Vain hyvällä johtamisella saat IT:stä hyötyä.
Vahvista ja syvennä osaamistasi TIVIAn IT:n johtamiskoulutuksella.

CIO Agenda
– Tietohallinnon ja IT:n johtamisen koulutusohjelmat ylimmälle johdolle

Oletko mukana IT:n ja digitalisaation johtamisessa liiketoiminnassa, tietohallinnossa tai vastaavassa toiminnossa? Koetko tarvitsevasi lisää osaamista, kokemusta ja näkemystä siitä mikä toimii nyt ja tulevaisuudessa?


Onnistumiseen tarvitset ajan tasalla olevan, kokemukseen ja näkemykseen perustuvan IT-johtamisen osaamisen. Koulutuksemme tuottavat Sinulle juuri tämän konkreettisesti ja käytännönläheisesti, tehokkaalla ja osallistavalla tavalla.

Koulutuksemme aiheet perustuvat pääosin ICT Leaders Finlandin julkaiseman CIO Agenda -kirjan lukujen otsikoihin. Koulutusta ohjaa ajatus tietohallinnon ja IT:n johtamisesta osana organisaation johtamista ja sen johtamisjärjestelmää. Vahvistat osaamistasi organisaation strategian, liiketoimintamallien ja liiketoiminnan toteuttamisen mahdollistamisessa ja tukemisessa, verkkoasiointi ja verkkoliiketoiminta mukaan lukien. Koulutuksen sisältönä on IT:n johtaminen laajasti ymmärrettynä eli IT palveluiden, digitalisaation, prosessien, digitaalisen tiedon, ohjelmistoliiketoimintannan ja teknologioiden soveltamisen johtamisena.

Koulutuksissa opit, että yrityksen strategian, teknologian, ihmisten ja prosessien muodostaman kokonaisuuden sisällä tietohallintoa ja IT:tä johdetaan erilaisin painotuksin ja tavoin johtamistilanteisiin sovitettuna.

Koulutusohjelmia on kaksi: Johtajakoulutus ja CxO-koulutus. Kummassakin ohjelmassa on 18 puolentoistatunnin mittaista opintojaksoa.


Johtajakoulutus

13.1.–2.6.2022

 • Strategia, liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen (6 opintokertaa)
 • Hyvä tietohallintotapa, toimintavarmuus, tietohallintojohtajan rooli (6 opintokertaa)
 • IT-palveluiden kehittäminen, toteuttaminen ja tuottaminen (6 opintokertaa)

CxO-koulutus

18.8.–15.12.2022

 • Strategia, liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen (6 opintokertaa)
 • Hyvä tietohallintotapa, tietohallintojohtajan rooli, tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen (6 opintokertaa)
 • Johtaminen, vaikuttaminen, tiedottaminen, viestintä ja kulttuuri (6 opintokertaa)

Saat hyväksytystä suorituksesta kurssitodistuksen. Todistus vaatii 14 henkilökohtaista harjoitusta kurssin aiheiden soveltamisesta ja 5000 sanan esseen valitusta aiheesta omassa organisaatiossa.


Kouluttajat

Kouluttajina toimivat maamme huippuosaajat.

Tomi Dahlberg

Ohjelman rehtorina ja inspiraattorina toimii KTT Tomi Dahlberg.

Päivi HokkanenHarri Hyvönen

KTT Päivi Hokkanen ja FT Harri Hyvönen toimivat valmentajina ja kanssainspiroijina.

Kaikilla heillä on erinomainen ymmärrys koulutuksen aiheista ja vankka omakohtainen kokemus IT:n ja organisaation johtamisesta. Koulutuksen aiheisiin erikoistuneet asiantuntijat ja (tietohallinto)johtajat osallistuvat koulutuksen järjestämiseen.

Koulutettavat saavat kurssimateriaalina käyttöönsä syyskuussa 2021 ilmestyneen CIO Agenda – näkemyksiä ja kokemuksia IT:n johtamisesta ylimmälle johdolle -kirjan ja muuta materiaalia. CIO Agenda -kirja Talouselämän arvioinnissa 23.11.2021 (juttu näkyy vain tilaajille): Nokia toi innovaatiot, mutta Apple teki puhelimista ylivertaista liiketoimintaa – Uutuuskirja avaa, miksi

Sisältö

Johtajakoulutus

 • Mitä CIO johtaa?
 • Digitalisointi liiketoimintastrategian osana
 • Digitaalinen liiketoiminta kilpailuetuna
 • Liiketoiminta-arvon ymmärtäminen, toteuttaminen ja todentaminen
 • Liiketoiminnan ja IT:n yhteenlinjaaminen ja integrointi
 • Liiketoiminnan IT- ja OT-teknologioiden johtamisen yhdistäminen
 • IT:n hallinnan ja ohjauksen toteuttaminen
 • Kustannustehokas IT:n soveltaminen ja käyttö
 • Tietohallintojohtajan moninainen rooli ihmisten johtajana
 • Luottamuksen ja yhteistyön toteuttaminen
 • Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
 • Tietoturvan ja yksityisyyden suojan toteuttaminen
 • Liiketoiminta-arvon tuottaminen IT-palveluilla käyttäjäryhmille
 • IT-palveluiden suunnittelu
 • IT-palveluiden hankinta ja tuottaminen
 • IT-palveluiden käyttöönotto
 • IT-palveluiden tuottaminen ja jatkuva parantaminen
 • Kokonaisvaltainen prosessikehitys

CxO-koulutus

 • Kokemuksia IT-johtajan roolista ja työstä yrityksen strategiajohtamisessa
 • IT:n soveltaminen innovaatioihin ja uuteen liiketoimintaan, uuden teknologian käyttöönotto ja soveltaminen liiketoimintaetuna
 • Liiketoiminnan transformaatioiden toteuttaminen
 • IT:n soveltaminen äkillisissä liiketoiminnan muutoksissa
 • Kokonaisuuden hallinta
 • Liiketoiminnan kieltä puhuva tietohallinto-organisaatio
 • Tietohallintojohtajan kuuluminen ylimpään johtoon
 • Tietohallintojohtajan osallistuminen ylimmän johdon työhön
 • Lakien ja normien noudattaminen
 • IT-hankintojen ja -juridiikan hallinta
 • Liiketoiminnassa käytettävä digitaalinen tieto
 • Data-analytiikan soveltaminen kilpailuetuna
 • Muutoksen johtaminen
 • IT-asioiden viestintä ja vaikuttaminen
 • Ylimmän johdon tukeminen
 • IT:n ja liiketoiminnan johtamistaitojen kehittäminen IT-organisaatiossa
 • Osaamisen ja resursoinnin turvaaminen
 • Transformaation mahdollistava johtamiskulttuuri

Lisätietoja

Koulutukset järjestetään kerran viikossa torstaisin klo 8.30–10.00 intensiivisenä ja tehokkaana verkkokoulutuksena. Osaan sisältyy etukäteen katsottava orientaatiovideo. Viikoittainen verkkokoulutustapahtuma alkaa aiheen syventävällä läpikäynnillä, jonka jälkeen teet ryhmätyön aiheesta jostain kurssin kolmesta case-esimerkistä vaihtuvissa ryhmissä. Vaihtuvat ryhmät edistävät verkostoitumista ja oppimista. Lopuksi pohdit yhdessä muiden kurssilaisten kanssa mitkä yleiset tekijät vaikuttavat aiheen soveltamiseen organisaatioissa. Ennen seuraavaa viikkoa laadit vielä lyhyen kirjallisen yksilötyön viikon aiheen soveltamisesta omaan organisaatioosi.

Molemmat kokonaisuudet toteutetaan 18 viikoittaisena verkkokoulutusjaksona. Lisäksi osallistut erilliseen aloitus- ja esittelytilaisuuteen verkostoitumaan ja luomaan henkilökohtaisen koulutustavoitteesi sekä erilliseen lopetustilaisuuteen tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi.

Koulutuskokonaisuudesta saat kurssitodistuksen osallistumalla kaikkiin kokonaisuuden kolmeen moduuliin, suorittamalla riittävän määrän kirjallisia yksilötöitä ja kirjoittamalla esseen. Esseessä pohdit, kuinka organisaatiossasi kehitetään IT:n johtamista valitsemassasi aiheessa.

Valmentajat antavat kirjallisista yksilötöistä ja esseestä palautetta kertomalla kirjoittajalle hyvistä oivalluksista ja ehdottamalla lisänäkökulmia ilman koulumaisuutta.

Hinta

Jäsenhinta koskee TIVIA-yhteisön henkilöjäseniä ja TIVIA-kumppaneiden sekä yhteisöjäsenten henkilökuntaa.

Yksi koulutuskokonaisuus (Johtajakoulutus tai CxO-koulutus)

 • Jäsenhinta 4 410 €
 • Normaalihinta 4 900 €

Kaksi koulutuskokonaisuutta (Johtajakoulutus ja CxO-koulutus)

 • Jäsenhinta 8 010 €
 • Normaalihinta 8 900 €

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittautuminen

Mikäli ilmoittaudut molempiin koulutuskokonaisuuksiin käytä ensisijaisesti Johtajakoulutuksen ilmoittautumislomaketta.

 

 

Peruutusehdot:

Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun. Osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle. Yhteydenotot: ilmoittaudu(at)tivia.fi

Pidätämme oikeuden päivittää koulutuksen sisältöä.

Lisätietoja:

Katja Cabaret, katja.cabaret(at)tivia.fi, 040 709 1437
Tomi Dahlberg, tomi.dahlberg(at)utu.fi, 050 550 5718