TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tietoturva ry:n opinnäytetyökilpailu 2022

Ehdokasasettelu TIVIAn jäsenyhdistyksen Tietoturva ry:n opinnäytetyökilpailuun on alkanut!

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaimmasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille. Palkinto on jaettu vuodesta 2010 alkaen.

Opinnäytetyökilpailussa on kaksi sarjaa: ylemmät korkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot. Ylemmät korkeakoulututkinnot -sarjaan kuuluvat diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt. Alemmat korkeakoulututkinnot -sarjaan kuuluvat kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt.

Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa käytetään mm. seuraavia valintakriteerejä, joita voidaan soveltaa samanaikaisesti tai painottaen: opinnäytetyön tietoturvasisältö, opinnäytetyön uutuusarvo ja käyttökelpoisuus.

Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden vuoden mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin. Palkinnot jaetaan Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi palkinnon saajien haastattelut julkaistaan Tietoturva ry:n nettisivuilla ja palkituista tiedotetaan myös TIVIAn kanavissa sekä muissa viestintävälineissä.

Vuoden 2022 tietoturvaopinnäytetyöpalkintoa voi hakea sellaisella suomalaiseen korkeakoulututkintoon liittyvällä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty 1.10.2021–30.9.2022. Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakuaika kilpailuun päättyy maanantaina 10.10.2022. Raati arvioi työt hakuajan päätyttyä ja kilpailun tulokset julkaistaan marraskuun aikana.

Lue lisää ja katso hakuohjeet Tietoturva ry:n sivuiltaTietoturva ry on Suomen suurin tietoturva-ammattilaisten verkosto. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on toimia yhteistoiminnan edistäjänä tietoturva-alalla ja jäsentensä yhdyssiteenä, sekä edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista kaikilla tietoturvan osa-alueilla. Yhdistys tukee myös jäsenistön ammattitaidon kehittymistä.

Tietoturva ry on TIVIAn jäsenyhdistys. Tutustu TIVIAn jäsenyhdistyksiin.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi