TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Pilvipalveluja tietoturva edellä

Ulkoministeriössä pilvipalvelun käyttöönotto edellyttää aina tietoturvan tarkkaa analysointia. Miten palvelut sopivat turvaluokitellun tiedon käsittelyyn?

Digidiplomatia on laaja käsite, joka kietoutuu monella tavalla ulkoministeriön päivittäiseen työhön sähköisten alustojen hyödyntämisestä sosiaalisen median käyttöön viestinnässä.

Ulkoministeriön (UM) tietoturvapäällikkö Matti Parviainen sanoo, että yhdistävä tekijä on pilvipalvelujen kasvava käyttö. Ja koska kyse on usein turvallisuusluokitellusta tiedosta, käytettävien palvelujen tietoturvaan kiinnitetään äärimmäisen tarkka huomio.

– Tunnistamme pilvipalvelujen hyödyt työnteon tehostamisessa ja kustannussäästöissä. Toisaalta näemme myös riskejä ja haasteita täyttää turvaluokitellun tiedon käsittelylle asetetut vaatimukset, Parviainen sanoo.

Parviainen puhuu teemasta tarkemmin Sulavan, TIVIAn ja Tietoturva ry:n järjestämässä Cloud Security Summit -tietoturvatapahtumassa 23.9.2021.

UM käyttää pilvessä muun muassa tiedostonjakopalveluja, pikaviestimiä ja videoneuvottelujärjestelmiä. Turvallisuussyistä Parviainen ei kuitenkaan erittele tarkemmin, miten arkaluontoisinta tietoa käsitellään.

– Pilvipalvelujen käyttö kasvaa varmasti tulevaisuudessa. Tämä edellyttää kuitenkin aina tarkkaa analyysiä tietojen suojaamisesta.

Haastekerrointa lisää UM:ssä tuotettava kansallisesti merkittävää tieto, jota on käsiteltävä Suomen säädösten mukaisesti. Tämä rajaa ulkomaisten palvelujen käyttöä.

– Globaalien palveluntarjoajien tietoturva on erittäin korkea, mutta ne toimivat usein jonkin muun valtion lakien alaisuudessa. Näin tietojen käsittelyyn tai sijaintiin liittyvät vaatimukset voivat poiketa suomalaisista määräyksistä.

Parviaisen mielestä pilvipalveluissa on aina lopulta kyse luottamuksesta, että tietoa käsitellään sovitusti.

– Tässä meidän on pystyttävä luottamaan palvelun tarjoajaan, sillä käyttäjän on mahdotonta varmistaa kaikkia asioita. On pohdittava, milloin pystyy luottamaan riittävästi ja mikä on riittävä luottamuksen taso.

Teksti: Matti Remes


TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä. TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa.

Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi