöskentely vastannut odotuksiasi?

Hallitustyöskentely on ollut palkitsevaa ja vastannut odotuksiani. On ollut inspiroivaa nähdä myös aikaisempien hallitusten työn kautta, kuinka asetettuja tavoitteita on saavutettu yhteistyön ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kautta.

Terveisesi hallitushakua miettiville?

Suosittelen lämpimästi tarttumaan tilaisuuteen. Hallitustyö TIVIAssa on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa ja kehittyä sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti.

 Katso Michael Lindholmin esittely 
 Katso Minna Lounatvuoren esittely
 Katso Ursula Kosken esittely
 Katso Jarkko Laineen esittely

Eevamaija Virtanen

Partner, Senior Data Engineer
Invinite

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi