TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Vaikuttavin opinnäytetyö 2018–19: Fenomenografinen tutkimus algoritmien etiikasta
Sytyke ry:n vuoden 2018–19 vaikuttavin opinnäytetyö on Sinikka Syskyn Vaasan yliopistolle laatima pro gradu -tutkielma Fenomenografinen tutkimus algoritmien etiikasta. Tutkielman on ohjannut Tero Vartiainen. Valinnan perustelut: Tänä päivänä olemme saaneet lukea uutisia algoritmeista ja niiden vaikutuksista milloin mihinkin arkipäiväiseen seikkaan tai jopa maailman poliittisiin valintoihin. Hakukoneiden ja sosiaalisen median algoritmit tekevät jatkuvasti valintoja puolestamme ja näiden valintojen perusteella meille näkyy juuri sen kontekstin sisältö, josta olemme aiemminkin olleet kiinnostuneet. Toisin päin ajateltuna, yhä kauemmaksi vaihtoehtoisista ajatuksista, mielipiteistä tai ratkaisuista. Algoritmeja hyödynnetään myös esimerkiksi lääketieteessä. Parhaimmillaan algoritmit ohjaavat potilaan hoitoa oikeaan suuntaan ja saatetaan voittaa aikaa esimerkiksi kuvausalgoritmien avulla. Algoritmien avulla esivalitaan työhaastatteluun kutsuttavat jne. Tutkielmassa nostettiin esiin huoli, joka liittyi nimenomaan algoritmiseen päätöksentekoon ja sen vaikutuksiin. Tutkielman mukaan suurin ongelma oli se, että algoritmien arvolatausta ei aina tunnistettu, jolloin myös algoritmisen päätöksen eettinen pohja jäi laihaksi tai jopa olemattomaksi.  Algoritmeilla on suuri valta. Syskyn pro gradu haluaa nostaa valokeilaan vallan vastinparin, vastuun. Lähde: Sytyke ry:n tiedote
kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi