TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
CIO Agenda -johtamiskoulutuksen etkot 7.12.2021
Osallistu CIO Agenda -johtamiskoulutuksen etkoille 7.12.2021 klo 14–15 ja tapaa valmentajat: Tomi Dahlberg, Päivi Hokkanen ja Harri Hyvönen. Olet varmaan huomannut uutiset vuonna 2022 alkavasta CIO Agenda – tietohallinnon ja IT:n johtamisen koulutusohjelmista ylimmälle johdolle. Tällainen johtamiskoulutus on puuttunut Suomesta. Huomasit tai et, niin osallistu koulutusohjelman etkoille ja tapaa valmentajat verkossa tiistaina 7.12. klo 14–15. Kannattaako Sinun osallistua etkoille ja peräti koulutukseen? Ehdottomasti, jos olet tekemisissä IT:n johtamisen, digitalisaation johtamisen ja/tai digitaalisen muutoksen johtamisen kanssa. Miksi? Alla oleva diagrammi antaa vihjeen. IT, digi ja data tuottavat selvästi enemmän hyötyjä, kun niitä johdetaan onnistuneesti organisaation johtamisjärjestelmän osana. Koulutuksessa opit toteuttamaan juuri tämän omassa organisaatiossasi. Diagrammin lähteenä olevan laajan kyselytutkimuksen vastaajien mukaan vain 35 % suomalaisista yrityksistä on onnistunut johtamaan IT:tä hyvin organisaationsa johtamisjärjestelmän osana. Osallistumalla edulliseen koulutukseen puolen vuoden ajan 2–3 tuntia viikossa kykenet auttamaan organisaatiotasi kasvattamaan liikevaihtoaan ja tuottavuuttaan sekä tehostamaan toimintaansa tulevaisuuden menestysvaatimusten mukaisesti.

Diagrammi IT:n johtamisen onnistumisen yhteydestä organisaatioon onnistumiseen IT:n, digin ja datan hyödyntämisessä. Diagrammi IT:n johtamisen onnistumisen yhteydestä organisaatioon onnistumiseen IT:n, digin ja datan hyödyntämisessä. Vastaajat on jaettu neljään ryhmään (kvartiiliin) sen mukaan, kuinka hyvin he arvioivat organisaationsa onnistuneen IT:n johtamisessa osana organisaationsa johtamisjärjestelmää. Kvartiilin 1–25 % vastaajat arvioivat organisaationsa onnistumisen alhaisimmaksi ja vastaavasti kvartiilin 76–100 % vastaajat korkeimmaksi. Diagrammissa vertaan kvartiilien vastausten keskiarvoja onnistumiseen alkaen IT:hen perustuvista innovaatioista aina onnistumiseen IT-investoinneissa ja hankinnoissa. Puhutaan lisää etkoilla!
kategoriassa Tapahtumat
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi