TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tivi-tutkinto ja digituki

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten ja perusosaajien tutkintoon johtava 2. asteen ammatillinen koulutusohjelma on uudistunut vuodesta 2020 alkaen kts. ePerusteet. Koulutusohjelmasta voi työllistyä elektroniikka-, hyvinvointiteknologia tai tietoverkkoasentajaksi. Lisäksi vaihtoehtona on suuntautua IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi. IT-alan hakijamäärä on noussut, kun koulutustarjontaa on laajennettu ja sisältöä on nykyaikaistettu tämän päivän tarvetta vastaavaksi.

Tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetään ammattitaitoa ja osaamista toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä ja myös avustaa muita digitaalisten laitteiden, ohjelmien, sovellusten sekä verkkopalveluiden käytössä. Siihen on kehitetty Opetushallituksen Työelämää ja teknologiaa -hankkeen puitteissa toimintamalli, joka hyödyntää käytännönläheistä digitutoreiden toimintaa. Siinä yhdessä opettajat, opiskelijat ja myös työpaikkaohjaajat hyödyntävät digitaalisuutta ja avustavat myös muita digiasioissa.

Lapin koulutuskeskus REDUssa on toteutettu digitukea siten, että opiskelijat toimivat vuorollaan digitutoreina avustaen opettajia, muita opiskelijoita sekä muuta henkilökuntaa oppilaitoksen sisällä ja tiloissa. Tarvittaessa digitutorit jalkautuvat myös työpaikoille tai toimivat etäyhteydellä digitukena. Tästä on muodostunut uusi käytäntö ja toimintatapa, joka on nimetty oppilaitoksen Digitueksi. Opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat voivat pyytää apua digiongelmiin palvelupyynnöillä (sähköposti, puhelin tai verkkopalvelu). Näin opiskelijat saavat käytännönläheistä kokemusta asiakaspalvelusta ja siinä vaadittavaa yhteistyötaitoa sekä aitoa asiakkaan kuulemista. Varsinkin teknisen tuen palveluissa tarvitaan jatkuvasti digiosaajia kouluttamaan ja opastamaan digilaitteiden ja -sovellusten käyttöön. Tietokoneiden ja ohjelmien asennus ei enää riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa ohjausta ja tukea digilaitteiden ja -palveluiden käytössä. Teksti: Jyrki Niskanen


TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä. TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös  digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin  digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.  
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi