TIVIAn koulutukset -sivulta löydät IT-koulutuksia eri aiheista. Osa koulutuksista on TIVIAn järjestämiä, mutta löydät tältä sivulta myös yhteistyökumppaniemme IT-alan koulutukset, joihin pääset mukaan jäsenhintaan.
Alta löydät koulutuksia mm. tietoturvasta, ohjelmistokehityksestä, tekoälystä, datan analysoinnista sekä IT:n roolista liiketoiminnassa.

Uhkamallinnus, riskianalyysi ja jatkuvuudenhallinta

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 11.–12.1.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tämä koulutus antaa työkaluja ja hyviä käytäntöjä siihen, miten organisaatiota kohtaavat uhat voidaan tunnistaa ja mallintaa sekä miten niiden välisiä riskejä ja vaikutuksia toiminnan jatkuvuuteen voidaan verrata. Ottamalla uhkamallinnuksen, riskianalyysin ja jatkuvuuden hallinnan osaksi tietoturvatyötä organisaatiosi pystyy tunnistamaan erilaiset uhat, ohjaamaan tietoturvaan käytettäviä resursseja tehokkaasti ja varautumaan kriiseihin paremmin.

Lue lisää

CIO Agenda: Johtajakoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 13.1.–2.6.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Oletko mukana IT:n ja digitalisaation johtamisessa liiketoiminnassa, tietohallinnossa tai vastaavassa toiminnossa? Koetko tarvitsevasi lisää osaamista, kokemusta ja näkemystä siitä mikä toimii nyt ja tulevaisuudessa? Onnistumiseen tarvitset ajan tasalla olevan, kokemukseen ja näkemykseen perustuvan IT-johtamisen osaamisen. Koulutuksemme tuottavat Sinulle juuri tämän konkreettisesti ja käytännönläheisesti, tehokkaalla ja osallistavalla tavalla.

Lue lisää

Muutosjohtamisen ABC

Paikka: Pääkaupunkiseutu
Ajankohta: 15.2.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Miksi kehitystoimenpide ei mene maaliinsa tai uusi tietojärjestelmä jää vajaalle käytölle? Onko muutosvastarinta jotain, minkä murskaaminen vaatii lekaa?

Kurssilla käydään läpi muutosjohtamisen perusteet alkaen muutoksen olemuksen ymmärtämisestä aina muutoksen kohtaamiseen omassa elämässä. Kurssille osallistujat oppivat raivaamaan esteitä muutoksen tieltä ja kasvattamaan muutostahtoa.
Kurssille osallistujat saavat käytännössä toimivia työkaluja muutosjohtamisen haasteisiinsa.

Lue lisää

Hyvä järjestelmäkuvaus

Paikka: Pääkaupunkiseutu
Ajankohta: 8.–9.3.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tällä kurssilla osallistujat saavat kattavan kokonaiskuvan hyvän järjestelmäkuvauksen rakenteesta ja sisällöstä. He oppivat mm. tuottamaan asiallisia kuvauksia sekä arvioimaan tärkeimpien kuvausten välistä eheyttä ja laatua.

Lue lisää

Ketterä vaatimusmäärittely

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 15.–16.3.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutus antaa valmiit eväät vaatimusmäärittelyyn hyödyntämällä ketterän kehittämisen parhaita käytäntöjä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät ketterän kehittämisen hierarkkisen rakenteen sekä siihen liittyvät roolit ja vastuut. Opit kuvaamaan käyttäjätarinoita, ominaisuuksia, ei-toiminnallisia vaatimuksia ja epicejä sekä hyödyntämään vaatimusten keruun ja analysoinnin menetelmiä. Tiedät ketterän kehittämisen elementit ja opit priorisoimaan ominaisuuksia ja arvioimaan työmääriä ketterästi.

Lue lisää

Business Case käytännössä

Paikka: Pääkaupunkiseutu
Ajankohta: 30.3.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Kurssilla opitaan oikeaoppisen Business Casen eli projektin perustelun sisältö. Käydään läpi kustannusten laskenta, hyötyjen arviointi ja hyöty-kustannusanalyysi. Lisäksi opitaan riskien arviointia sekä käsittelemään muut projektin perustelussa tarpeelliset asiat. Kurssin kohderyhmän muodostavat investointeja toteuttavat liiketoiminta- ja tietohallintopäälliköt ja -johtajat, talousjohtajat ja -päälliköt sekä projektien ja prosessien omistajat ja päälliköt.

Lue lisää

CIO Agenda: CxO-koulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 18.8.–15.12.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Oletko mukana IT:n ja digitalisaation johtamisessa liiketoiminnassa, tietohallinnossa tai vastaavassa toiminnossa? Koetko tarvitsevasi lisää osaamista, kokemusta ja näkemystä siitä mikä toimii nyt ja tulevaisuudessa?

Onnistumiseen tarvitset ajan tasalla olevan, kokemukseen ja näkemykseen perustuvan IT-johtamisen osaamisen. Koulutuksemme tuottavat Sinulle juuri tämän konkreettisesti ja käytännönläheisesti, tehokkaalla ja osallistavalla tavalla.

Lue lisää