Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 26.–27.1.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ohjelmistokehittäjien tietoturvaosaamista ja saavuttaa pysyvä tasonparannus kehitettävien sovellusten ja järjestelmien tietoturvaan. Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät miten tietoturva tulee ottaa huomioon sovelluskehityksen eri vaiheissa ja osaavat muun muassa paremmin soveltaa eri haavoittuvuuksien tunnistusmenetelmiä ja -tekniikoita käytännössä.

Lue lisää

SIEM ja SOC — tietoturvan valvonnan käyttöönotto

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 8.–9.2.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tässä koulutuksessa saat perustiedot SOC:ista ja SIEM:istä. Mitä ne ovat, miten ne otetaan käyttöön ja miten niitä operoidaan.

Lue lisää

SPM Training Excellence Level Product Strategy

Paikka: Online
Ajankohta: 8.–11.2.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

This Excellence Level Training on Product Strategy addresses questions like: What is the right strategy for your product to achieve business success in changing times? Utilize the business model canvas to make your strategic decisions, get feedback faster and make informed adjustments.

Lue lisää

Uhkamallinnus, riskianalyysi ja jatkuvuudenhallinta

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 15.–16.2.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tämä koulutus antaa työkaluja ja hyviä käytäntöjä siihen, miten organisaatiota kohtaavat uhat voidaan tunnistaa ja mallintaa sekä miten niiden välisiä riskejä ja vaikutuksia toiminnan jatkuvuuteen voidaan verrata. Ottamalla uhkamallinnuksen, riskianalyysin ja jatkuvuuden hallinnan osaksi tietoturvatyötä organisaatiosi pystyy tunnistamaan erilaiset uhat, ohjaamaan tietoturvaan käytettäviä resursseja tehokkaasti ja varautumaan kriiseihin paremmin.

Lue lisää

Software Product Management Training

Paikka: Online
Ajankohta: 8.–11.3.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

The interactive and intensive training is delivered in a 4-day-course and covers the full spectrum of SPM responsibilities and activities. A software product manager is responsible for managing a product throughout the product life cycle with the objective of achieving sustainable economic success.

Lue lisää

Analytiikan ja tekoälyn perusteet

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 15.–26.3.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Yhteiskuntamme digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. Yhä suurempi osa käyttämistämme palveluista ja tekemistämme asioista tapahtuu digitaalisesti, tietokoneiden tai älypuhelinten välityksellä. Tämän seurauksena järjestelmiin tallentuu valtavia tietomassoja. Menestyvät organisaatiot kykenevät hyödyntämään tietomassoja oman toimintansa muokkaamisessa muita tehokkaammin. Datasta ja sen käsittelyyn tarkoitetuista algoritmeista ja niihin liittyvästä osaamisesta on tullut uusi tuotannontekijä.

Lue lisää

Business Case käytännössä -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 16.–23.3.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Kurssilla opitaan oikeaoppisen Business Casen eli projektin perustelun sisältö. Käydään läpi kustannusten laskenta, hyötyjen arviointi ja hyöty-kustannusanalyysi. Lisäksi opitaan riskien arviointia sekä käsittelemään muut projektin perustelussa tarpeelliset asiat. Lisäksi käydään läpi Business Caseen liittyviä uskomuksia ja riskejä.

Lue lisää

Teknologioiden eettiset ja sosiaaliset vaikutukset

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 7.–13.4.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Kaikilla teknologioilla on eettisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Kyky lukea ja ymmärtää niitä sekä osallistua niistä käytävään keskusteluun on tämän päivän kansalaistaito. Asiakkaat, sijoittajat ja työntekijät sekä monet muut vaikuttajat vaativat teknologia-alan toimijoilta aiempaa enemmän sosiaalista vastuunottoa. Teknologisten tuotteiden, järjestelmien sekä palveluiden sosiaaliset ja eettiset vaikutukset havaitaan yhä tarkemmin ja koetaan yhä herkemmin.

Lue lisää