TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Kenelle CIO Agenda -koulutus?

TIVIA ja ICT Leaders Finland ovat luoneet CIO Agenda -koulutuksen, johon kuuluu Johtaja- ja CXO-koulutusohjelmat. Niissä on 18 opintojaksoa.

Ketkä tarvitsevat koulutusta ja miksi?

Johtamiskoulutusohjelmat ovat tarkoitettu kaikille IT:n ja digitalisoinnin johtamisen kanssa työskenteleville.

Kenelle?

Henkilöille, joiden vastuulla on digitoimintojen kehitys, digitaalinen muutos, datatalous, ohjelmistoliiketoiminta, alustat, IT-infrastruktuuri, liiketoiminnan kehittäminen, johdon konsultointi ja CIO:ksi tai CDO:ksi kasvavat IT-päälliköt, arkkitehdit...
Koulutus sopii palveluissa, teollisuudessa, kaupassa tai julkishallinnon johdossa työskenteleville.

Suosittelemme koulutusta siksi, että oman erikoistumisalasi syväosaamisen tueksi tarvitset osaamista KAIKISTA IT:n ja digitalisoinnin johtamisen aiheista, kuten muutosjohtamisesta ja ihmisten johtamisesta.

Miksi johtamisosaaminen on niin tärkeää?

Olemme vuosikymmeniä hakeneet vastausta kysymykseen: Mikä selittää IT:n ja digitalisoinnin organisaatiolle tuottaman arvon synnyn? Vastaus on vihdoin löytynyt: IT:n ja digitalisoinnin johtamisen onnistuminen osana organisaation johtamisjärjestelmää.

Johtaminen ei ole abstraktia ja yleistä, vaan osa jonkin asian johtamista. Johtamishaasteet ovat silti harvoin teknologisia tai menetelmällisiä. Saat kokonaisvaltaisen, konkreettisen johtamisosaamisen näistä ainutlaatuisista johtamiskoulutusohjelmista.

Kuinka koulutus tapahtuu?

Koulutustapahtumat ovat kerran viikossa torstaisin 8.30–10.00 intensiivisenä ja tehokkaana verkkokoulutuksena. Osaa viikoittaista koulutusta edeltää ennakkoon katsottava video. Itse koulutustapahtuma alkaa aiheen syventävällä läpikäynnillä, jonka jälkeen teet ryhmätyön jostain kurssin kolmesta case-esimerkistä vaihtuvissa ryhmissä. Vaihtuvat ryhmät lisäävät verkostoitumista ja oppimista. Lopuksi pohdit yhdessä kurssilaisten kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat aiheen soveltamiseen organisaatioissa. Ennen seuraavaa viikkoa laadit lyhyen kirjoitelman viikon aiheen soveltamisesta omaan organisaatioosi.

Teksti: Tomi Dahlberg, Päivi Hokkanen, Harri Hyvönen


CIO Agenda – Tietohallinnon ja IT:n johtamisen koulutusohjelmat ylimmälle johdolle

Oletko mukana IT:n ja digitalisaation johtamisessa liiketoiminnassa, tietohallinnossa tai vastaavassa toiminnossa? Koetko tarvitsevasi lisää osaamista, kokemusta ja näkemystä siitä mikä toimii nyt ja tulevaisuudessa?

Johtajakoulutus | 10.3.–13.10.2022
  • Strategia, liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen
  • Hyvä tietohallintotapa, toimintavarmuus, tietohallintojohtajan rooli
  • IT-palveluiden kehittäminen, toteuttaminen ja tuottaminen
CxO-koulutus | Syksy 2022
  • Strategia, liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen
  • Hyvä tietohallintotapa, tietohallintojohtajan rooli, tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen
  • Johtaminen, vaikuttaminen, tiedottaminen, viestintä ja kulttuuri

Lue lisää


TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä. TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

kategoriassa TIVIA News
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi