TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA-blogi: Puhuminen auttaa monella tavalla - myös kehittymään!

Mentorointi, coaching ja työnohjaus – kyse ei ole samasta asiasta, vaikka kaikista löytyy jotain yhteistä. Kaikissa pyritään kehittämään itseään ja omaa osaamistaan toisen henkilön avustuksella. Mentoriksi kutsutaan asiantuntijaa, jolla on substanssiosaaminen siitä asiasta, jota aktori haluaa parantaa tai oppia. Vanhaa mestari-kisälli-periaatetta voisi ajatella mentorointina. Silti mentorin ei välttämättä tarvitse olla vanha ja viisas, vaan jopa viisivuotias lapsenlapsi voi toimia mentorina isoisälleen kännykän käytössä, koska osaa substanssin. TIVIA-blogi, kirjoittajana Leena Rinne.

Mentorointi, coaching ja työnohjaus – kyse ei ole samasta asiasta, vaikka kaikista löytyy jotain yhteistä. Kaikissa pyritään kehittämään itseään ja omaa osaamistaan toisen henkilön avustuksella.

Mentoriksi kutsutaan asiantuntijaa, jolla on substanssiosaaminen siitä asiasta, jota aktori haluaa parantaa tai oppia. Vanhaa mestari-kisälli-periaatetta voisi ajatella mentorointina. Silti mentorin ei välttämättä tarvitse olla vanha ja viisas, vaan jopa viisivuotias lapsenlapsi voi toimia mentorina isoisälleen kännykän käytössä, koska osaa substanssin.

Itse olen aloittanut mentoroinnin 2004 organisaation sisäisenä mentorina Nokiassa, jossa olen myös saanut olla aktorina. Saimme silloin tehtävään organisaatioltamme koulutuksen. Myöhemmin olen käynyt CxO Mentor –ammattikoulutuksen vahvistaakseni omaa osaamistani. Koen, että tähänastisista mentoroinneista olen itse hyötynyt eniten silloin, kun Nokia Networks ja Siemens Networks yhdistettiin vuonna 2006. Sain mentorikseni itseäni vanhemman miespuolisen saksalaiskollegan. Hänen avullaan pääsin nopeasti sisään Siemensin organisaatiokulttuuriin ja prosesseihin. Tämä taas auttoi luomaan tiiviit suhteet oman ryhmäni saksalaistyöntekijöihin ja helpotti näin yhteistä globaalia työskentelyämme.

Olen ollut jo muutaman vuoden mukana myös TIVIAn mentorointiohjelmassa. Aluksi sekä mentorit että aktorit ohjeistetaan mentorointiryhmän yhteisessä aloitustapaamisessa, ja mielestäni ohjelma on todella suositeltava molemmille osapuolille. Molemmat oppivat paljon vuoden mittaisessa yhteistyössä, joka on siis yhdessä puhumista ja kuuntelemista. Usein he saavat toisistaan vielä ystävänkin, jonka kanssa yhteydenpito jatkuu vielä ohjelman päättymisen jälkeenkin!

Coaching eroaa mentoroinnista siinä, että puhekumppanin ei tarvitse olla aihealueen asiantuntija. Jotkut jopa sanovat, että on parempi jos substanssiosaamista ei ole lainkaan, koska silloin osaa olla tilanteessa ”tyhjällä päällä” ja tekemättä ennakkopäätelmiä.

Mentoroinnissa voi antaa suoria neuvoja ja kertoa miten on itse onnistunut tai epäonnistunut. Coaching taas on puhtaimmillaan avoimia kysymyksiä ja intensiivistä kuuntelua. Coachingissa käytetään avoimia kysymyksiä, joilla saadaan coachattava tarkastelemaan käsiteltävän asian ratkaisuja eripuolilta. Toisin sanoen hän jäsentää ongelmaansa puhumalla siitä coachille.

Kun presidentti Niinistö vuonna 2012 peräänkuulutti yhteiskuntavastuuta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, perustin nuorille suunnatun coachingin vapaaehtoisverkoston. Mukaan tuli noin 50 ICF:n (International Coach Federation) ja SCY:n (Suomen Coaching-yhdistys ) vapaaehtoista, koulutettua coachia. Tämä on meidän tapamme tehdä osuutemme ja ottaa yhteiskuntavastuu nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Olemme kertoneet verkostosta ja web-sivustosta kouluissa, oppilaitoksissa ja yliopistoilla. Sivustolta nuori tai hänen läheisensä voi valita coachin ja ottaa häneen suoraan yhteyttä. Nuoret ovat halunneet coachausta hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin: mihin lähteä opiskelemaan ylioppilaaksi tulon jälkeen, vaihdanko pääaineeni yliopistolla johonkin toiseen, olenko oikealla alalla, alkaisinko yrittäjäksi ja tietenkin myös henkilökohtaisia asioita. − Teemme siis tätä veloituksetta 18−29-vuotiaille nuorille aikuisille. Sivusto on osoitteessa http://www.kasvuntukena.fi.

Käytän työssäni mentorointia, coachingia ja työnohjausta. Kaikki kolme ovat työkaluja, joilla haastan ihmisiä löytämään parempia tapoja toimia, tehdä työtään ja elää elämäänsä. Minulle paras palkkio on se, kun asiakkaani keksii keinon, jolla pääsee eteenpäin, motivoituu ja innostuu. Sellainen ihminen tietää pystyvänsä toimimaan oman elämänsä mielekkyyden ja merkityksen rakentajana.

Leena Rinne

Leenalla on yli viidentoista vuoden johtamiskokemus ICT-organisaatioista.

Tällä hetkellä hän toimii yritysvalmentajana, coachina ja mentorina Ambito Group Oy:ssä. Leenaan voi olla yhteydessä Twitterissä https://twitter.com/RinneLeena, LinkedInssä https://fi.linkedin.com/pub/leena-rinne/1/660/54b tai http://www.ambitio.fi/.

Leena on ICT Ladies -verkoston puheenjohtaja ja jäsen sekä ICF Finland että SCY-yhdistyksissä.

 

kategoriassa Blogi
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi