TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tietojenkäsittelytieteiden seuran pro gradu -palkinto Juhani Kivimäelle - kunniamaininta Sakari Peltoselle

Tietojenkäsittelytieteen seura jakaa vuosittain palkinnon tietojenkäsittelytieteen alan parhaasta pro gradu -tutkielmasta, diplomityöstä tai vastaavasta. Tietojenkäsittelytieteiden seuran gradukilpailuun 2023 lähetettiin yhteensä 13 työtä yhteensä 9 suomalaisesta yliopistosta. Seuran nimittämä arviointiraati kävi läpi kaikki työt ja arvioi ne yleisesti ottaen korkealaatuisiksi.

Seura myöntää parhaan vuoden 2023 pro gradu -tutkielman palkinnon Juhani Kivimäen työlle "Uncertainty Estimation with Calibrated Confidence Scores". Tutkielma on tehty Helsingin yliopistossa ja sen ohjaajana toimi Jukka K. Nurminen. Kivimäen työ käsittelee
koneoppimismallien epävarmuuden kalibrointia. Työssä esitetään erilaisia määritelmiä epävarmuuden kalibroinnille ja osoitetaan tapaustutkimuksen avulla, kuinka mallin kalibrointi parantaa sen käyttökelpoisuutta.

Raati piti työssä erityisesti sen ajankohtaisuudesta: erilaiset tekoälysovellukset ovat arkipäiväistymässä, mutta samalla ihmisten tulee oppia suhtautumaan tekoälyn ennusteisiin varauksella ja huomioida, että uskottavaltakin kuulostavat ennusteet voivat sisältää epävarmuutta. On tärkeää, että on olemassa työkaluja tällaisen epävarmuuden mittaamiseen, jotta voidaan huomioida oikealla tavalla, kun koneoppimista hyödynnetään päätöksenteon tukena. Raati kiittää työtä myös tieteellisen kypsästä ja laadukkaasta ilmaisusta ja selkeästä rakenteesta. Erityisenä ansiona pidetään sitä, että työn osana käytetty tapausesimerkki osoittaa, että työstä on hyötyä myös teollisuudessa. Tutkielman pohjalta on myös tehty tieteellinen, vertaisarvioitu julkaisu.

Seura myöntää kunniamaininnan Sakari Peltosen tutkielmalle "Distributed Symmetry Breaking on Power Graphs via Sparsification". Työ on tehty Aalto yliopistossa ja sen ohjaajana toimi Jara Uitto. Työ käsittelee hajautetun verkkolaskennan symmetrian murtamista. Työssä luodaan uusi algoritmi, jonka osoitetaan olevan selvä parannus aiempiin ratkaisuihin. Raati kiittää työtä korkeasta tieteellisestä

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi