TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Sytykkeen Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailu 2021–2022

TIVIAn jäsenyhdistys Systeemityöyhdistys Sytyke ry on jälleen julkaissut tietojärjestelmätyöhön ja sen edistämiseen liittyvän Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailun. Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, käytettävyyteen, mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen.
 
Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan voi osallistua opinnäytetyö, joka on

 • valmistunut joko yliopistosta (pro gradu tai kandidaatin työ) tai ammattikorkeakoulusta

 • hyväksytty 1.7.2021–30.6.2022 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä.

Vaikuttavimman opinnäytetyön palkintona on 500 euron stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä sisältäen TIVIAn jäsenyyden.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.7.2022 mennessä Sytyke ry:lle osoitteeseen opinnaytteet@sytyke.org. Hakemuksessa tulee olla:

 • opiskelijan nimi, yhteystiedot ja oppilaitos sekä opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon nimi

 • opinnäytetyön otsikko, aihe, tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön sekä arvosana


Aikaisempia voittajia

 • Karoliina Lundahl, Metropolia ammattikorkeakoulu: Ekologinen verkkopalvelusuunnittelu: Ympäristövastuullisuus suunnittelijan työssä (2021),

 • Minja Vitikka, Jyväskylän yliopisto: Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatiot ketteryyteen ja jatkuvaan oppimiseen (2020)

 • Sinikka Sysky, Vaasan yliopisto: Fenomenografinen tutkimus algoritmien etiikasta (2019)

 • Jesse Ukkonen, Metropolia ammattikorkeakoulu: Häiriötön teknologia suunnittelutyössä (2018)

 • Johanna Terho, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Holhoustoimen edunvalvontapalvelun tilivalvonnan asiakaslähtöinen kehittäminen (2017)

 • Jaana Lehojärvi, Jyväskylän yliopisto: Tekninen velka hallinnoinnin näkökulmasta : tunnusta, tunnista ja rajoita (2016)

 • Jussi Haaja, Tampereen ammattikorkeakoulu: Software as a Service -arkkitehtuurin suunnittelu, validointi ja vaikutukset liiketoimintamalliin (2015)

 • Aino Jakobsson, Aalto yliopisto: User-Centered Aspects in Enterprise Architecture Practices: Exploratory Study on the Perceptions of Finnish Enterprise Architecture Practitioners (2014)

 • Ismo Pulli, Hämeen ammattikorkeakoulu: Katastrofinkestävän ICT-järjestelmän toteutus: Case Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilastietovarasto (2013)

Lisätietoja: www.sytyke.org/tapahtumat/opinnaytetyokilpailu
Sytyke ry yhdistää tietojärjestelmätyön ammattilaiset.

Sytyke ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki ohjelmistokehityksestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot. Sytyke ry:n toiminta-alueena on koko Suomi. Sytyke on TIVIAn jäsenyhdistys ja se on perustettu 1979.

Lue lisää

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi