TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Sytyke palkitsi Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailun voittajana Jani Mäntysaaren

TIVIAn jäsenyhdistys Sytyke palkitsi Jani Mäntysaaren IT-alan osaajapula - pro gradu -tutkielman Vuoden vaikuttavimpana opinnäytetyönä. Mäntysaaren Vaasan yliopistolle tekemän pro gradu -tutkielman otsikko on kokonaisuudessaan "IT-alan osaajapula – Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma tietojenkäsittelyn tradenomien ja tietojärjestelmätieteen KTM-tutkinnon suorittaneiden kannalta". 

Gradussa tutkitaan miten yliopistojen tietojärjestelmätieteen maisteriohjelmien sekä ammattikorkeakoulujen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmien tuottama osaamisen tarjonta vastaa kysyntään eli työmarkkinoiden osaamistarpeisiin.

Jokaisella on mielipide IT-alan koulutukseen ja valmistuneiden osaamistasoon. Aihe on hyvinkin ajankohtainen ja tutkimus on kattava katsaus tilanteeseen. Tämän tutkimuksen avulla työllistäjät saavat tietoa siitä, mitä kannattaa odottaa valmistuneelta ja miten järjestää perehdytys. Valmistuneet saavat näkyvyyttä työelämän tarpeisiin ja voivat parantaa osaamistaan havaitsemiltaan heikoilta alueilta. Korkeakoulut voivat myös tarkastella koulutustarjontaansa ja muokata sitä tarpeen mukaan. Kaiken kaikkiaan mainiota työtä.

TIVIA ja Sytyke onnittelevat voittajaa!


Palkitun työn piti olla valmistunut joko yliopistosta (pro gradu tai kandityö) tai ammattikorkeakoulusta ja sen piti olla hyväksytty 1.7.2021–30.6.2022 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, edistää suomalaista tietojärjestelmätyön osaamista ja tehdä Sytyke ry:n toimintaa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan opiskelijoiden keskuudessa.


Sytyke on TIVIAn jäsenyhdistys.

Lue lisää TIVIA-yhteisöstä.


Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi