TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
IT:n ja liiketoimintajohdon yhteistyö ei synny itsestään

TIVIA Tietopalsta  ||  Tietokone 5/2014

Juuri julkaistun, TIVIAn ja Sofigaten yhdessä toteuttaman Tietohallintojen johtaminen Suomessa -tutkimuksen mukaan tietohallinnon ja liiketoimintajohdon yhteistyö takkuaa edelleen suomalaisissa organisaatioissa. Viime vuosien trendejä seuraten jopa 27 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei yrityksessä ole yhteisiä toimintamalleja liiketoiminnan ja ICT:n vuorovaikutukselle.

”Toimiva tietohallinnon ja liiketoimintajohdon välinen yhteistyö edellyttää yhteisen toimintamallin luomista. On tärkeää ymmärtää, ettei se synny itsestään. Vasta kun molemmat tahot ovat läsnä yhteisessä mallissa, alkavat käytännön kysymykset yhteistyöstä ratketa” sanoo erikoistutkija Tomi Dahlberg Turun yliopistosta. Dahlberg vastaa vuosittain TIVIAn kanssa yhteistyössä tehtävästä IT-barometri-tutkimuksesta.

Tämän vuoden Tietohallintojen johtaminen Suomessa - tutkimus antaa hyvin samansuuntaisia tuloksia kuin IT-barometri. Edellisvuoteen verrattuna kaikki vastaajat raportoivat entistä vähemmän projektien tulosten ja hyötyjen mittaamista. Sama suunta on ollut IT-barometrissa jo muutaman vuoden ajan.

”Yksi luonteva syy on, että projekteille on asetettu viime vuosina myös aikaisempaa harvemmin tavoitteita. Silloin ei ole mitään mitattavaa”, Dahlberg toteaa.
Lähes puolet tutkimuksen vastaajista asetti tietohallinnon osaamistoiminnon tai tukitoiminnon kategoriaan, johtamistoiminnon tai liiketoiminnan sijaan.

”Ongelma on oikeastaan sana tietohallinto, joka käytännössä rampauttaa IT:n toimintona. Se kääntää IT:n sisäiseksi ja hallinnolliseksi toiminnoksi, mitä se ei tänä päivänä enää missään nimessä ole, vaan se varsinainen iso juttu on bisnes-IT”, Dahlberg pohtii.

Lue lehdistötiedote

Lue tutkimusraportti

Katso infograafi

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi