TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tietie – digitaalista opetusta 20 vuotta

Digitaalisen opetuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa alkoi vuonna 1995, kun viiden ammattikorkeakoulun Tietie-projekti (Tietojenkäsittelyä Tietotekniikan avulla) ryhtyi kehittämään valtakunnallista tietojenkäsittelyn monimuotoista verkko-opetusta uusimman tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tavoitteena oli yksittäisen ammattikorkeakoulun voimavarojen lisääminen yhteistyöllä ja opetuksen irrottaminen ajan ja paikan kahleista.

Digitaalisen opetuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa alkoi vuonna 1995, kun viiden ammattikorkeakoulun Tietie-projekti (Tietojenkäsittelyä Tietotekniikan avulla) ryhtyi kehittämään valtakunnallista tietojenkäsittelyn monimuotoista verkko-opetusta uusimman tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tavoitteena oli yksittäisen ammattikorkeakoulun voimavarojen lisääminen yhteistyöllä ja opetuksen irrottaminen ajan ja paikan kahleista.

Opetuksessa käytettiin aluksi monipistevideoneuvotteluja, nettisivuja, sähköpostia ja faxia, mutta vähitellen oppimisalustat keskustelualueineen kehittyivät helpottamaan opiskelijoiden ryhmätyöskentelyä ja opettajien hallinnollista kuormaa. Varaukselliset ennakkoasenteet karisivat, kun huomattiin, että tieto- ja viestintätekniikka oikeasti toimii opetuksessa.

Kun Tietie-projektin ulkopuolinen rahoitus vuonna 1998 päättyi, niin opiskelijoiden löytämää joustavaa verkko-opetusta jatkettiin oppilaitosten omalla rahoituksella. Samalla sovittiin hallinnollisista käytännöistä yhdyshenkilöverkostoineen ja resurssien jakoineen. Yhteistyö laajeni, 2000-luvulla mukana oli yhteensä 14 suomalaista ammattikorkeakoulua. Verkko-opetustarjonnan ja verkko-opiskelijoiden määrät kasvoivat.

Vuoden 1996 ensimmäisiltä viideltä verkkokurssilta Tietoturva, Freestyle oppiminen tietoverkoissa, Systeemityön laatu, Työryhmäjärjestelmät ja Ohjelmistojen tuotteistaminen ja markkinointi kirjattiin yhteensä 132 suoritusta. Vuoteen 2004 mennessä Tietien verkkokursseilta oli kirjattu jo yli 2 000 suoritusta. Opiskelijat kertoivat palautteessaan, että verkko-opiskelu vaatii enemmän ja antaa enemmän kuin perinteinen opiskelu. Opettajat kertoivat, että verkko-opetuksen valmistelu, ohjaaminen ja palautteen antaminen vievät aikaa. He kertoivat myös, että verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkeammalle kuin luokkaopiskelijat.

Vuonna 2002 Tietie sai opetusministeriön ja Opetushallituksen verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinnon ammattikorkeakoulusarjassa. Palkinnon myöntämistä Tietielle perusteltiin hankkeen laajuudella, hyödynnettävyydellä virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisessä, tehokkaalla tukiverkostolla sekä suurilla opiskelijamäärillä ja opiskelijoiden antamalla myönteisellä palautteella.

Tietie-yhteistyö oli voimakkaasti mukana valtakunnallisen Virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisessä paitsi tarjoamassa verkko-opetusta ja tuottamassa verkko-oppimateriaalia ja -oppimisaihioita myös tuomassa kokemukseen perustuvaa osaamista opiskelijaliikkuvuuden verkkopalvelun ja hallinnollisten käytäntöjen luomiseen. Tietie-yhteistyön toimijat tuottivat Virtuaaliammattikorkeakoulussa sisältöä mm. ohjelmistotuotannosta, tiedonhallinnasta, käyttöliittymäsuunnittelusta, verkkosovelluskehityksestä, projektinhallinnasta sekä organisaation toiminnan kehittämisestä ja muutosprosessista tietojärjestelmähankkeissa.

Tietie toimii nykyisin Tietie-verkostona Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n alaisessa IT-kouluttajat ry:ssä tavoitteenaan ammattikorkeakouluopetuksen kehittäminen yhdessä yritysten kanssa. Verkosto järjestää vuosittain kehittämispäivät Systeemityöyhdistys Sytykkeen jokasyksyisessä laivaseminaarissa, jonka laadukkaasta ohjelmasta saa ajankohtaista antia ammattikorkeakouluopetukseen. Siellä myös tutustuu asiantuntijoihin, joista monet mielellään tulevat ammattikorkeakouluihin kertomaan opiskelijoille osaamisalueestaan ja työstään.

Tietie viettää 20-vuotisjuhliaan 10.–11.6.2015 Laukaan Peurungassa.

Tietie-projektin ja yhteistyön osapuolet

Vuosina 1995–1999 Tietie-projektissa olivat mukana:

 • Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia (nykyinen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (nykyinen Lapin ammattikorkeakoulu)
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu (nykyinen Oulun ammattikorkeakoulu)
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (nykyinen Karelia-ammattikorkeakoulu)

Vuoden 2000 elokuussa Tietie-yhteistyöhön liittyivät:

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (nykyinen Savonia-ammattikorkeakoulu)
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Vuoden 2004 marraskuussa Tietie-yhteistyöhön liittyivät:

 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu (nykyinen Lapin ammattikorkeakoulu)

 

Lisätietoja
Eija Kalliala, puh. 040 525 1761, sähköposti: eija.kalliala@gmail.com
Tietie-projektin projektipäällikkö 1995–1998
Tietie-yhteistyön koordinaattori 1999–2012
Tietie-verkoston johtoryhmän jäsen 2012–2015

http://itko.tivia.fi/tietie-verkosto

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi