TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Hae TIVIAn hallituksen jäseneksi!
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallitusjäsenten ehdokasasettelu syyskokoukselle 2019 TIVIAn hallitukseen haetaan syksyllä 2019 viittä jäsentä kaksivuotiskaudeksi 2020–2021. Ehdokas on vaalikelpoinen vain kahteen peräkkäiseen kaksivuotiskauteen.

Vaikuttamista liittoyhteisössä

Etsimme henkilöitä, joilla on näkemystä kehittää TIVIAn toimintaa. Menestys tehtävässä edellyttää ahkeruutta, itsensä likoon laittamista ja kontaktiverkoston hyödyntämistä. Haemme tekijöitä - ikä, tausta ja sukupuoli ovat toissijaisia. Fokus on henkilöissä, ei niinkään yhdistys- tai yritystaustassa. Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävänä on strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutuman ja tulosten seuranta. Hallitukselta odotetaan yhteydenpitoa muiden toimialaan vaikuttavien tahojen kanssa ja ICT-alan kehittämistä. Perinteisesti TIVIAn hallitus toimi myös TIVIAn omistaman TIVIA Infuture Oy:n ja Tietotekniikan tutkimussäätiön hallituksena. Lisätietoja hallituksen toiminnasta antavat:
  • TIVIAn hallituksen 2019 puheenjohtaja Juha Lappi, puh. 044 528 0892
  • TIVIAn toimitusjohtaja Jussi Nissilä, puh. 040 522 0720.

Hakeudu ehdokkaaksi

TIVIA lähettää jäsenille avoimen kutsun asettua ehdokkaaksi liittohallitukseen. Kaikki TIVIA-yhteisöön kuuluvat jäsenet voivat hakeutua ehdokkaiksi. Lisäksi pyydetään yhdistyksiä kannustamaan motivoituneita ja osaavia jäseniään hakeutumaan ehdokkaiksi. Jäsenistön kannustamisessa tehokkaita kanavia ovat esimerkiksi uutiskirjeet, jäsentilaisuudet sekä henkilökohtaiset kontaktit.

Hakemus

Hakemuksesi hallituksen jäseneksi sisältää:
  • perusteluja ehdokkuudelle
  • ehdokkaan tavoitteet TIVIAn hallituksessa
  • kuvaus ehdokkaasta; CV tai linkki vastaavaan LinkedIn profiiliin ja mahdollinen toiminta TIVIAssa tai sen jäsenyhdistyksessä
  • ehdokkaan itsensä esille haluamat muut tiedot
  • suostumus toimimaan Infuture Oy:n hallituksen jäsenenä
  • suostumus toimimaan Tietotekniikan tutkimussäätiö sr:n hallituksen jäsenenä
Lopullinen valinta tapahtuu TIVIAn syysliittokokouksessa 25.–26.10.2019 ja lista kaikista ehdotetuista ehdokkaista ja vaalivaliokunnan ehdotus hallitusjäsenistä lähetetään jäsenyhdistyksille ja liittokokousedustajille syysliittokokouskutsun mukana. Hakemukset ovat julkisia.

Hakemuksen lähettäminen

Pyydämme lähettämään hakemuksesi 25.9.2019 mennessä sähköisen lomakkeen kautta.

Lisätietoja

TIVIAn vaalivaliokunna puheenjohtaja Iikka Kupari puh. 040 517 5801, s-posti iikka.kupari(at)ulapland.fi
kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi