TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Kysely yritysten ICT-tuotteiden ja -palveluiden tuotantoon ja käyttöön liittyvistä toimista kestävyyden edistämisessä

Green ICT tai kestävän kehityksen mukainen ICT-kehitys on noussut yhdeksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen potentiaalisimmista keinoista. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi ICT-alan ilmasto-ohjelman maaliskuussa 2021 ja Euroopan unioni vihreiden hankintojen oppaan ICT-laitteille heinäkuussa. Koronapandemia on kiihdyttänyt yritysten digitalisaatiota ja lisännyt sekä verkkoliikennettä, että verkkopalveluita ja -kauppaa. Suomen hiilineutraalius 2035 -tavoitteen kannalta on tärkeää, että tämä siirtymä toteutetaan mahdollisimman kestävästi.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kestävän kehityksen huomioon ottamista ja Green ICT -palveluiden ja -tuotteiden käyttöä Suomessa toimivissa yrityksissä. Green ICT:llä tarkoitetaan vastuullista, kestävän kehityksen mukaista ICT-teknologiaa ja siitä on nykyään tullut synonyymi aiemmin käytetylle termille Sustainable ICT tai kestävä ICT. Termi kuvaa ICT-alan palveluita ja tuotteita, jotka ottavat huomioon ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden lisäksi myös sosiaalisia ja taloudellisia kestävyysseikkoja.

Kyselyn kysymyspatterilla on tarkoitus saada kuvaa suomalaisen yrityskentän nykytietämyksestä, käsityksistä, tavoitteista ja tarpeista kestävän ICT:n alueella. Kyselyn tuloksia käytetään antamaan suuntaa tulevalle yliopistoille ja korkeakouluille kestävän ICT:n akateemiseen tutkimukseen ja käytännön hankkeille, joilla näitä tutkimustuloksia tuodaan yritysten käytettäväksi. Lisäksi sen tuloksia käytetään avuksi yrityksille suunnatun Green ICT -ekosysteemin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin niihin haasteisiin, joita kestävässä ICT:ssä ilmenee (ks. esim. TIEKEn, TIVIAn ja LUT-yliopiston Green ICT -hanke: https://tieke.fi/hankkeet/greenicthanke).

Kyselyn tuloksista koostetaan raportti, joka lähetetään kaikille halukkaille.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Kysely on auki vastaajille 21.1.2022 asti.

Vastaa kyselyyn: https://forms.gle/QgQuZsSiRbvQ69dX6

Kysely on osa Allied ICT Finlandin Green ICT -työryhmän tutkimusta ICT:n vaikutuksesta kestävyyden edistämisessä.

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi