TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

ICT-alan myyntiä ja kasvua käsittelevät tutkimukset

Pro Growthin, TIVIAn ja Ohjelmistoyrittäjien yhteistyössä toteuttama, valtakunnallinen ICT-alan myynnin esteet -tutkimus on ensimmäinen alallaan. Tutkimus kartoittaa ja kokoaa yhteen ICT-alan toimitusjohtajien ja myyntijohtajien näkemyksiä yritystensä ja toimialansa myynnin esteistä, kehittämismahdollisuuksista ja alan kuumista puheenaiheista. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Vuonna 2018 tutkimuksessa otettiin huomioon myynnin esteiden lisäksi myös niitä parhaita keinoja, joilla yritykset aikovat varmistaa onnistumisensa myynnin saralla. Vuoden 2022 tutkimuksessa tutkittiin parhaita keinoja varmistaa yrityksen kasvu ICT-toimialan kentällä.

Tutkimus 2022

Järjestyksessään viides Pro Growth Consultingin, TIVIA ry:n ja Ohjelmisto- ja e-business ry:n toteuttama valtakunnallinen ICT-alan myyntiä ja kasvua käsittelevä tutkimus on toteutettu kevään 2022 aikana. Aiempina vuosina tutkimuksen pääkohteena ovat olleet myynnin esteet ja parhaat keinot. Tänä vuonna on tutkittu parhaita keinoja varmistaa yrityksen kasvu ICT-toimialan kentällä.


Lataa ICT-alan kasvututkimus 2022

Tutkimus 2018

Järjestyksessään neljäs Pro Growth Consultingin, TIVIAn ja Ohjelmistoyrittäjien toteuttama valtakunnallinen ICT-alan myyntiä käsittelevä tutkimus on toteutettu syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Aiempina vuosina tutkimuksen pääkohteena ovat olleet myynnin esteet. Tänä vuonna on tutkittu myös niitä parhaita keinoja, joilla yritykset aikovat varmistaa onnistumisensa myynnin saralla.


Lataa tutkimus myynnin esteistä ja parhaista keinoista

Tutkimus 2016

Ohjelmistoyrittäjien ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIAn teettämä, ja ProGrowthin tuottama, tutkimus kertoo, mitkä ovat ICT-alan myynnin esteet. Näkemyksiä kysyttiin reilulta sadalta ICT-yritysten johtajalta. Tulokset kertovat karua kieltä myynnin ja digitaalisuuden tilasta.


Lataa ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2016

Tutkimus 2015

Tutkimuksen ICT-alan yritysten myynnin esteistä toteuttivat yhteistyössä Ohjelmistoyrittäjät ry, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry ja Pro Growth Consulting Oy. Tutkimus perustuu sekä verkkolomakkeeseen että henkilökohtaisiin haastatteluihin. Vastaajia oli yhteensä 108, ja he edustivat ohjelmistoalan yrittäjiä sekä yritysjohtoa. Tutkimus toteutettiin nyt toista kertaa.


Lataa ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2015

Tutkimus 2014

Pro Growthin, TIVIAn ja Ohjelmistoyrittäjien yhteistyössä toteuttama, valtakunnallinen ICT-alan myynnin esteet -tutkimus on ensimmäinen alallaan. Tutkimus kartoittaa ja kokoaa yhteen ICT-alan toimitusjohtajien ja myyntijohtajien näkemyksiä yritystensä ja toimialansa myynnin esteistä, kehittämismahdollisuuksista ja alan kuumista puheenaiheista.

Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Säännöllisen tutkimustoiminnan avulla päästään seuraamaan ICT-alan myynnin kehittymistä, kipupisteitä ja trendejä Suomessa.


Lataa ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014