TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tunneäly projektityössä
Useimmat projektijohtajat tunnistavat, että on tärkeää pitää ihmiset sitoutuneina, motivoituneina ja omistautuneina työlleen ja organisaatiolleen. Kuitenkin ihmisten pitäminen sitoutuneina, motivoituneina ja omistautuneina ei ole mikään helppo tehtävä! Yksilön motivaatioon vaikuttavat monet tekijät, alkaen päivittäisistä tehtävistä ulottuen vuorovaikutustilanteisiin. Mikä on motivoivaa yhdelle voi olla de-motivoivaa toiselle. Tunnekokemus näissä kohtaamisissa määrittää ihmisten sitoutumisen asteen toisiinsa tai projektin tavoitteisiin. Tunneälykäs projektijohtaja osaa lukea myös pinnan alla olevia tunteita ja uskaltaa auttaa tiimiläisiään näiden tunteiden käsittelyssä. Tunneälyn kehittäminen on siksi projektiliiketoiminnan suorituskyvyn ytimessä.

6 tunneälykkään projektijohtajan piirrettä

  • Hän on itsetietoinen. Itsetietoisen projektijohtajan on helppo olla läsnä. Läsnä olevan johtajan on helppo ymmärtää, miten tunteet vaikuttavat suorituskykyyn.
  • Hän on tietoinen muista. Hänen on helppo asettua toisen “asemaan”. Empaattinen projektijohtaja saa ihmiset tuntemaan olevansa kuultuja ja arvostettuja.
  • Hän on aito. Vilpittömän projektijohtajan on helppoa antaa rehellistä, aitoa palautetta ja arvostusta ihmisille.
  • Hän on laajakatseinen. Hän osaa yhdistää päätöksenteossaan tehokkaasti niin tunteita kuin faktaa.
  • Hän on hyvä itsensä johtaja. Hän kykenee tunnetaitavaan ihmisten johtamiseen myös paineen alla. Hän reagoi tehokkaasti stressaaviin tilanteisiin ja energisoi muita käyttäytymisellään.
  • Hän inspiroi muita suoritukseen. Hän haluaa vaikuttaa myönteisesti toisten tunteisiin ja näin hän luo positiivista työilmapiiriä ympärilleen.
Yllä mainitut ominaisuudet ovat joukko taitoja, tunnetaitoja, jotka auttavat meitä tulemaan paremmiksi projektijohtajiksi ja ihmisiksi. Tunnetaitava projektijohtaja luo ympärilleen ja organisaatioon turvallisen ja inspiroivan ilmapiirin, jossa ihmiset ovat valmiita tekemään sen pienen ylimääräisen panostuksen menestyksen eteen. Tunnetaitoja voi kehittää läpi elämän, kuten tietotaitojakin. Empaattinen projektijohtaja saa ihmiset tuntemaan, että heitä kuullaan ja arvostetaan, eli menestyksen määrittää asia, josta ei useinkaan ääneen puhuta; arvostuksen tunteen kokemus määrittää sitoutumisen määrän. Mikko Parikka on keynote-puhujana Sytykkeen Huippuseminaarissa 12.–14.1.2022. Tule sinäkin mukaan! Teksti: Mikko Parikka

Hyvä, parempi, PROJEKTI -huippuseminaari | 12.–14.1.2022

Mitkä tekijät määrittelevät onnistuneen projektin? Mitkä menetelmät ja työkalut ovat ajankohtaisia ja hyväksi todettuja? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia Sytykkeen  huippuseminaarissa. Kuulet case-esimerkkejä ja kokemuksia. Lisäksi rennoissa iltatilaisuuksissa luot uusia suhteita ja opit muilta alan ammattilaisilta. sytyke.org/huippuseminaari
TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä. TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi