TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIAn puheenjohtaja- ja liittokokouspäivät 31.3.–1.4. Tuusulassa

Kevään puheenjohtaja- ja liittokokouspäivät keskittyivät nykytilan analysointiin, yhteisön toiminnan kehittämiseen mm. läpikäymällä toimikuntien tilannekatsaukset, keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä toiminnan positiiviseen aktivointiin muutosprosessin kautta tulevaisuuden katsausta unohtamatta.

Kevään puheenjohtaja- ja liittokokouspäivät keskittyivät nykytilan analysointiin, yhteisön toiminnan kehittämiseen mm. läpikäymällä toimikuntien tilannekatsaukset, keskinäisen yhteistyön lisäämiseen sekä toiminnan positiiviseen aktivointiin muutosprosessin kautta tulevaisuuden katsausta unohtamatta.

Toiminnanjohtaja Mika Helenius kertoi alan yleisiä, hyviä kuulumisia. Ala kasvaa ja lisää osaajia kaivataan (dia 1). Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että Suomen tulee muuttaa suuntaa osaamisen kehittämisessä, mm. lisäämällä alan koulutustarjoamaa. ”Suomessa tarvittaisiin heti 7 000 uutta ohjelmistoammattilaista ja laskelmamme mukaan tämä tarve kasvaa noin 3 800 henkilöllä vuodessa. Tarvetta täyttämään valmistuu yliopistoista vuosittain vain 1 100 ICT-osaajaa, joista varsinaisia yliopistotason ohjelmistosuunnittelun ammattilaisia on alle 300.”, kertoo Helenius. Lisää aiheesta:

www.tivia.fi/lehdistotiedote/ohjelmisto-osaaminen-suomen-talouskasvun-ja-uudistumisen-jarruna

TIVIA on uudessa vaiheessa jäsenyhdistysten toiminnan aktivoinnissa ja erityisesti jäsenarvon kehittämisessä. Yhteinen suuri muutos- ja kehitysprosessi aloitettiin syksyn 2016 liittokokouksessa. Tavoitteena on terävöittää jäsenpalvelua, kehittää jäsenetuja ja tuoda jäsenille uusia osaamisen kehittymistä palvelevia arvokkaita palveluita koko yhteisön arvoa ja synergiaa hyödyntäen. Muutoksessa on tärkeää huomioida kentän ääni mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.

”TIVIA toimii mahdollisuuksia luovana alustana jäsenyhdistysten toiminnan, verkostojen ja näkökulmien toiminnan esille nostamiseksi kansallisesti. TIVIA-yhteisön vahvuus on aktiivinen ja verkottunut toiminta.  Yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä lisätään edelleen perustamalla uusia toimikuntia.  Yhdessä toimimalla ja yhteistyötä kehittämällä yhdessä, olemme vahvempia ja näkyvämpiä muutoksessa”, kiteyttää Helenius. 

Liittokokouspäivillä löytyi uusi yhteinen nimittäjä: tivialaisuus! Käytiin läpi sitä, mitä etua onkaan yhteisön suuruudesta, vaikutusvoimasta ja vääntömomentista. Vahvuuksina todettiin olevan yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vaikuttavuus, osaamisen kehittämisen foorumin tarjoaminen, palvelujen monipuolinen tarjoama, tiedotteiden tuoma kattava informaatio sekä valtakunnallisuus!

TIVIA edustaa kaupallista, hallinnollista ja teknistä näkökulmaa ja tarjoaa ainutlaatuisen yhteisön poikkitieteelliseen vuoropuheluun, verkottumiseen ja asiantuntijoiden kohtaamiseen. TIVIAn jäsenyhteisön kehittäminen tapahtuu jäsenille avoimen toimikuntatyön kautta. Toimikuntien määrää tullaan lisäämään ja vaikutusvalta tulee kasvamaan. On äärimmäisen tärkeää, että mahdollisimman moni ilmoittautuisi mukaan tekemään muutosta, vaikuttamaan toimintaamme. Tällä hetkellä toimikuntia on neljä: jäsen-, tapahtuma-, viestintä- sekä tietoyhteiskuntatoimikunta. Lisää toimikuntia tulee jo tänä vuonna perustettavaksi. Ilmoittautua voi laittamalla viestiä osoitteeseen: tivia(at)tivia.fi.

HUOM! Viestintätoimikunta ottaa mielellään vastaan myös alan ajankohtaisia juttuja, ehdotuksia siitä ketä voisi haastatella ja mistä spesifistäkin alan aiheesta kirjoittaa. Yhteisössämme, jos missä, on potentiaalia, todellista substanssia ja osaamista! Tuotetaan arvoa jäsenillemme yhdessä!

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi