Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Tivian mentorointiohjelma

TIVIA tarjoaa yhteisönsä jäsenille laadukkaan ja innostavan mentorointiohjelman, jossa alan kokeneet osaa­jat siirtävät arvokasta tietoaan tulevaisuuden osaajille. Mentorointiohjelmassa käytetään hyväksi erilaisia oppimista tukevia työkaluja sekä materiaaleja. Mentoroinnilla edistetään it-alan osaamista ja verkostoitumista it-osaajien kesken. Mentori ja aktori asettavat yhdessä tavoitteet ja painopisteet vuoden mittaiselle ohjelmalleen, josta voi hakea apua esimerkiksi kontaktiverkoston kehittämiseen, isojen projektien johtamiseen tai oman osaamisen myymisen kehittämiseen.

Hae mukaan ohjelmaan!

TIVIAn mentorointiohjelmassa oppiminen on yhteinen asia

Ohjelman aikana osaava, arvostettu ja kokenut mentori neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista aktoria ammatillisessa kehittymisessä sekä työssä menestymisessä. Ohjelma tarjoaa mentoreille ajatuksia herättäviä ja ajankohtaisia koulutustilaisuuksia osaavan verkoston parissa ja uusia oivalluksia mentoroidessaan tulevaisuuden kykyjä.

Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen eikä siitä makseta palkkioita. Osallistuminen on mentoreille ilmaista ja aktoreilta peritään 150 euron osallistumismaksu, kun sopiva pari on muodostettu ja parityöskentely alkaa.

Lue lisää TIVIAn mentorointiohjelman esitteestä. Lisää tietoa on saatavilla myös seuraavista artikkeleista: Mentorien tapaaminen voimaannuttaa kaikki sekä Case IBM: Molemmat hyötyvät mentoroinnista.

Lisätietoja: tivia(at)tivia.fi

Tervetuloa mukaan kehittymään ja kehittämään!

TIVIAn mentorointiohjelman prosessi

TIVIAn mentorointiohjelman prosessi kuvattuna vaiheittain

Hakeminen mentorointiohjelmaan

Tutustu tarkemmin ohjelmaamme sekä pohdi, että voisitko sitoutua vuodeksi ja lähteä mukaan mentoriksi tai aktoriksi. Jos olet kiinnostunut, täytä alla oleva hakulomake ja hae mukaan TIVIAn mentorointiohjelmaan. Olemme yhteydessä sinuun, jos saamme tarpeeksi hakijoita ohjelman toteuttamiseksi.

Hakulomake mentoreille

Hakulomake aktoreille

Mentoroinnista hyötyvät sekä mentori että aktori

Monilla suurilla kansainvälisillä yrityksillä on mentorointiohjelmia. Mentorointia on pidetty ikäjohtamisen välineenä. Kuitenkaan ikä ei ole ratkaiseva tekijä mentoroinnin onnistumisprosessissa, puhutaan mieluummin kokemuksesta ja osaamisen laadusta.

Mentorointi on vuorovaikutteinen menetelmä. Mentoroinnista hyötyy sekä mentori että aktori, parhaimmillaan. Mentorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, joka tähtää sekä aktorin että hänen organisaationsa kehittymiseen.

Luottamus on mentoroinnissa äärimmäisen tärkeää, puolin ja toisin. Olennaista on myös löytää oikea mentori aktorille ja päinvastoin. Ns. ”mätsäys” on avainasemassa mentoroinnin prosessin onnistumiselle ja tavoiteltavan lopputuloksen toteutumiselle.

Kokemuksia mentorointiohjelmasta

Katso mitä mieltä mentorimme ja aktorimme ovat TIVIAn mentorointiohjelmasta. Lisää videoita löydät Youtube-kanavaltamme.