TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Miten saada IT:stä enemmän hyötyä?

Vuonna 2020 toteutettu IT- ja digitalisointibarometri osoitti, että yritykset, joiden CIO on johtoryhmän jäsen, saavat tietotekniikastaan enemmän hyötyä. Viimeaikaiset tutkimukset viimeistään ovat osoittaneet, että tietotekniikasta saavat hyötyä enemmän ne, jotka ovat onnistuneet kytkemään IT:n ja digitalisaation osaksi johtamistaan.

CIO:n tai tietohallintopäällikön kutsuminen johtoryhmän jäseneksi ei ole mikään taikatemppu, jolla tietotekniikasta saatavat hyödyt nousevat uudelle tasolle, vaan merkki siitä, että yritys on tunnistanut ja tunnustanut tietotekniikan ja digitalisaation merkityksen omalle toiminnalleen. Tämän seurauksena yritysjohto on integroinut niiden johtamisen osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää, eikä se ole jäänyt erilliseksi saarekkeeksi.

TIVIA ry:n, TIVIA ry:n jäsenyhdistys ICT Leaders Finland ry:n ja Turun kauppakorkeakoulun tekemästä IT- ja digitalisaatiobarometri 2020 -tutkimuksesta selviää muun muassa, että ne yritykset, jotka ovat onnistuneet IT-johtamisessaan, ovat onnistuneet myös esimerkiksi verkkokauppansa tavoitteiden saavuttamisessa.

Perjantaina 25.11.2022 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n järjestämässä webinaarissa ”IT- ja digijohtaminen hallitus- ja johtamistyössä” professori Tomi Dahlberg kertoi tuoreen tutkimuksen tuloksista. Vaikka tutkimuksen otos oli pieni (41), se osoitti selvästi, että IT:n johtamisen sisällyttäminen osaksi organisaation johtamisjärjestelmää on selkeä yhteys tavoitteiden saavuttamisessa, oli kysymys sitten IT-järjestelmistä, ohjelmistoista, digitaalisista tiedoista, verkkokaupasta, sosiaalisesta mediasta, IT-palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä tai digitaaliseen liiketoimintaan taikka IT:hen perustuvista innovaatioista. Sama tulos tuli myös strategiajohtamisesta, liiketoiminnan mallintamisesta ja operatiivisesta johtamisesta.

Keskiviikkona 30.11. ICT Leaders Finland ry:n ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun järjestämässä CIO-ilta 2022:ssa saimme kuulla aiheesta lisää. Nyt lyhyesti esitellyn tutkimuksen otos oli suurempi (250), mutta viesti oli edelleen selkeä: ICT ja digitalisaatio ovat kiinteä osa strategiaa, jolloin CIO:n rooli korostuu. Digitalisaation johtamisessa onnistuneet onnistuvat myös muilla tärkeillä osa-alueilla, kuten verkkokaupassa.

ICT Leaders Finland ry:n puheenjohtaja, professori Tomi Dahlberg kiteytti asian kolmeksi neuvoksi:

  1. ICT:tä ja digitalisaatiota on johdettava

  2. ICT ja digitalisaatiota on johdettava osana organisaation johtamisjärjestelmää

  3. Johtamisen on oltava kiinteää.


Dahlbergin mukaan tutkimuksista erottuu pieni, karkeasti 5–30 %:n joukko yrityksiä, jotka hyötyvät tietotekniikasta ja digitalisaatiosta muita enemmän. Nämä yritykset ovat integroineet IT:n ja digitalisaation johtamisen osaksi organisaationsa johtamisjärjestelmää.

ICT Leaders Finlandin ja Haaga-Helian CIO-ilta 2022:ssa kuultiin kolme erilaista mutta rohkaisevaa esimerkkiä digitalisaatiosta. Illassa esiintyivät Orionin CIO Sinikka Markkula, Sanoman digijohtaja Timo Rinne, Huhtamäen johtaja Antti Valtokari ja ICT Leaders Finlandin puheenjohtaja, professori Tomi Dahlberg.

Teksti: Reino Myllymäki
Kuva: Reino Myllymäki

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi