TIVIAn yhteisöjäsenen LapiIT Oy:n haastattelu. Haastattelun tiivistelmä on julkaistu TIVIA News -lehdessä (4/2020) ja verkkoversiona 4.5.2020. Haastattelijana toimii TIVIA Lappi ry:n hallituksen jäsen Jyrki Niskanen.

Ensimmäinen haastattelu

Klaus Kianen
Toimitusjohtaja, LapIT Oy
LapIT Oy on TIVIAn pitkäaikainen yhteisöjäsen.

Mikä yritys?

LapIT Oy tuottaa kunnille ja kuntayhtymille ITC- ja digiratkaisuja. Yhtiö toimii 1.4.2020 alkaen kymmenellä paikkakunnalla Lapin ja Pohjois-Suomen alueella. Olemme vanhin toimija alallamme, ja tarjoamme työtä liki 130 asiantuntijalle toimialueellamme.

Mitä yritys tekee ja millä alueella?

LapIT on kuntien ja kuntayhtymien omistama ICT- ja tiedonhallintakumppani. Palvelemme omistajiemme sote-organisaatioita, kuten esim. Lapin sairaanhoitopiiriä ja kuntien terveyskeskuksia, kuntien eri toimialoja sekä näiden omistamia yrityksiä ja liikelaitoksia. Tarjoamme asiakasomistajiemme tarpeisiin laaja-alaisen ICT- ja tiedonhallintapalveluportfolion sekä osaajajoukkomme tukemaan tarpeisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä ja tuottamisessa. Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen kumppani laadukkaisiin, turvallisiin ja kilpailukykyisiin palveluihin, mahdollistamassa heidän matkaansa digitalisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Tuotamme palveluita tällä hetkellä 18 kunnalle ja 6 kuntayhtymälle Lapin ja Koillismaan alueilla.

Miksi yritys on kasvanut Lapin isoimmaksi ICT-alan toimijaksi?

Olemme alueellisesti auttaneet omistaja-asiakkaitamme saavuttamaan ICT-palvelutuotannon keskittämisen hyötyjä. Nämä hyödyt konkretisoituvat laadukkaasti ja turvallisesti tuotettuina palveluina. Samalla olemme johdonmukaisesti kyenneet vahvistamaan osaamistamme vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tulevaisuuden tarpeisiin. Kasvava asiantuntijajoukkomme vahvistaa toinen toisiaan ja tällä hetkellä omaamme vahvan ICT- ja tiedonhallintaosaamisen 126 asiantuntijamme voimin. Keskeinen onnistumisen avain tässä on ollut erittäin läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa perustuen luottamukseen ja vahvaan tuntemukseen asiakkaidemme toiminnasta.

Mihin aiot paneutua yrityksen toiminnassa uutena toimitusjohtajana?

Haluan yhdessä asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa auttaa Lapin ja Koillismaan kuntia ja kuntayhtymiä saavuttamaan digitalisaation tavoitteita. Koen, että tämä on monen asiakasorganisaatiomme tulevaisuudelle erittäin keskeinen kysymys onnistua omien palveluiden järjestämisvastuissa. Samalla tunnistan tämän LapIT:lle mahdollisuutena kehittyä tiedonhallintakumppanina ja päästä yhä lähemmäksi tukemaan asiakkaidemme prosesseja ICT- palvelutuotannon rinnalla. Olen halukas ja sitoutunut kulkemaan tätä matkaa yhdessä asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa.

Millaisena näet yhteistyön ja kumppanuuden TIVIAn kanssa?

TIVIA tarjoaa LapIT:lle yhteistyöverkoston niin alueellisesti kuin kansallisesti. Toivomme verkoston tarjoavan osaltaan ajankohtaista toimialatietoa ja asiantuntijaverkostoja henkilöstöllemme ja yrityksellemme. Alueellisesti TIVIAn jäsenyhdistykset voisivat esimerkiksi järjestää tapahtumia tai osaamisen kehittämiseen tähtääviä koulutuksia yhteistyössä. Näemme myös mahdollisuuksia saavuttaa tulevaisuuden LapIT:laisia TIVIAn verkoston kautta. Tuemme yrityksenä mielellämme kaikkea toimintaa, joka tukee ja tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Miten suhtaudutte yhteistyöhön oppilaitosten kanssa?

LapIT on juuri solminut yhteistyösopimukset sekä Lapin AMK:n että Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa. Odotamme näiltä yhteistyösopimuksilta osaamista tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiimme, kuin myös käytännön yhteistyötä asiantuntijoiden osaamisen syventämisessä esim. koulutusyhteistyöllä.


Toinen haastattelu

Eija Laakso
TIVIAn jäsenenä vuodesta 2012 asti
Asiantuntija, LapIT Yhteiset tukipalvelut

Miksi kuulut ja miten tulit liittyneeksi TIVIAn jäsenyhdistykseen?

Syy, miksi kuulun TIVIAn jäsenyhdistykseen on nimenomaan verkostoituminen. Parhaat verkostot toimivat yleensä pyyteettömästi. Mielestäni TIVIA Lappi ry:ssä pääsee tutustumaan oikeisiin ihmisiin henkilökohtaisesti ja pääsee osaksi laadukkaita kontakteja. Jonkun mielestä verkostoituminen voi olla myös sitä, että kerätään mahdollisimman paljon kontakteja kuten esimerkiksi LinkedInissä. Määrä ei useinkaan korvaa laatua. Olisikohan ollut vuonna 2012 ensimmäinen tapahtuma, johon osallistuin.

Mitä TIVIA on antanut sinulle?

Jäsenetuja lehdistä ja ICT-alan koulutuksista. TIVIA antaa uusia näkökulmia asioihin, tietoa toisten kokemuksista ja toimintatavoista. On ollut mukavaa päästä uutena tapahtumatoimikunnan jäsenenä verkostoitumaan myös muiden jäsenjärjestöihin kuuluvien henkilöiden kanssa.

Mikä on mielestäsi TIVIAn tärkein arvo sinulle ja miksi?

TIVIAn arvot eivät ainakaan ole ristiriidassa omien arvojeni kanssa. On aika tärkeää, että organisaation arvot ovat linjassa omien arvojen kanssa. Silloin on helppo työskennellä niiden mukaisesti. Sellaiset ihmiset ovat aika pitelemättömiä, jotka ovat sisäistäneet sen, mikä itselle on kaikkein tärkeintä – ja jos niitä asioita pystyy vielä toteuttamaan omassa työssään.

Miksi kannattaa liittyä jäseneksi?

Jäsenenä pääsee osaksi yhteisöjen muodostamia verkostoja. Verkostoituminen auttaa myös menestymään työelämässä. Moni on löytänyt työpaikan verkostojen kautta. Kannattaa muistaa, että robotit eivät kykene luovaan ajatteluun eivätkä oikein vuorovaikutukseenkaan. Nämä ovat jo nyt kysyttyjä taitoja työelämässä ja verkostoituminen kehittää molempia. Jäsenenä pääsee myös vaikuttamaan alan kehitykseen. Tämän vuoden alusta on käyttöön tullut jäsenetuna TIVIA-verkostokortti, joka oikeuttaa osallistumaan oman yhdistyksen tapahtumien lisäksi TIVIAn ja muidenkin jäsenyhdistysten koulutuksiin ja tapahtumiin.


Teksti:

Jyrki Niskanen
Tieto- ja viestintätekniikan lehtori
Lapin koulutuskeskus REDU

  • TIVIA Lappi ry:n rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän/Lapin koulutuskeskus REDUn yhteyshenkilö
  • TIVIAn viestintätoimikunnan jäsen
  • Tieto- ja viestintätekniikan opettajana IT-käytöntuen osaamisalalla Lapin koulutuskeskus REDUssa