TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Kirjanpitäjien uudelleenkoulutus ohjelmistorobotiikkakehittäjiksi

Digimurros muuttaa yritysten arvontuottotapoja, ja sillä on merkittävä vaikutus organisaation tärkeimpään voimavaraan: sen työntekijöihin. Teknologian mennessä eteenpäin työntekijöiden täytyy sopeuttaa ja räätälöidä osaamistaan säilyäkseen arvokkaana yrityksessään. Tätä digimurroksen vaatimaa muutosta voidaan tukea ja mahdollistaa hyödyntämällä älykkäitä tietojärjestelmiä, kuten RPA:ta (robotic process automation) eli ohjelmistorobotiikkaa. RPA ottaa vähitellen hoitaakseen monia aiemmin ihmisten käsin tekemiä tehtäviä.

Tutkimme kuinka ei-tekniset työntekijät, tässä tapauksessa erityisesti kirjanpitäjät, voidaan kouluttaa aloitteleviksi RPA-kehittäjiksi. Case-tutkimuksessamme havainnoinnin ja haastattelujen kautta näytämme, miten uudelleenkoulutus muuntaa työntekijöiden identiteettejä, käsittelee heidän kokemaansa ahdistusta ja epäluuloa, ja vaikuttaa organisaatioon. Case-yrityksenä toimi suomalainen kirjanpito- ja ohjelmistorobotiikkapalveluja tarjoava NORIAN.

Yksi avainhavainnoista on sovellusalueosaamisen tärkeys uudelleenkoulutusprosessissa. Kirjanpitäjillä on jo vahva ymmärrys taloushallinnon prosesseista ja järjestelmistä, joilla töitä tehdään. Tämä tieto on kriittistä heidän onnistumiselleen RPA-kehittäjinä. Lisäksi digilukutaito ja perusteellinen koulutusohjelma on oleellinen pohja muunnokselle kohti RPA-kehittäjää.

Yksi työntekijöiden muunnosprosessin aikana kokemista keskeisimmistä haasteista on identiteetin muutos. Kun kirjanpitäjät koulutetaan RPA-kehittäjiksi, he saattavat kokea identiteetin menetystä ja kuulumattomuuden tunnetta. Kuitenkin uudelleenkoulutusprosessin kautta työntekijät voivat kehittää uutta identiteettiä ja tarkoitusta rooleissaan.

Ahdistuksen ja epäluulon haaste on toinen yleisesti koettu digimurroksen vaikutus muutosten ollessa käynnissä. Työntekijät saattavat olla huolissaan automaation vaikutuksesta työn jatkuvuuteen ja laajemmin organisaationsa suorituskykyyn.

Tutkimuksemme osoitti, että perusteellinen koulutusohjelma, joka ottaa kantaa näihin huoliin ja antaa työntekijöille taidot ja tiedot onnistuakseen uudessa roolissa, voi auttaa vähentämään näitä pelkoja.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa selvisi, että järjestelmällinen uudelleenkoulutusohjelma on tarpeellinen, ja useita tekijöitä tulee huomioida. Näihin kuuluu synergia sovellusalueosaamisen ja ohjelmointitietoisuuden kesken, epäluulo ja ahdistus, digi-infrastruktuurin ja resurssien varmistaminen, digilukutaidon ja digiajattelun korostaminen sekä riittävän ajankäytön ja koulutuksen saatavuus.

Digimurros voi asettaa merkittäviä haasteita yrityksille ja niiden työntekijöille. Teknologian edistyessä on oleellista, että työntekijät mukauttavat ja räätälöivät osaamistaan säilyäkseen arvokkaina yrityksiensä muuttuvassa tilanteessa. Uudelleenkouluttamalla ei-teknisiä työntekijöitä, kuten kirjanpitäjiä, aloitustason RPA-kehittäjiksi, yritykset voivat saavuttaa älykkäiden tietojärjestelmien mukanaan tuomia etuja samalla tarjoten työntekijöilleen arvokkaita urakehitysmahdollisuuksia.

Tieteellisen artikkelin aiheesta kokonaisuudessaan löydät 56th Hawaii International Conference on Systems Sciencen tammikuun 2023 julkaisusta.


Teksti: Dominik Siemon (apulaisprofessori, LUT-yliopisto), Damian Kedziora (tutkijaopettaja, LUT-yliopisto)
Käännös: Maaret Pyhäjärvi
Kuva: Shutterstock


Mitä meillä oli ennen kännyköitä, maailmanluokan tietoturvaosaamista ja vihaisia lintuja? Joukko mahdottoman haastajia ja TIVIA, joka on jo 70 vuotta yhdistänyt alan visionäärit ja auttanut tekemään utopiasta arkea. TIVIA viettää juhlavuottaan tiukasti työn merkeissä – yhdistäen, kouluttaen, tutkien, tiedottaen, suuntaa näyttäen ja Suomen digitaalista kilpailukykyä kehittäen. Siis pidä kiinni. Vauhti kun ei ole hiljenemään päin.

2023 on TIVIAn 70-vuotisjuhlavuosi

#TIVIA70


TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä.

TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi