TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Digitaalinen murros
Digitaalinen transformaatio on viimeisten vuosien aikana noussut ajankohtaiseksi teemaksi niin organisaatioissa kuin tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa. Digitalisaation myötä yhteiskunnassa vallitsee digitaalinen murros, joka ajaa myös organisaatiot uudistumaan ja kohtaamaan digitaalisen transformaation. Systeemityöyhdistys Sytyke ry palkitsee vuosittain vaikuttavimman tietojärjestelmätyöaiheisen opinnäytetyön. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, edistää suomalaista tietojärjestelmätyön osaamista ja tehdä Sytyke ry:n toimintaa tunnetuksi oppilaitoksissa ja alan opiskelijoiden keskuudessa. Lukuvuoden 2019–20 vaikuttavimman opinnäytetyön on tehnyt Minja Vitikka pro gradu -tutkielmallaan: Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatiot ketteryyteen ja jatkuvaan oppimiseen (Jyväskylän yliopisto). Tutkielman on ohjannut Ville Seppänen. Tutkielmassa luodataan digitaalisen transformaation ympärillä olevia ilmiöitä asiantuntijapuheenvuorojen laadullisella analyysillä. Muutokset lisääntyvät ja nopeutuvat lähes kaikilla kuviteltavissa olevilla aloilla ja tietojärjestelmät ovat yhä enemmän mukana eri organisaatioiden toiminnassa, joten tietoisuus uudistumisesta ja oppimisesta on äärimmäisen arvokasta. Aineiston kautta saadaan muodostettua kokonaiskuva erilaisista havainnoista, huolista, toiveista, suunnitelmista ja varautumisesta. Nopeasti muuttuvan alan kannalta laadullinen tutkimus on hyvä valinta, koska näin saadaan selville uusia ilmiöitä, mikä on monesti arvokkaampaa kuin määrällinen tieto vanhentuneesta asiasta. Näitä ilmiöitä tarkastellaan tutkielmassa mm. organisaatioiden verkostojen rakentumisen, jatkuvan uudistumisen, ketteryyden, oppimisen, muutoskulttuurin, disruptioiden ja itseohjautuvuuden kannalta, jotka kaikki ovat olennaisia asioita nykyaikaisessa tietojärjestelmätyössä. Vitikka palkitaan digitaalista transformaatiota koskevassa seminaarissamme 17.2.2021. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet seminaariin julkaistaan lähiaikoina sivustollamme www.sytyke.org.   Teksti: Timo Piiparinen
kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi