TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIAn Road show’n Jyväskylän tapahtumassa jaettiin myös tunnustuspalkintoja

TIVIA on järjestänyt yhdessä paikallisten jäsenyhdistysten kanssa Road show -tapahtumia helmikuusta toukokuuhun, kuudella eri paikkakunnalla, yhteistyössä eri yritysten kanssa. Jyväskylässä pidettiin 19.5. yhdessä paikallisyhdistys Ketkyn kanssa tämän kevään viimeinen Road show, jonka aiheena oli: Digitaalinen tulevaisuus, tietoturva sekä kriisiviestintä. Tapahtuma oli sisällöltään erittäin mielenkiintoinen ja antoisa. Paikalle oli kertynyt runsaasti jäseniä sekä muita aiheesta kiinnostuneita sekä toki palkittavia henkilöitä

TIVIA on järjestänyt yhdessä paikallisten jäsenyhdistysten kanssa Road show -tapahtumia helmikuusta toukokuuhun, kuudella eri paikkakunnalla, yhteistyössä eri yritysten kanssa. Jyväskylässä pidettiin 19.5. yhdessä paikallisyhdistys Ketkyn kanssa tämän kevään viimeinen Road show, jonka aiheena oli: Digitaalinen tulevaisuus, tietoturva sekä kriisiviestintä.

Tapahtuma oli sisällöltään erittäin mielenkiintoinen ja antoisa. Paikalle oli kertynyt runsaasti jäseniä sekä muita aiheesta kiinnostuneita sekä toki palkittavia henkilöitä. Ohjelma ja yhteistyökumppanit: http://www.tivia.fi/tapahtuma/roadshow-jyvaskyla-19-05-2016.

Tässä koostettuna eri esityksistä asioita, jotka nousivat ”pintaan” ja joista haluttiin keskustella lisää:

”Hyvin tyypillistä ja jokapäiväistä on ihmisen identiteetin varastaminen Jenkeissä.
Ihmiset antavat yllättävissä tilanteissa salassa pidettäviä tietojaan. Esimerkki: https://www.youtube.com/watch?v=opRMrEfAIiI.
Kannattaa seurata Viestintäviraston sivuja. Siellä on mm. kyberturvallisuudesta oma kokonaisuus: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus.html.
Asiakkaan kuunteleminen ennen kehitysprojektia ja sen aikana, parantaa lopputulosta ja tekee siitä toimivan.
Monimutkainen prosessi tuottaa monimutkaisen tietojärjestelmän.
Yrityksen viestinnällä on tärkeä rooli; prosessit kuntoon sekä viestiessä yrityksestä ulos että talon sisällä. Liiketoimintahyödyt kannattaa määritellä ennen projektin aloittamista.
”Vain testissä” -projekti ei välttämättä sitouta henkilöstöä täysipainoisesti. Pieneltäkin tuntuva tuotantoon otto on aina parempi, siihen suhtaudutaan vakavasti.
Hackers Remotely Kill a Jeep on the Highway—With Me in It –video: https://www.youtube.com/watch?v=oqe6S6m73Zw.

Tilaisuudessa painotettiin koulutuksen ja harjoittelun merkitystä, osaamisen kehittämisen tulisi olla jatkuvaa. Itseoppimisen aika on auttamattomasti ohi, kokeileminen vie aikaa, tuottaa epäkelpoja prosesseja ja toimintatapoja ja virheiden määrä kasvaa. Tiedon jakamista ammattilaisten kesken, verkostoitumisen merkitystä sekä avointa keskustelukulttuuria arvostetaan ja niiden avulla lisätään osaamista.

Ketky ry:n stipenditoimikunta myönsi tunnustuspalkintoja ansioituneille

Stipenditoimikunta palkitsee Keski-Suomen maakunnan IT-alaa - ja ehkä yhteiskuntaa laajemminkin - hyödyttäviä tekoja ja töitä sekä alalla ansioituneita ihmisiä. Palkintoja jaetaan sekä työelämässä ansioituneille että ansiokkaita opinnäytetöitä tai muita tutkimuksia, tuotteita, tms. kehittämistöitä tehneille henkilöille. Myös organisaatioita voidaan palkita.

Palkittavat opinnäytetyön tekijät valitaan Keski-Suomessa toimivista IT-opetusta antavista oppilaitoksista tehtyjen esitysten perusteella. Esityksiä voivat tehdä kolme Keski-Suomessa toimivaa korkeakoulua eli Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Ilmasotakoulu sekä toisen asteen koulutusta tarjoava Jyväskylän ammattiopisto.

Ensimmäinen työelämän tunnustuspalkinto jaettiin vuonna 2013, jolloin komisario Tuomo Korhonen Keski-Suomen poliisilaitokselta palkittiin Jyväskylän yliopiston, Poliisihallituksen ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden kanssa tekemästään mobiilin kriisiviestinnän kehittämis- ja testaustyöstä.

Toisen kerran työelämän palkinto jaettiin vuonna 2015, jolloin Magister Solutions Oy:lle myönnettiin kunniamaininta 10-vuotisen toimintansa aikana tekemästään innovatiivisesta ja kansainvälistä IT-alan pioneerityöstä, jossa se on yhdistänyt yliopistomaailmaa ja elinkeinoelämää tuomalla mm. yliopistolla kehitettyjä sovelluksia markkinoille.

Tänä vuonna tunnustuspalkintojen teemana oli turvallinen yhteiskunta. Ketky ry halusi nostaa esiin Keski-Suomessa Tikkakoskella toimivan Ilmasotakoulun ja siellä annettavan IT- ja kyberalan koulutuksen merkityksen Keski-Suomen ja koko maan IT-alalle ja turvallisuudelle. Palkinnon sai Ilmasotakoulusta insinöörikapteeni, FT, DI Mika Niemisen työelämän IT-tunnustuspalkinnolla Ilmavoimien kadettien verkkotyötilojen ja verkko-opetuksen kehittämisestä ja yliluutnantti Antti Kortelaisen parhaan IT-alan opinnäytetyön palkinnolla Ilma-aluksiin kohdistuvia kyberuhkia käsittelevästä pro gradu -tutkielmasta.

Lisäksi Ketky ry palkitsi JYO:n parhaan IT-alan opinnäytetyön palkinnolla Mika Lehtisen TTL:lla tekemästä Selainpohjaisten ohjelmien tietoturvaa käsittelevästä pro gradu -tutkielmasta sekä kunniamaininnalla KTM Johanna Hännisen tietojenkäsittelytieteiden laitoksella tekemästä Kyberfyysisten järjestelmien ja palveluiden arvon yhteisluontia business-to-business -kontekstissa käsittelevästä pro gradu -tutkielmasta.

Vuoden 2017 tunnustuspalkintojen haku avataan ensi keväänä jolloin sille pyritään myös löytämään uusi innostava ja ajankohtainen teema joka kannustaa tekemään hyviä esityksiä palkittavista ihmisistä ja töistä sekä työelämästä että oppilaitoksista.

Palkitsemisesta on tehty tiedote sekä liite, jossa kuvataan palkintojen jaon perusteet.

Lisäämme esitykset agendalle, kunkin esiintyjän kohdalle: www.tivia.fi/tapahtuma/roadshow-jyvaskyla-19-05-2016

Onnittelemme voittajia ja kiitämme Road show´n osallistuneita järjestäjiä, yhteistyökumppaneita sekä paikalla olleita henkilöitä erinomaisen aktiivisesta tapahtumasta.

TIVIA

Kyberturvallisuus 2016 -messut marraskuussa. Jyväskylässä.

Martti Lehto, kyberturvallisuuden professori, Jyväskylän yliopisto: https://www.youtube.com/watch?v=5WQiJfVO5Mo


Ketky ry:n puheenjohtaja Katri Minkkinen ja työelämän IT-tunnustuspalkinnon voittanut Mika Nieminen.


Ketky ry:n puheenjohtaja Katri Minkkinen ja parhaan IT-alan opinnäytetyön palkinnon voittanut Mika Lehtinen.


Ketky ry:n puheenjohtaja Katri Minkkinen ja kunniamaininan IT-alan opinnäytetyöstään saanut Johanna Hänninen.

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi