TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Tekoäly organisaatioissa – perusteet

Rekisteröitymiset ovat suljettu

Yhteiskuntamme digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. Yhä suurempi osa käyttämistämme palveluista ja tekemistämme asioista tapahtuu digitaalisesti, tietokoneiden tai älypuhelinten välityksellä. Tämän seurauksena järjestelmiin tallentuu valtavia tietomassoja. Menestyvät organisaatiot kykenevät hyödyntämään tietomassoja oman toimintansa muokkaamisessa muita tehokkaammin. Datasta ja sen käsittelyyn tarkoitetuista algoritmeista ja niihin liittyvästä osaamisesta on tullut uusi tuotannontekijä.


Datan, koneoppimisen ja tekoälyn avulla voidaan automatisoida monia työläitä prosesseja tai päätöksentekoa, ja täten saavuttaa nopeutta ja säästöjä. Datan ja algoritmien avulla voidaan myös ymmärtää paremmin aiemmin epäselviksi jääneitä monimutkaisia ilmiöitä. Datan ja algoritmien avulla organisaatiot voivat tulevaisuudessa muuttaa toimintaansa olosuhteiden muuttuessa aiempaa nopeammin. Voidaankin todeta, että datan ja algoritmien hyödyntäminen muuttaa toimintaamme ja yhteiskuntaa monin erilaisin, pienin askelin, eikä muutokselle ole nähtävissä loppua.


Koulutuksessa esitellään tekoäly ja koneoppiminen käsitteinä, tekoälyn tämänhetkinen kyvykkyyden tila, sekä esimerkkejä erilaisista tekoälyratkaisuista. Koulutuksessa perehdytään myös tekoälyn ja koneoppimisen toimintaperiaatteeseen erityyppisten oppimisen muotojen kautta. Koulutuksessa perehdytään myös datan ja tekoälyn hyödyntämisen kannalta välttämättömiin lainsäädännöllisiin sekä eettisiin näkökulmiin. Koulutuksen lopussa perehdytään erilaisiin keinoihin, joilla organisaatio voi kehittää toimintaansa datan ja tekoälyn aikakaudella.


Kohderyhmä

Kurssi on suunniteltu erityisesti keskijohdolle ja ylimmälle johdolle sekä kehitystehtävissä työskenteleville.


Sisältö

Osa 1: johdanto tekoälyyn 23.1. klo 9–11.30

Koulutuksen alussa perehdytään tekoälyn ja koneoppimisen tärkeimpiin käsitteisiin ja datan rooliin älykkäissä toiminnoissa. Koulutuksessa perehdytään lyhyesti tekoälyn kehitykseen ja lähitulevaisuuden näkymiin. Koulutuksessa perehdytään myös useisiin erilaisiin tekoälysovelluksiin, muodostaen kuvan tekoälyn nykyisestä kyvykkyydestä. Koulutuksen lopussa tutustutaan matematiikan rooliin tekoälymallien toiminnassa. Sisältö lyhyesti:

 • Tekoäly ja koneoppiminen
 • Tekoälyn kehityksen vaiheet
 • Esimerkkejä tekoälysovelluksista
 • Tekoälyn matemaattinen perusta


Osa 2: koneoppiminen 30.1. klo 9–11.30

Tässä koulutuksessa keskitytään kansantajuisesti erilaisiin koneoppimisen muotoihin, kuten ohjattu oppiminen, ohjaamaton oppiminen ja vahvistusoppiminen. Näiden teemojen läpikäymisen tavoite on syventää ymmärrystä datan roolista tekoälyn toiminnassa. Tässä koulutuksessa perehdytään myös lyhyesti syväoppimisen ja suurten kielimallien toimintaperiaatteeseen. Oleellista sisältöä on algoritmin, datan ja ihmisten roolit tekoälyn opettamisessa. Sisältö lyhyesti:

 • Ohjattu oppiminen, ohjaamaton oppiminen ja vahvistusoppiminen
 • Syväoppiminen
 • Suurten kielimallien toimintaperiaate (esim. ChatGPT)
 • Kuvien generointi tekstisyötteestä
 • Runsaasti esimerkkejä ja demoja


Osa 3: tekoäly ja juridiset näkökulmat 6.2. klo 9–11.30

Datan ja tekoälyn hyödyntämisessä isossa roolissa on algoritmien kehittämisessä käytettävä data. Jos data koostuu henkilötiedoista, joudutaan pohtimiaan useita erilaisia juridisia näkökulmia ratkaisujen suunnitteluvaiheessa. Koulutuksessa pohditaan olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sen roolia dataa käyttävien ratkaisujen toteuttamisen näkökulmasta. Lainsäädännön osalta pohditaan tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja EU:n tekoälyasetuksen keskeisiä elementtejä dataa hyödyntävien ratkaisujen toteuttamisen kannalta.

Juridiikka ei täysin kykene ohjaamaan dataan perustuvien ratkaisujen ominaisuuksia, koska teknologia kehittyy jatkuvasti. Kestävällä pohjalla olevien ratkaisujen tuottaminen on hyvin pitkälle organisaatioiden omien eettisten linjausten perustuvaa toimintaa. Koulutuksessa pohditaan tekoälyn eettistä hyödyntämistä. Keskeistä sisältöä on EU:n eettisen tekoälyn ohjeistus. Lisäksi syvennytään kahteen eettisen tekoälyn keskeisimpään haasteeseen: syrjintään ja läpinäkyvyyteen. Sisältö lyhyesti:

 • Anonymisointi ja pseudonymisointi
 • GDPR (tietosuoja-asetus)
 • EU tietosuoja-asetus
 • Tekoälyn etiikan perusteet
 • EU:n eettisen tekoälyn ohjeistus
 • Syrjintä ja läpinäkyvyys
 • Esimerkkejä ja demoja


Osa 4: data ja tekoäly organisaatioissa 13.2. klo 9–11.30

Koulutuksessa muodostetaan kokonaiskuva datan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista organisaatioissa. Koulutuksessa tuodaan esille datan ja tekoälyn hyödyntämisen kokonaisvaltaisuus sekä organisaatioiden toiminnan ja rakenteiden kehittämisen tarve. Koulutus antaa organisaation kehittämisen suuntaviivat datan ja tekoälyn hyödyntämiselle. Koulutuksen sisältö lyhyesti:

 • Tekoäly tietotyössä
 • Datan ja tekoälyn hyödyntäminen organisaation ydinprosesseissa:
  • arkkitehtuuri
  • erilaiset tekoälyprojektit
  • prosessien automatisointi
  • tekoälyn hankinta
 • Organisaation toimintamallit ja rakenteet datan ja tekoälyn hyödyntämiseen
  • Cynefin toimintamallit datan hyödyntämisen näkökulmasta
  • Organisaatioiden evoluutiomalli ja asiakaslähtöinen toiminta


Kouluttaja

Pasi Lehtimäki

Valmentaja on tekniikan tohtori Pasi Lehtimäki, konsultti ja tekoälykyvykkyyden vetäjä Gofore Oyj:stä. Pasilla on yli 25 v. kokemus tekoälystä ja koneoppimisesta, ohjelmistokehityksestä ja johtamisesta. Vahvan pohjan analytiikkaosaamiselle antaa tohtorin tutkinto Aalto yliopistossa, tietotekniikan osastolta, jossa Pasi on opiskellut tietotekniikkaa ja tutkinut analytiikkaa. Pasi on toiminut johtotehtävissä useassa eri yrityksessä ohjelmistokehityksen, datan, analytiikan ja tekoälyn parissa. Pasi on toteuttanut yli 80 tekoälyä käsittelevää koulutustilaisuutta.

 

Osallistumismaksu

Jäsenhinta koskee TIVIA-yhteisön henkilöjäseniä sekä kumppanien ja yhteisöjäsenten henkilökuntaa.

 • Jäsenhinta: 990 €
 • Normaalihinta: 1 200 €

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Jos et vielä ole TIVIA-yhteisön jäsen, liity nyt ja osallistu koulutukseen jäsenetuhintaan (jäsenmaksut 20–65 €)! Tutustu myös yritysjäsenyyteen!

Kysyttävää koulutuksesta? Lähetä viesti osoitteeseen ilmoittaudu(at)tivia.fi
Tutustu myös muihin TIVIAn järjestämiin koulutuksiin.


Peruutusehdot: Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun.

Yhteydenotot: ilmoittaudu(at)tivia.fi 

Pidätämme oikeuden päivittää koulutuksen sisältöä.

Päivämäärä ja aika
tiistaina
23. tammikuuta 2024
9.00 11.30 Europe/Helsinki
Sijainti

Verkossa

Järjestäjä

TIVIA Infuture Oy

jasenasiat@tivia.fi
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.