TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Jääkö Suomi ohjelmistotalouden maksavaksi katsojaksi?

TIVIAn toiminnanjohtaja Mika Helenius oli puhumassa Tietoyhteiskunta-akatemian tapahtumassa helmikuun alkupuolella. Helenius herätteli osallistujia otsikossa mainitulla kysymyksellä miettimään keinoja, joilla suomalainen ohjelmistotalous saadaan kasvuun.

TIVIAn toiminnanjohtaja Mika Helenius (@MikaHelenius) oli puhumassa Tietoyhteiskunta-akatemian tapahtumassa helmikuun alkupuolella. Helenius herätteli osallistujia otsikossa mainitulla kysymyksellä miettimään keinoja, joilla suomalainen ohjelmistotalous saadaan kasvuun.

Ohjelmistotalouden kasvun haasteita Suomessa ovat mm. huipputekniikan rakentamis- ja kehittämiskyky, t&k-investointien riittämättömyys ja myynti- ja markkinointiosaamisen puute. Vahvuuksiamme taas ovat mm. hyvä koulutustaso, tasa-arvo, hyvä ylipistolaitos ja laadukas perustutkimustoiminta.

Yritysten, yliopistojen, tiedeyhteisöjen ja yrityshautomoiden kesken tapahtuvan yhteistyön tulisi tutkimuksen lisäksi edistää opetusta, elinikäistä oppimista, innovaatioita ja t&k-toimintaa, jotta pääsemme mukaan globaaliin kilpailuun. Yliopistot tarvitsevat toimiakseen yritysrahoitusta, mutta tällä hetkellä rahoitus ei tunnu ohjaavan koulutusta ja sen tuloksia oikeaan suuntaan. Perustutkimusta tehdään, mutta varsinainen soveltava innovaatiokoulutus ja tuotekehittäminen jää tutkimuksen jalkoihin. Yhteiskunnan tulisi panostaa enemmän koulutusresursseihin ohjelmistotalouden näkökulmasta.

Julkisten hankintojen arvo on Suomessa noin 35 miljardia euroa vuodessa. Tämän hetken ongelman on heikko hankintaosaaminen, joka johtaa vääriin hankintapäätöksiin. Innovatiivisuuden tulisi olla selkeästi yksi valintaperusta, mutta nyt hinta on hankintapäätösten tärkein tekijä.

Ohessa katsaus suomalaisen ICT-alan yliopisto-opetuksen nykytilaan IT-alan dekaani ja laitosjohtajien kokouksesta 31.1.2017: https://www.jyu.fi/it/2017HeleniusICTalanosaamistarpeet310117.pdf

Lue alkuperäinen uutinen: http://tietoyhteiskunta-akatemia.fi/worldcafe-tuloksia-kilpailu-ohjelmistojen-taloudessa

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi