TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Yhteisöjäsenyys kannattaa
Vuonna 2000 perustettu LapIT on kasvanut Pohjois-Suomen suurimmaksi julkisen sektorin ICT-alan palvelujen tuottajaksi. Se on auttanut saavuttamaan ICT-palvelutuotannon keskittämisen hyötyjä omistaja-asiakkaiden tarpeisiin. Klaus Kiasen mukaan: ”Keskeinen onnistumisen avain tässä on ollut erittäin läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa perustuen vahvaan tuntemukseen asiakkaidemme toiminnasta.” Kianen haluaa yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa auttaa Lapin ja Koillismaan kuntia ja kuntayhtymiä saavuttamaan digitalisaation tavoitteita. Kiasen mielestä TIVIA tarjoaa LapIT:lle yhteistyöverkoston niin alueellisesti kuin kansallisestikin ja voi alueellisen yhdistyksen kanssa osallistua tapahtumiin ja koulutuksiin. Yrityksenä LapIT tukee mielellään kaikkea toimintaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyöhön. LapIT on myös juuri solminut yhteistyösopimukset sekä Lapin ammattikorkeakoulun että Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa. Yhteistyöstä odotetaan osaamista tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä myös käytännön yhteistyötä asiantuntijoiden osaamisen syventämisessä koulutusyhteistyöllä. Eija Laakso on LapIT:n asiantuntija Yhteiset tukipalvelut -yksiköstä ja liittynyt yhdistyksen jäseneksi vuonna 2012. Laakso kokee, että TIVIAn jäsenyhdistyksen hyötynä on juuri verkostoituminen alan ihmisten kanssa, kun pääsee tutustumaan ”oikeisiin ihmisiin henkilökohtaisesti”. Verkostoituminen taas auttaa menestymään työelämässä sekä kehittämään IT-alan osaamista. Laakso kokee hyvinä myös jäsenedut kuten lehdet, alan koulutukset ja tapahtumat sekä TIVIAn viikoittaisen uutiskirjeen. TIVIA-verkostokortti oikeuttaa osallistumaan oman yhdistyksen tapahtumien lisäksi TIVIAn ja muiden jäsenyhdistysten koulutuksiin ja tapahtumiin. Laakso toimii nykyään myös LapIT:n yhteisöjäsenyyden edustajana ja TIVIA Lapin hallituksen jäsenenä sekä TIVIAn tapahtumatoimikunnassa.
TIVIA Lappi ry (ent. Lapin Tietotekniikkayhdistys ry) on perustettu vuonna 1987 ja se on TIVIAn jäsenyhdistys.
Lue haastattelu kokonaisuudessaan
Teksti: Jyrki Niskanen Kuva: Matti Pehkonen
kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi