TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Suomessa toimii nyt Green ICT -ekosysteemi

Kesäkuussa 2022 toimintansa käynnistänyt Green ICT -ekosysteemi on vastuullisuusverkosto, joka edistää kestävää ICT-kehitystä ja parantaa alan kilpailukykyä Suomessa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävin keinoin. TIEKEn, TIVIAn ja LUT-yliopiston yhteishankkeesta versoneen ekosysteemin rakennus aloitettiin jo vuonna 2022 webinaareilla ja keskustelutilaisuuksilla ICT-alan vihreästä siirtymästä. Tietoisuuden lisäämisen lisäksi ekosysteemi tarjoaa räätälöityä toimintaa niin ICT-tuotteiden ja -palveluiden hankintoja tekeville kuin niitä suunnitteleville ja myyville organisaatioille.

Ensimmäinen, noin 70 organisaation tapaaminen järjestettiin sidosryhmätarpeiden työpajana 1.6.2022. Ekosysteemille on tilausta: sekä hankkijat että tuottajat kertoivat työpajassa haluavansa verkostoitua. He toivoivat myös konkreettisia mittareita ICT-tuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutusten mittaamiseen ja selkeyttä aiheen termistöön.

Verkostot rakentuvat, koodi vihertää ja hankkijat saavat työvälineitä

Toisen ekosysteemitapaamisen teemana lokakuussa 2022 oli TKI-yhteistyön helpottaminen eri toimijoiden välillä. Rahoitusasiantuntijoiden alustusten jälkeisessä verkostoitumisosiossa kartoitettiin korkeakoulujen ja yritysten TKI-tarpeita. Tuloksissa korostuivat etenkin ohjelmistojen mittarit, automatisaation käyttö ja yhteismitallisten vastuullisuuslaskelmien kehitys sekä hiilikädenjälkitutkimus, esimerkiksi automaatiojärjestelmistä ja IoT:stä.

Kolmas tapaaminen järjestettiin kestävän koodauksen työpajakokonaisuutena marraskuussa 2022. Osallistujat oppivat ohjelmistojen energiankäytön mittausta, koodin optimointitekniikoita ja ilmaston huomioimista testaamisessa.  

Neljäs tapaaminen joulukuussa 2022 esitteli Green ICT -hankkijatyökaluja, kuten ekosysteemin omaa opasta hankkijoille. Myös mittareita ohjelmistohankintoihin kehittävä MitViDi-hanke esitteli ohjelmistojen päästöarviokehikkoa ja hankinta-ammattilaisille tekemiään haastatteluja.

Toiminta jatkuu vuonna 2023, tule mukaan!

Teksti: Sohvi Hellsten, Antti Sipilä
Kuva: Heikki Pälviä


Lisätietoa Green ICT -ekosysteemistä

Ekosysteemin verkkosivu: https://greenict.fi

Kestävästä ICT:stä kiinnostuneiden ammattilaisten LinkedIn-ryhmä: Sustainable ICT FinlandTIEKE, TIVIA ja LUT-yliopisto luotsaavat vuosina 2021–2023 Green ICT -hanketta, jossa edistämme vähähiilisempää digipalvelutuotantoa ja yritysten ja julkisen sektorin ilmastoviisasta hankintaosaamista Uudenmaan alueella.

Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille -hanketta rahoitetaan Uudenmaan liiton koordinoimasta REACT-EU-rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoitus on myönnetty osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen yhteyshenkilö: Antti Sipilä, antti.sipila[at]tieke.fi


Mitä meillä oli ennen kännyköitä, maailmanluokan tietoturvaosaamista ja vihaisia lintuja? Joukko mahdottoman haastajia ja TIVIA, joka on jo 70 vuotta yhdistänyt alan visionäärit ja auttanut tekemään utopiasta arkea. TIVIA viettää juhlavuottaan tiukasti työn merkeissä – yhdistäen, kouluttaen, tutkien, tiedottaen, suuntaa näyttäen ja Suomen digitaalista kilpailukykyä kehittäen. Siis pidä kiinni. Vauhti kun ei ole hiljenemään päin.

2023 on TIVIAn 70-vuotisjuhlavuosi

#TIVIA70


TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä.

TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi