TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Datamyönteisen organisaation tunnusmerkit

Mistä tunnistaa datamyönteisen organisaation ja miten sellainen luodaan? Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Dataan liittyvä suunnittelu, datan asianmukainen kerääminen, säilyttäminen, analysointi ja visualisointi vaativat organisaatiolta rahallista panostusta, mutta datamyönteinen organisaatio voi olla myös ihmismyönteinen, mistä on hyötyä esim. henkilöstöjohtamisessa.

Organisaation tieto-orientaatio ja hyvä tiedolla johtaminen edellyttävät usein avointa tiedon jakamista organisaation sisällä. Työntekijän pääsy organisaation tietoon lisää työntekijän ymmärrystä organisaation toiminnasta. Avoin tiedon jakaminen on yhdistetty työntekijöiden korkeampaan osallisuuden tuntemukseen sekä parempaan työhyvinvointiin ja lisääntyneeseen innovatiivisuuteen.

Datapohjainen arvonluonti perustuu datan hyödyntämiseen organisaation arjessa, eri toimintoja läpileikaten. Johto toimii tieto-orientoituneesti, avaa tarvittaessa tietoa sekä antaa alaisilleen mandaatin hyödyntää analytiikkaa.

Analytiikan hyödyntäminen ja sen suunnittelu tuo yhteen eri alojen asiantuntijoita. Analytiikkatiimissä on hyvä olla osaamista erilaisilta alueilta: tekninen asiantuntija vastaa datan käsittelystä, toimialakohtainen tietovastaava vastaa laadukkaasta datan keräämisestä toimialallaan sen muuttuvissa tilanteissa ja data-arkkitehti taas vastaa kokonaisuuden toiminnasta ja suhteesta strategiaan. Johto ymmärtää datan merkityksen kokonaisuudessa strategian ja käytännön tasolla sekä näyttää toiminnallaan esimerkkiä datan hyödyntämisestä. Riittävällä toimialaosaamisella varmistetaan analyysien liiketalousperusta ja vähennetään virheanalyysejä. Lisäksi yhteistyö ammattirajojen yli lisää myös innovatiivisuutta.

Teksti: Anu-Maria Laitinen
Kuva: Unsplash

Mitä meillä oli ennen kännyköitä, maailmanluokan tietoturvaosaamista ja vihaisia lintuja? Joukko mahdottoman haastajia ja TIVIA, joka on jo 70 vuotta yhdistänyt alan visionäärit ja auttanut tekemään utopiasta arkea. TIVIA viettää juhlavuottaan tiukasti työn merkeissä – yhdistäen, kouluttaen, tutkien, tiedottaen, suuntaa näyttäen ja Suomen digitaalista kilpailukykyä kehittäen. Siis pidä kiinni. Vauhti kun ei ole hiljenemään päin.

2023 on TIVIAn 70-vuotisjuhlavuosi

#TIVIA70TIVIA News on TIVIAn jäsenlehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi kesäkuussa 2016. Lehti ilmestyy myös osana painettua Tivi-lehteä.

TIVIA Newsin artikkelit julkaistaan myös digitaalisina versioina TIVIAn verkkosivustolla, jossa ne ovat myös vapaasti luettavissa. Lisäksi TIVIA Newsin digitaalinen näköislehti on vapaasti luettavissa TIVIAn verkkosivustolla.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi