TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tietoturva ry:n vuoden 2022 Tietoturvatunnustukset

Tietoturva ry julkisti vuoden 2022 tunnustusten saajat osana Digi- ja väestötietoviraston sekä liikenne- ja viestintäministeriön toteuttamaa kansallista tietoturvapäivää 14.10.2022. Tietoturvatunnustukset jaettiin nyt toista kertaa. Vuoden tietoturvailmiönä palkittiin laaja-alainen yhteistyö turvallisuuden kehittämiseksi, vuoden tietoturvapalveluna Realistic Global Cyber Environment (RGCE) -kyberharjoitusympäristö ja vuoden tietoturvavaikuttajana Tomi Kelo. Jaettujen tunnusten lisäksi Tietoturva ry myönsi erillisen elämäntyöpalkinnon Reijo Aarniolle.

Tunnustuksien tarkoituksena on nostaa esille merkittäviä tietoturvaan liittyviä ilmiöitä, sitä edistäviä palveluita tai tuotteita tai sellaisia organisaatioita tai henkilöitä, jotka ovat edistäneet suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta tai parantaneet organisaatioiden tai käyttäjien turvallisuutta tai nostaneet esille merkittäviä kehittämiskohteita.

Tietoturva ry on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n jäsenyhdistys.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Tietoturva ry:n sivustolta

Vuoden tietoturvailmiö

Laaja-alainen yhteistyö turvallisuuden kehittämiseksi

Suomen yksi merkittävimpiä voimavaroja on toimialarajat ylittävä yhteistyö. Ainutlaatuinen
yhteispeli niin viranomaisten, yritysten kuin järjestöjenkin välillä osoittaa suomalaisten kyvyn luoda ja toteuttaa monialaista yhteistoimintaa ilman ulkopuolista ohjausta tai pakkoa.

Esimerkkeinä ansioituneesta ja laaja-alaisesta (tieto)turvallisuusyhteistyöstä Tietoturva ry nostaa esiin seuraavat ilmiöt:

  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja tietoliikenneoperaattoreiden yhteistyö, jonka avulla on kyetty merkittävästi rajoittamaan Suomeen kohdistuneita huijaussoittoja ja kalasteluviestejä.

  • Generation Z Hack Challenge 2021 ja 2022 -hakkerointihaasteet, joiden avulla sadat nuoret ovat voineet opiskella ja kehittää tietoturvatestaustaitojaan. Tietoturva ry toivoo hankkeiden innostavan uusia ammattilaisia alalle.

  • Women4Cyber Finland -yhdistys tukee naisia työllistymään alalle lisäten näin monimuotoisuutta ja tasaten olemassa olevaa sukupuolijakaumaa.

  • BlueTeamBuilders-ryhmä edistää tietoisuutta erilaisista tietoturvallisista FOSS-järjestelmistä (Freeware or Open Source) eli ilmaisista tai avoimen lähdekoodin tietojärjestelmistä ja sovelluksista.

  • Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aikaansaanut ennennäkemättömän kiinnostuksen osallistua maanpuolustukseen. Maanpuolustuskoulutus MPK:n sekä muiden koulutusorganisaatioiden kautta ennätysmäärä kansalaisia onkin päässyt kehittämään omia turvallisuusvalmiuksiaan.

  • Globaalin uhka- ja kyberpoliittisen tilanteen murros on osoittanut kasvavan tarpeen luotettavalle tiedolle. Tietoturva ry kiittää kaikkia niitä asiantuntijoita, jotka ovat aktiivisesti jakaneet oikeaa ja ajantasaista tilannetietoa.

  • Globaalissa toimintaympäristössä harva yhteistyömuoto on enää kansallinen. Tietoturva ry:n mielestä Flubot-haittaohjelmaa levittäneen verkkorikollisryhmittymän alasajo on erinomainen osoitus onnistuneesta kansainvälisestä yhteistyöstä. Suomesta tähän operaatioon osallistui mm. Keskusrikospoliisi.


Vuoden tietoturvapalvelu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämä kyberturvallisuuden harjoitusympäristö

JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology) -keskuksen kehittämä Realistic Global Cyber Environment (RGCE) -kyberharjoitusympäristö on ainutlaatuinen alustaratkaisu, jossa on järjestetty kansallisia kyberturvallisuusharjoituksia eli KYHA-harjoituksia vuodesta 2013. Vuosien varrella sen avulla on kehitetty merkittävästi kansallista kyber- ja tietoturvaosaamista niin koko yhteiskunnan, eri organisaatioiden kuin yksittäisten asiantuntijoidenkin tasolla.

Vuoden tietoturvavaikuttaja

Tomi Kelo

Tomi Kelo on ollut usean merkittävän kansallisen – ja osin kansainvälisenkin – suosituksen, kriteeristön, ohjeen tai muun keskeisen julkaisun taustalla. Tätä kautta hän on merkittävästi vaikuttanut kansallisen ja välillisesti myös kansainvälisen tietoturvallisuuden kehittymiseen.

Elämäntyöpalkinto

Reijo Aarnio

Reijo Aarnio toimi tietosuojavaltuutettuna vuosina 1997–2020. Tänä aikana hän oli mukana vaikuttamassa ja kehittämässä merkittävällä tavalla tietosuojan ja tietoturvallisuuden asemaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tietosuojavaltuutetun tehtävistä eläköidyttyään Aarnio on myös jatkanut aktiivista vaikutustyötään mm. toimimalla Sitran osa-aikaisena vanhempana neuvonantajana.

Tallenne tunnustusten jakamistilaisuudesta

Tallenne tunnustusten jakamistilaisuudesta 14.10.2022 löytyy osoitteesta
https://mediaserver.fi/live/digiturvaviikko. Kuvia palkintojen jaosta ja palkituista löytyy Tietoturva ry:n Twitter-tililtä.

Tietoturva ry onnittelee lämpimästi kaikkia tunnustusten saajia ja kannustaa heitä jatkamaan erinomaista ja tärkeää työtään!

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tomi Marttinen, tomi.marttinen(at)tietoturva.fi
Puh. 040 550 9286

Hallituksen jäsen Kimmo Rousku, kimmo.rousku(at)tietoturva.fi
Puh. 040 529 7275

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi