TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA Keski-Suomi ry:n vuoden 2019 tunnustuspalkinnot
TIVIA Keski-Suomi ry:n (entinen Ketky ry) stipendirahastosta jaetaan vuosittain tunnustuspalkintoja ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille. Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologian töitä keskisuomalaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Stipendien määrän ja suuruuden päättää TIVIA Keski-Suomen hallituksen koolle kutsuma stipenditoimikunta tehtyjen esitysten perusteella. Vuoden 2019 tunnustuspalkintojen ehdotuksilta toivottiin erityisesti:
  • Tutkimuksen tai käytännön kannalta merkittäviä ICT-aiheisia opinnäytetöitä sekä
  • Oppilaitoslähtöisiä ICT-alan startup-yrityksiä tai menestyksekkäästi yrityksiin kaupallistettuja tutkimustuloksia tai tuotteita viimeisen viiden vuoden ajalta.
Myös muut aiheita käsittelevät käytännön työelämässä tai oppilaitoksissa esiin nousevat huomionarvoiset tietotekniikan tietotyöt/ ja -teot huomioitiin. Stipenditoimikunta päätti palkita seuraavat hakijat.

Tutkimuksen tai käytännön kannalta merkittäviä ICT-aiheisia opinnäytetöitä

Stipendi - Joni Korpihalkola

Hakijan perustelut stipendin saamiseksi Joni Korpihalkola on tehnyt ansiokkaan AMK-opinnäytetyön aiheesta ”Forecasting Nord Pool’s Day-ahead hourly spot prices in Finland”, julkaistu toukokuussa 2019. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda ennustava malli, joka ennustaisi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla Nord Pool -sähköpörssissä Suomen tulevia Spot-hintoja. Työn erityisansioina voidaan mainita koneoppimisen menetelmien ja mallien esittely ja hyödyntäminen mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen ongelmaan. Stipenditoimikunnan perustelut Stipenditoimikunta oli erityisen vaikuttunut Joni Korpihakolan ideasta ja sen mahdollistamasta potentiaalista, huolimatta siitä, että ideasta ei tiettävästi ole tehty kaupallista tuotetta. Tekoälyn hyödyntäminen on juuri niitä alueita, joita stipenditoimikunta on tänä vuonna hakenut. Toivomme, että nostamalla tämän nuoren alan taitajan esiin voimme edesauttaa häntä menestymään tulevaisuudessakin ICT-alan kehittymisessä.

Oppilaitoslähtöisiä ICT-alan startup-yrityksiä tai menestyksekkäästi yrityksiin kaupallistettuja tutkimustuloksia tai tuotteita viimeisen viiden vuoden ajalta

Stipendi - Shareway Oy

Hakijan perustelut stipendin saamiseksi Shareway on oppilaitoslähtöinen ja opiskelijavetoinen ICT-alan startup-yritys, joka kehittää markkinoille uutta palvelua, jolle on kysyntää niin kaupungin kehityksen, yritysten kuin yksittäisten henkilöiden näkökulmasta. Shareway edustaa erinomaisesti, sitä miten uusia liiketoimintamahdollisuuksia voidaan lähteä rakentamaan oppilaitoslähtöisesti. Shareway on aktiivisesti käynyt jakamassa tietoa toimintatavoistaan, prosesseista sekä opeistaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja yliopiston kursseilla, sekä tapahtumissa. Shareway kannustaakin muita nuoria ja opiskelijataustaisia henkilöitä lähtemään rohkeasti yrittämään. Lisäksi Shareway edustaa myös sitä, kuinka liiketoimintaa voidaan lähteä kehittämään opiskelijalähtöisesti pienillä lähtöresursseilla. Stipenditoimikunnan perustelut Shareway Oy toimii kannustavana esimerkkinä siitä, miten tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa saadaan ideasta rakennettua oikeaa liiketoimintaa. Aktiivisella ja suunnitelmallisella otteella oppilaslähtöinen yritys on saanut Keski-Suomessa jo jalansijaa ja edellytykset mobiilisovelluksen laajemmalle käytölle ovat hyvät. Mobiilisovelluksessa yhdistyy hienolla tavalla helppokäyttöisyys ja resurssien optimaalinen hyödyntäminen. Parkkipaikkojen paremmalla hyödyntämisellä voidaan tulevaisuudessa parantaa viihtyvyyttä ja mahdollistaa elävän ja aktiivisen kaupunkikeskustan samalla kun vähennetään parkkipaikkojen lisärakentamistarpeet. Shareway Oy:n toiminnan vaihe ja toiminta-ajatus edistää vahvasti Keski-Suomen IT-alaa ja toivottavasti lähitulevaisuudessa toiminnasta hyötyy myös koko Suomi. Stipenditoimikunta haluaa tukea Shareway Oy:n vahvaa kehitystä rahapalkinnolla.

Kunniamaininta - Zaibatsu Interactive

Hakijan perustelut stipendin saamiseksi Zaibatsu on työllistänyt kokoonsa nähden erittäin paljon opiskelijoita. Tällä hetkellä 17-henkinen yritys on tarjonnut harjoittelupaikan 40 opiskelijalle, joista 10 on saanut Zaibatsulta työpaikan, eli yli puolet rekryyteistä on tullut yritykseen harjoittelun kautta. Zaibatsu on ollut mukana 20 opinnäytetyössä, joista 3 on tällä hetkellä kesken. Stipendirahan yritys aikoo käyttää myös opiskelijayhteistyön tukemiseen. Stipenditoimikunnan perustelut Zaibatsu on webbisivujensa mukaan ”suomalainen pelikehitysstudio, joka tarjoaa frontend-osaamistaan myös muiden toimialojen koodiprojekteihin”. Stipenditoimikuntaa ilahdutti kuitenkin erityisesti yrityksen toimintamalli, missä alan opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja oikeassa yrityksessä, oikeiden projektien ja työskentelymallien parissa. Yritys tarjoaa samalla mahdollisuuden verkostoitua ja mahdollisuuden olla mukana Suomessa uuden toimialan eli pelikehityksen edistämisessä. Haluamme tukea nuoren kasvuyrityksen positiivista ideologiaa palkitsemalla heidät Kunniamaininnalla.

Merkittävä työelämä/ura-maininta, Nuori kyky

Stipendi - Emil Ahonen

Hakijan perustelut stipendin saamiseksi Perustelut stipendin saamiseksi: Ensimmäinen keskisuomalainen opiskelija ohjelmistotuotannon ammattitaidon MM-kilpailussa WorldSkills Kazan 2019 ja menestyi erittäin hyvin. Eemil Ahonen suoritti komivuotiset datanomiopinnot kiitettävästi puolessatoista vuodessa ja jatkoi suoraan jatko-opintoihin yliopistoon. Eemil on toiminut esimerkkinä ja kannustajana muille opiskelijoille myös opintojen ulkopuolisissa projekteissa. Hän on lupautunut valmentamaan WorldSkills Shanghai 2021 -kilpailuun valittua opiskelijaa. Stipenditoimikunnan perustelut Eemil Ahonen on suorittanut datanomiopintonsa kiitettävästi, oman opintosuunnitelmansa mukaisesti 1,5 vuodessa. Hän osallistunut WorldSkillsin MM-kisoihin Kazanissa 2019 ja oli paras eurooppalainen opiskelija, sijalla 10. Hän toiminut opintojensa ulkopuolisissa projekteissa ja osoittanut yrittäjämäistä, esimerkillistä toimintaa myös muille datanomiopiskelijoille. Haluamme tukea ja kannustaa hänen esimerkillistä osaamispolkuaan myös tulevaisuuden opinnoissa.

Stipendi - Valtteri Koskivuori

Hakijan perustelut stipendin saamiseksi Ohjelmistoprojekti, C-ray, aloitettu 2015. Hakemukseen liitetystä linkistä löytyy lähdekoodin lisäksi versiohistoria sekä etusivulla lisätietoja projektista. Projektia on käytetty lisenssin sallimana esimerkkinä ohjelmiston profiloinnin oppimateriaalissa. Projektia on myös käytetty pohjana University of Iowa:ssa tehdyssä lopputyössä. Hakija tekee projektinsa aiheen pohjalta kandidaatin työtään Jyväskylän yliopistossa. Projekti löytyy Googlen hakukoneesta hakusanoilla ”C-ray tracing” listauksen välittömästä kärkipäästä. Stipenditoimikunnan perustelut Valtteri on toinen nuori kyky, jonka stipenditoimikunta halusi nostaa esiin tämän vuoden hakijoiden joukosta. Vaikka kyseessä on lopputyön sijasta opiskeluun liittyvä projektityö, osoittaa se melkoista perehtyvyyttä asiaan ja on selkeä osoitus tulevaisuuden tekijän osaamisesta. Stipenditoimikunta haluaa kannustaa Valtteria yhä hienompiin suorituksiin myöntämällä hänelle stipendin.

Kunniamaininta - Nikolay Kuznetsov

Hakijan perustelut stipendin saamiseksi Prof. Nikolay V. Kuznetsov, s. 1979, on Pietarin yliopiston kybernetiikan professori, jonka dynaamisten systeemien tutkimusala sijoittuu matematiikan, mekaniikan ja tietotekniikan leikkausalueelle. Hän on luonut maailmanlaajuisen tutkimusverkoston ja saavuttanut useita läpimurtotuloksia (WoS Top 1% 2019). Hänen tutkimusryhmällään on Venäjän Center of Excellence -status. Hänen tiedeyhteytensä Suomeen ovat monipuoliset ja merkittivät. Kuznetsov väitteli tietotekniikasta 2008 Jyväskylän IT-tiedekunnassa. Väittelyn jälkeen hän on toiminut post-doc-tutkijana Suomen Akatemian rahoituksella Jyväskylässä. Jyväskylän yliopiston dosenttina hän on toiminut vuodesta 2015 ja osa-aikaisena professorina vuodesta 2017 alkaen. Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston ja Pietarin yliopiston yhteisen tohtoriohjelman koordinaattorina vuodesta 2007 alkaen. Ohjelmasta on valmistunut 13 tohtorintutkintoa. Kuznetsov on Pietarin yliopiston professori ja huippuosaamiskeskuksen johtaja. Hän sai Web of Science - tunnustuspalkinnon vuonna 2019 kuulumisesta Top 1% maailman eniten viitattuihin tutkijoihin. Suomesta ToP 1% -listalle ei päässyt tietotekniikan ja matematiikan alueelta muita. Kuznetsov on saavuttanut useita tieteellisiä läpimurtoja tietotekniikan ja laskennallisten tieteiden alueilla. Hänen merkityksensä Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan tieteellisessä työssä, jatkokoulutuksessa ja opetuksessa on ollut ja tulee olemaan hyvin merkittävä. Hän edustaa uuden sukupolven tieteentekijöitä, jotka hallitsevat sekä teoreettisiin, että teknologisiin sovellutuksiin tähtäävän tutkimuksen. Stipenditoimikunnan perustelut Professori Nikolay V. Kuznetsov on väitellyt Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa tohtoriksi vuonna 2008 ja työskennellyt tiedekunnassa sen jälkeen post-doc-tutkijana, dosenttina, osa-aikaisena professorina sekä Jyväskylän yliopiston ja Pietarin yliopiston yhteisen tohtoriohjelman koordinaattorina. Ohjelma on tuottanut tähän mennessä 13 tohtoria. Tutkijana Kuznetsov on lisäksi luonut matematiikan, mekaniikan ja tietotekniikan leikkausalueella maailmanlaajuisen tutkimusverkoston ja saavuttanut useita läpimurtotuloksia. Näiden ansiosta hänelle myönnettiin vuonna 2019 Web of Science -tunnustuspalkinto hänen yllettyään oman alansa maailman eniten viitattujen tutkijoiden Top 1%:n joukkoon. Suomesta Top 1% -listalle ei päässyt tietotekniikan ja matematiikan alueelta muita. Professori Kuznetsovin merkitys IT-tiedekunnan tieteelliselle työlle, jatkokoulutukselle, opetukselle sekä yliopistojen välisessä kansainvälisessä kilpailussa menestymiselle on hyvin suuri. Samalla hänen työnsä edistää myös Keski-Suomen maakunnan IT-alaa. Mainituista syistä stipenditoimikunta on päättänyt palkita professori Kuznetsovin vuoden 2019 IT- kunniamaininnalla. Maininnan arvoa ja kansainvälistä merkitystä korostaa se, että professori Kutznetsov on Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen ja nykyisen TIVIA Keski-Suomi ry:n kautta aikain ensimmäinen ulkomaalaistaustainen maakunnallisen IT-tunnustuksen saaja.   Tapani Krats puheenjohtaja TIVIA Keski-Suomi ry
kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi