TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tietojenkäsittelytieteen päivät Tampereella 9.-10.6.2016!

Tietojenkäsittelytieteen päivät järjestetään Informaatiotieteiden yksikön toimesta Tampereen yliopistolla kesäkuussa. Teemana on laskennallisen ajattelun opetus halki suomalaisen opetussysteemin sekä oppimisen digitalisoituminen. Teemaa käsitellään sekä paneelissa että työpajatyöskentelyn keinoin.

Tietojenkäsittelytieteen päivät järjestetään Informaatiotieteiden yksikön toimesta Tampereen yliopistolla kesäkuussa. Teemana on laskennallisen ajattelun opetus halki suomalaisen opetussysteemin sekä oppimisen digitalisoituminen. Teemaa käsitellään sekä paneelissa että työpajatyöskentelyn keinoin.

Koska laskennallinen ajattelu on tulossa peruskoulun opetusohjelmaan kaikille luokka-asteille ja mm. ylioppilaskirjoitukset digitalisoituvat, on opettajien opeteltava tarvittavat taidot hyödyntäen MOOC-ratkaisuja. MOOCit ovat enenevässä määrin käytössä myös yliopistoissa, tietojenkäsittelyn opetuksessa.

Päivien aikana haetaan moniin kysymyksiin vastauksia, mm. miten opintomateriaalit muuttuvat, mitä tietojenkäsittelijät voisivat auttaa opetushenkilöstöä tai olisiko tarpeen tehdä uusia tutkimusavauksia.

Tietojenkäsittelytieteen päivillä palkitaan perinteiden mukaan palkinnot vuoden pro gradu- ja väitöskirjatöistä. Lisäksi tietojenkäsittelytiede –lehti muuttuu digitaaliseen muotoon. Tavoite on julkaista verkossa ajankohtaiseen tiedotukseen ja yhteisön rakentamiseen tähtäävää julkaisua. Uusi julkaisu esitellään päivillä, jolloin osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa julkaisun tulevaan sisältöön.

Lisätiedot tapahtumasta nettisivuilta:

http://www.uta.fi/sis/tietojenkasittelytieteenpaivat2016/yhteistyossa.html

Yhteydenotot:

Jaakko Hakulinen
Sihteeri, Tietojenkäsittelytieteen seura

--

Jaakko Hakulinen
Researcher, TAUCHI/SIS
University of Tampere
tel: +358 50 586 6358
jaakko.hakulinen(at)sis.uta.fi

Tietojenkäsittelytieteen päivät on TIVIAn jäsenyhdistyksen, Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n vuosittainen päätapahtuma. Tietojenkäsittelytieteen seura (TKTS) toimii tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, sekä edistää tietojenkäsittelytieteen tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista ja tutkimuksesta tiedottamista.

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi