TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Myynnin esteet 2016 -tutkimustulosten julkistustilaisuus kiinnosti ammattilaisia

TIVIA toteutti 29.9.2016 yhteistyökumppaniensa Pro Growth Consultingin, Mepcon sekä Sellamoren kanssa tapahtuman, joka oli erittäin antoisa ja monia kiinnostava. Itse tutkimus toteutettiin kolmannen kerran yhteistyössä TIVIAn, Ohjelmistoyrittäjien ja Pro Growth Consultingin kanssa. Tutkimuksessa kartoitettiin ICT-alan yrittäjien, toimitusjohtajien ja myynnin johdon näkemyksiä yritystensä ja toimialansa myynnin esteistä, kehittämismahdollisuuksista ja alan kuumista puheenaiheista.

TIVIA toteutti 29.9.2016 yhteistyökumppaniensa Pro Growth Consultingin, Mepcon sekä Sellamoren kanssa Myynnin esteet 2016 -tutkimustulosten julkistustilaisuuden, joka oli erittäin antoisa ja monia kiinnostava. Itse tutkimus toteutettiin kolmannen kerran yhteistyössä TIVIAn, Ohjelmistoyrittäjien ja Pro Growth Consultingin kanssa. Tutkimuksessa kartoitettiin ICT-alan yrittäjien, toimitusjohtajien ja myynnin johdon näkemyksiä yritystensä ja toimialansa myynnin esteistä, kehittämismahdollisuuksista ja alan kuumista puheenaiheista.

Tutkimus lähti kolme vuotta sitten liikkeelle pohdinnasta: miksi ICT -alan yritykset eivät kasva suuremmaksi, vaikka kehittäminen ja osaaminen on Suomessa vahvaa. Jos kasvun este on myynti ja sen johtaminen? Mikä estää myyjää myymästä enemmän?

Tapahtumassa käytiin läpi alan trendejä, tutkimuksen tuloksia hyvinkin vuorovaikutteisella tavalla, kuultiin Mepcon tapa toimia ja hyödyntää tutkimustietoa omassa toiminnassaan sekä esiteltiin uudesti synnytettävän Myynnin pyöreä pöytä -verkoston tarkoitus ja toimintamalli.

Robert Serén kertoi alan trendeistä, TIVIAn teettämistä tutkimuksista ja niiden sisällöistä alan kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi hän mainitsi robotiikan, virtuaalitodellisuuden mielenkiintoisen kehitysnäkymän mm. rakentamisen suunnittelun ja arkkitehtuurin osalta, investointien puutteet Suomen kehityksen haasteina, miltä työmarkkina alalla tulevaisuudessa näyttää ja mitä osaamista siihen tarvitaan.

Erkki Tuomi kertoi tutkimuksen tuloksista. Vastauksia löytyy mm. siitä mikä tai mitkä asiat ovat suurimmat sisäiset esteet sille, että myynti ei nouse? Mikä myynnin johtamisen osa-alue ei ole kunnossa? Mikä on yrityksenne kannalta tehokkain ja tuottavin keino hankkia liidejä? Eli esteitä ja ratkaisuja on tarjolla, jos haluaa katsoa löydöksiä ja peilata omaa toimintaa niihin: mitä teemme oikein, mitä emme tee oikein, mitä haluamme ja miten pääsemme sinne?

Sampo Suomalainen kertoi, miten ja miksi Mepco saavuttaa vuosittain keskimäärin 24 %:n kasvun. Keinoina hän mainitsi mm.: yhteistyön tekemisen, läpinäkyvyyden toiminnassa, rehellisyyden tuloksista keskustellessa, mittaroinnin sekä jatkuvan toiminnan analysoinnin ja kehittämisen käymällä läpi tutkimustuloksia ja pohtien, miten heillä tehdään nyt ja miten pitäisi tehdä, jotta kehitytään. Lopuksi hän mainitsi myös sen, että heillä todellakin arvostetaan myyjää ja se näkyy kaikessa toiminnassa!

Timo Aittoniemi kävi läpi TIVIAn yhteisöön kuuluvan Myynnin pyöreän pöydän uudelleen nostamisen tavoitteet ja toimintamallin. Tarvitaan osaamisen kehittämistä, verkostoitumista, tiedon jakoa ja vastaanottoa sekä myynnin eri toimenpiteiden analysointia, vertailua ja kehittämistä joka tasolla.

Paikalle oli saapunut runsas joukko ammattilaisia erisuuruisista yrityksistä. Tilaisuuden aikana syntyi hyvää keskustelua tuloksista sekä annettiin evästystä tulevan MPP:n johtoryhmän työskentelyyn, aiheita myöten.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Myynnin pyöreän pöydän toimintaan, niin nyt kartoitetaan kiinnostusta hakea MPP:n johtoryhmään sekä seuraavan tapaamisen paikkaa, yritystä, joka haluaisi tarjota tilat kokoontumiselle ja aihealueita, joista aletaan ensimmäiseksi keskustelemaan. Jos olet kiinnostunut, pyydämme ottamaan yhteyttä Timo Aittoniemi: taittoniemi(at)gmail.com.

Esitykset

Robert Serén  |  Erkki Tuomi  |  Sampo Suomalainen  |  Timo Aittoniemi

Videot

 

Toivomme, että videot sekä esitysmateriaalit ovat hyödyksi teille ja yrityksillenne nyt ja tulevaisuudessa.

Robert Serén, TIVIA

Erkki Tuomi, Pro Growth Consulting

Sampo Suomalainen, Mepco

Timo Aittoniemi, Sellamore

TIVIA ry

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi