TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Hae TIVIAn hallituksen jäseneksi!

Etsimme henkilöitä, joilla on halua, aikaa ja näkemystä kehittää TIVIAn toimintaa uuden yhtenäisemmän kansallisen kokonaisuuden näkökulmasta teemalla ”TIVIA – ICT-osaamista ja menestymisen edellytyksiä Suomen parhaaksi”. Menestyminen tehtävässä edellyttää uuden yhtenäisemmän toiminnan aktiivista edistämistä, itsensä likoon laittamista isojen uudistusten läpiviemiseksi, kontaktiverkoston hyödyntämistä ja kentän aktiivista tukemista muutosten jalkauttamisessa. Haemme TIVIAan strategisen uudistumisen näkijöitä ja tekijöitä - ikä, tausta ja sukupuoli ovat toissijaisia.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallitusjäsenten ehdokasasettelu syyskokoukselle 2018.

TIVIAn hallitukseen haetaan syksyllä 2018 neljää (4) uutta jäsentä 2-vuotiskaudelle 2019–2020.

  • TIVIAn hallitukseen valitaan joka vuosi (kahdeksi vuodeksi) neljä uutta hallitusjäsentä erovuorossa olevien tilalle. Kukin hallitusjäsen voidaan valita korkeintaan kahtena peräkkäisenä kautena, eli 2 + 2 vuotta.

Näkyvyyttä liittoyhteisöön

Etsimme henkilöitä, joilla on halua, aikaa ja näkemystä kehittää TIVIAn toimintaa uuden yhtenäisemmän kansallisen kokonaisuuden näkökulmasta teemalla ”TIVIA – ICT-osaamista ja menestymisen edellytyksiä Suomen parhaaksi”. Menestyminen tehtävässä edellyttää uuden yhtenäisemmän toiminnan aktiivista edistämistä, itsensä likoon laittamista isojen uudistusten läpiviemiseksi, kontaktiverkoston hyödyntämistä ja kentän aktiivista tukemista muutosten jalkauttamisessa. Haemme TIVIAan strategisen uudistumisen näkijöitä ja tekijöitä - ikä, tausta ja sukupuoli ovat toissijaisia. Fokus on henkilöissä, ei niinkään yhdistys- tai yritystaustassa, jotka pystyvät edistämään yhteisön uutta kasvua, yhtä brändiä ja yhtenäisempää toimintaa.

Hallitus kokoontuu 10–12 kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävänä on liiton strategian, toimintasuunnitelman, talousarvion toteutuman ja tulosten seuranta. Hallitukselta odotetaan sitoutumista yhteisön vaikuttavuuden kehittämiseen, puolueetonta toimintaa koko jäsenkentän edun hyväksi, yhteydenpitoa muiden toimialaan vaikuttavien tahojen kanssa ja ICT-alan kehittämistä.

Perinteisesti TIVIAn hallitus toimii myös TIVIAn omistaman Infuture Oy:n ja Tietotekniikan tutkimussäätiön hallituksena.

Lisätietoja hallituksen toiminnasta antavat:

  • puheenjohtaja Juha-Pekka Leskinen p. 050 384 3997
  • toiminnanjohtaja Mika Helenius p. 0400 264 432

Hakeudu ehdokkaaksi

TIVIA lähettää jäsenille avoimen kutsun asettua ehdokkaaksi liittohallitukseen. Kaikki TIVIA-yhteisöön kuuluvat jäsenet voivat hakeutua ehdokkaiksi. Lisäksi pyydetään yhdistyksiä esittämään ehdokkaiksi vaikutusvaltaisia ja uudistuksiin motivoituneita henkilöitä, joilla on hyvä ymmärrys liiton toiminnasta ja valtakunnallisesta merkityksestä, toiminnan vaikutusten ja historian ymmärrystä. Jäsenistön kannustamisessa tehokkaita kanavia ovat esimerkiksi uutiskirjeet, jäsentilaisuudet sekä henkilökohtaiset kontaktit.

Hakemus

Hakemuksesi TIVIAn hallituksen jäseneksi tulisi sisältää:

  • perusteluja ehdokkuudelle
  • ehdokkaan ydintavoitteet TIVIAn hallituksessa
  • ehdokkaan ajatukset TIVIAn kehittämisestä
  • kuvaus ehdokkaasta; CV tai linkki LinkedIn-profiiliin ja maininta mahdollisesta toiminnasta TIVIAssa tai sen jäsenyhdistyksessä
  • ehdokkaan itsensä esille haluamat muut tiedot

Lopullinen valinta tapahtuu TIVIAn syysliittokokouksessa marraskuussa 2018 ja lista kaikista ehdotetuista ehdokkaista ja vaalivaliokunnan ehdotus hallitusjäsenistä lähetetään jäsenyhdistyksille ja liittokokousedustajille syysliittokokouskutsun mukana.

Hakemukset ovat julkisia.

Hakemuksen lähettäminen

Pyydämme lähettämään hakemuksesi 30.9.2018 mennessä sähköisen lomakkeen kautta.

Lisätietoja

TIVIAn vaalivaliokunnan puheenjohtaja Jukka A. Ordén p. 040 5844 045

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi