TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIAn puheenjohtaja- ja liittokokouspäivät 22.–23.4.2016

Kirkkonummella kokoontui TIVIAn yhdistysten edustajat kaksipäiväisiin puheenjohtaja- ja liittokokouspäiviin, jotka toimivat myös toiminnan kehittämiseen tähtäävänä tapahtumana. Paikalla oli 20 yhdistyksen edustajat, yhteensä 54 henkilöä. Tilannekatsauksen ja yleisten yhteisöön liittyvien asioiden lisäksi kokouksen aikana oli tarkoitus yhdessä miettiä, miten yhteisön toimintaa voi kehittää ja tehostaa.

Kirkkonummella kokoontui TIVIAn yhdistysten edustajat kaksipäiväisiin puheenjohtaja- ja liittokokouspäiviin, jotka toimivat myös toiminnan kehittämiseen tähtäävänä tapahtumana. Paikalla oli 20 yhdistyksen edustajat, yhteensä 54 henkilöä.

Tilannekatsauksen ja yleisten yhteisöön liittyvien asioiden lisäksi kokouksen aikana oli tarkoitus yhdessä miettiä, miten yhteisön toimintaa voi kehittää ja tehostaa.

TIVIAn hallitus on strategisen suunnitelman pohjalta valinnut kolme avainaluetta tälle vuodelle ja nimennyt omat projektiryhmät niille:

 • Opiskelijatyöryhmä
 • Jäsenpalveluiden kehittämistyöryhmä (myynti/markkinointi/jäsenyydet)
 • Tietoyhteiskuntatyöryhmä (lausunnot/tutkimukset)

Työryhmien opastuksella oli tarkoitus yhdessä työstää näitä alueita sekä löytää ja päättää toimenpiteistä, miten asioita saadaan kehitettyä niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Toiminnanjohtaja Robert Serén kertoi aluksi alan näkymistä. Tilanne Suomessa on erittäin haastava. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on tippunut vuodesta 2008 melkein 20 mrd eurolla 67,7 mrd euroon vuonna 2015. Valopilkkuna on kuitenkin tietotekniikka-toimialan kehitys, joka vastaavana aikana on tuplaantunut 5 mrd eurosta yli 10 mrd euroon.

Erittäin suurena haasteena kehitykselle on investointien puute, missä Suomi on jäänyt muun Euroopan vahdista huomattavasti viimeisten viiden vuoden aikana.  

Digitalisaatio on nostettu hallituksen kärkihankkeiksi ja sen kautta Suomella on mahdollisuus menestyä tulevaisuuden kilpailussa. Kysymys on siitä, miten yritykset reagoivat muutokseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.

Esimerkkejä digitalisaation hyödyistä

 • ICT on luonut puolet työn tuottavuuden ja 40 % kokonaistuotannon kasvusta 15 viime vuoden aikana (Matti Pohjola)
 • Rohkea digitalisointi parantaisi SOTE-palveluiden tuottavuutta 20–30 % pitkällä aikavälillä ja säästäisi 1-2 mrd € (EK sekä Aalto)
 • Reaaliaikainen ja automatisoitu taloushallinto ja viranomaisraportointi voivat tuoda n. 4 mrd € säästöt yrityksille ja noin 1 mrd € säästöt julkiselle sektorille (ICT2015)

Vuoteen 2020 mennessä arvioidaan, että Euroopassa on n. 800 000 henkilön vajaus ICT-ammattilaisten osalta. Kyse on pitkälti siis myös siitä, miten koulutusjärjestelmämme tukee tätä tulevaisuuden kehityssuuntaa ja miten yritykset valmistautuvat tulevaan muutokseen kehittämällä henkilöstönsä osaamista, palkkaamalla ajoissa uutta työvoimaa sekä ottamalla käyttöön esim. oppisopimuskoulutusmahdollisuuden.

Osaamista voi kehittää toimimalla TIVIA-yhteisössämme. Yritysjäsenyys tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet olla mukana monella eri tavalla yhteisön kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa. Henkilöjäsen saa verkostoitumalla uusia kontakteja, vaihtaa mielipiteitä työhön liittyvistä asioista sekä laajan kuvan alan tarjoamista vaihtoehdoista sekä koulutuksen että yritysyhteistyön tuomina mahdollisuuksina.

Tarjolla on runsaasti alan tutkimustuloksia, osaamisen kehittämiseen eri vaihtoehtoja (esim. mentorointi), tilaisuuksia, jotka ovat pääsääntöisesti jäsenille ilmaisia ja eri yhdistysten ja yhteisöjen tuottamia palkitsemisia (esim. opinnäytetyöt, gradupalkitsemiset, vuoden tietotekniikkavaikuttaja, vuoden tietotekniikkatyö/-tuote).

Palkkatutkimuksesta löytyy lisää tietoa tästä: http://tivia.fi/julkaisut/tutkimukset/palkkatutkimus

IT- ja digitalisointibarometrin alustavia tuloksia käytiin myös läpi. Viisi vuoden 2015 barometrin keskeisintä tulosta:

 1. IT:ssä ja digitalisoinnissa on enemmän orastavia positiivisia merkkejä kuin Suomen BKT:ssä ja tuottavuudessa
 2. Suomi näyttää jäävän jälkeen IT:n ja digitalisoinnin soveltamisessa
 3. Uusien teknologioiden käyttöönottoa johdetaan erillisinä saarekkeina yhtenäisen teknologiajohtamisen sijasta
 4. IT:lle ja digitalisoinnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan heikoksi
 5. IT:n ja digitalisoinnin hyvillä johtamiskäytännöillä on kiistaton yhteys onnistumiseen ja hyötyjen saavuttamiseen

Barometrin tutkimustulosten lopullinen raportti julkistetaan 27.4. ICTexpon aikana. Siellä TIVIAlla on iso rooli sekä yhteisömme ammattilaisten esiintyjien buukkaamisessa että ständimme 3b27 osalta toimia kaikkien lavojen esiintyjien Speakers Cornerina, haastattelu- ja keskustelupaikkana. Juuri 27.4. Snowdenin esityksen jälkeen alkaa ko. barometrin tuloksiin liittyvä paneelikeskustelu Business-IT-lavalla 13.30 alkaen aiheella: Digijuna meni jo, moni jäi laiturille - miten ehtii vielä mukaan? Paneelin vetäjänä toimii Jyrki Kontio, panelisteina Pete Nieminen, Tomi Dahlberg ja Mika Helenius.

Markkinointi- ja koulutuspäällikkö Nina From kertoi tilannekatsauksessaan koulutuksista ja tapahtumista. Tarjontaa on runsaasti eri paikkakunnilla. Mm. TIVIAn Road show: ”Tietoturvaa ja tuottavuutta” on onnistunut viidellä eri paikkakunnalla tavoittamaan jäseniämme monipuolisesti. Seuraava Road show on Jyväskylässä 19.5.

Olemme kysyneet jäseniltämme, mitä osaamisen kehittämistä he haluavat jatkossa. Toiveita mm:

 • Robotiikka, 5G, pilvipalvelut (kokemuksia, ongelmia) 
 • IOT, analytiikka, pilvihybridit, sovellusulkoistus
 • IT-sopimukset, tavaramerkkiuudistus + IPR yleisesti
 • Digitalisaation vaatimista johtamiskäytännöistä, välineistä, metodeista ja mittareista
 • Agilien menetelmien hallinnan parhaat käytännöt ja johtaminen. Yhteisöllinen kehittäminen. 
 • Digitalisaatio – pk-yritysjohto ja palvelumuotoilu
 • Tietoturvaa käytännössä, miten suojaat reitittimen, koneen verkon

Tulemme kartoittamaan jatkossa myös jäsenetumme. Mitä uusia etuja nykyiset ja tulevat jäsenemme toivovat. Mitä toivovat opiskelijajäsenemme sekä potentiaali.

Teemme paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Aina on parannettavaa, suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta myös viestinnässä. Mikä on riittävä määrä, kuinka usein ja kenelle viestejä tulee lähettää? Toki esityksessä todetaan, että kanavia on valtavasti, joten kaikkien etu on, että viestintä on ajoissa, monissa kanavissa ja oikein kohdistettua.

Olemme uusineet mainonnan ilmettä mm. ottamalla ICT-alan naisia mukaan, kasvoiksi ja tarinoiksi. Toivomme jatkossakin saavamme naisten tarinoita jakaaksemme niitä opiskelijoille sekä muille kohderyhmille, jotta kiinnostavuus alaa kohtaan laajenisi/voimistuisi.

Kehityspäivillä keskityttiin toiminnan kehittämiseen monin eri tavoin. Ryhmätöitä oli useita, erimuotoisia. Henkilöt jaettiin aina uusiin ryhmiin, jotta näkökulmat monipuolistuisivat. Lisäksi ryhmät liikkuivat tehtävästä toiseen antaen sisältöä jokaiseen kohtaan. Aktiivisuus oli erinomaista, vuorovaikutus tehokasta.

Ryhmien vetäjät toimivat ansiokkaasti innostaen aina uuden tehtävän työstämiseen. Tulosta syntyi ja erästä henkilöä siteeraten: ”tulosta syntyi, kuten aina, mutta tällä kertaa asioissa päästiin jatkokehittelyyn ja konkretiaan”. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Leskinen ohjeisti päivien koosteiden sekä jatkotoimenpiteiden osalta kaikkia osallistumaan tekemiseen, joka näkyy ja jota seurataan sekä hallituksen että yhdistysten hallitusten toimesta aktiivisesti.

Liittokokouksessa kerrottiin, että nykyinen toiminnanjohtaja Robert Serén jää eläkkeelle tänä vuonna. Haku uudeksi toiminnanjohtajaksi laitetaan käytäntöön mahdollisimman pian. Robert Serén on ansiokkaasti johtanut TIVIAa yhdeksän vuotta. Suuri kiitos hyvästä työstä hänelle!

Lopuksi on hyvä todeta se, mikä on totta: Yhteisömme on vahva! Yhteistyössä on voima!

TIVIA

Linkkejä:

Palkkatutkimus: http://www.tivia.fi/julkaisut/tutkimukset/palkkatutkimus

IT- ja digitalisointibarometri 2015 tilaisuuden aineistot: http://www.tivia.fi/uutinen/miten-palauttaa-suomi-digitalisaation-edellakavijaksi-johtamista-kehittamalla-2016

ICTexpo: http://www.tivia.fi/tapahtuma/ictexpo-2016

Ohjelmakuvaus: http://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/7/2016/ICTexpo2016/Seminaariohjelma.pdf

ICT-leidien uratarinoita: http://www.tivia.fi/uutinen/ict-alan-ammattilaisten-uratarinoita

Laivaseminaari 14 -16.9.: http://www.tivia.fi/tapahtuma/laivaseminaari-2016

Miksi jäseneksi: http://www.tivia.fi/jasenyys

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi