TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Sytyke ry palkitsi Vaikuttavin opinnäytetyö 2015–2016 -kilpailun voittajana Jaana Lehojärven

Jaana Lehojärvi palkitaan Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö 2015–2016 -kilpailun voittajana kandidaatintyöstä Tekninen velka hallinnoinnin näkökulmasta – tunnusta, tunnista ja rajoita, jonka hän teki Jyväskylän yliopistossa.

Jaana Lehojärvi palkitaan Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö 2015–2016 -kilpailun voittajana kandidaatintyöstä Tekninen velka hallinnoinnin näkökulmasta – tunnusta, tunnista ja rajoita, jonka hän teki Jyväskylän yliopistossa.

Perustelut

Lehojärven kandidaatintyö tutki teknistä velkaa. Kun näennäisestä tehokkuudesta tuleekin syy tehottomuuteen. Teknistä velkaa voidaan yksinkertaisesti kuvata esimerkiksi puutteellisella ohjelmistokoodin viimeistelyllä, joka jatkossa hankaloittaa tarpeettomasti ja tarpeettoman paljon koodin jatkokehitystä ja edelleen hyödyntämistä. Suuremmassa mittakaavassa tekninen velka on luontaisesti yhdistettävissä niin työn kuin ekosysteemin laatuun.

Hallitsematon tekninen velka hidastaa nyt niin ajankohtaisen digitaalisen yhteiskunnan muodostumista. Laajat arkkitehtuuriset kokonaisuudet eivät voi rakentua ohjelmistolle, jota ei voi kehittää tai jalostaa. Lehojärvi tutustuttaa kirjallisuuskatsauksessaan lukijan teknisen velan tyyppeihin sekä sen hallinnointiin, tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja mittaamiseen. Työ raapaisee leveän siivun koko aihepiiristä ja jättää erinomaisen alustan jatkotutkimuksille.

Ottaen huomioon, kuinka yleisestä, laajasta ja silti yllättävän tuntemattomasta ilmiöstä on kyse, on Lehojärven tutkimus yhteiskunnallisestikin merkittävä ja vaikuttava. Tämä seikka on johtanut siihen, että Lehojärven kandidaatintyö valitaan lukuvuoden 2015–16 vaikuttavimmaksi opinnäytetyöksi.


Kuva: Kati Viik

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi