TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Digieuron kehitystyö jatkuu

EKP jatkaa valmisteluja, joiden pohjalta euroalueella voitaisiin ottaa käyttöön sähköinen versio eurosta. EKP päättää jatkosta parin vuoden päästä.

Euroopan keskuspankin neuvosto on päättänyt aloittaa käytännön valmistelut sähköisen euron varalta.

Euroalueen keskuspankeissa eli eurojärjestelmässä on selvitetty vuoden 2021 lokakuulta lähtien, millaiset järjestelyt mahdollisen sähköisen euron tueksi tarvittaisiin ja miten sen haluttaisiin toimivan. Selvitystyön pohjalta on nyt julkaistu raportti, jossa käydään läpi käyttäjien tarpeita. Digitaalisten eurojen haluttaisiin olevan kaikkien euroalueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen käytettävissä, ja järjestelyt on tarkoitus rakentaa viranomaisten valvonnassa olevien palveluntarjoajien varaan.

Digitaalisia euroja voi verrata euroseteleihin ja ‑kolikoihin. Niiden taustalla olisi keskuspankki, niillä voisi maksaa samalla tavalla kaikkialla euroalueella ilman ylimääräisiä kustannuksia, ja maksutiedot pyrittäisiin suojaamaan erittäin hyvin.


Tämä artikkeli on julkaistu alun perin IT Insider -digimedissa.

IT Insiderista on sinulle selvää hyötyä, kun haluat nousta seuraavalle tasolle ammattilaisena, tarvitset tietoa, tukea, rohkeutta ja oivalluksia.

IT Insiderin kustantaja on TIVIA ry:n omistama TIVIA Infuture Oy. TIVIAn laaja jäsenverkosto tukee IT Insiderin toimitusta sisällön taustoittamisessa, ideoinnissa ja merkityksien löytämisessä.

itinsider.fi


Sähköiset maksut sujuisivat turvallisesti niin tavallisissa kuin verkkokaupoissakin, ja rahaa voisi siirtää myös yksityishenkilöiden välillä.

Virastojen olisi helpompi hoitaa maksuliikenteensä myös niiden kansalaisten kanssa, joilla ei ole pankkitiliä eikä verkkosopimusta. Maksut olisivat perillä välittömästi.

Seuraavaksi pyritään saamaan aikaan tarvittava säännöstö ja etsitään palveluntarjoajia kehittämään toteutusmahdollisuuksia. Järjestelyjä halutaan testata, jotta ne saataisiin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja eurojärjestelmän vaatimuksia. Digieuron pitää olla helppokäyttöinen,jotta kaikki voivat käyttää sitä. Yksityisyydensuojaan kiinnitetään erityistä huomiota, eikä luontoa haluta kuormittaa turhaan. Suunnittelun yhteydessä kartoitetaan eri käyttäjäryhmien näkemyksiä, ja parin vuoden kuluttua EKP:n neuvosto päättää jatkosta.

Vaaditaan vielä paljon työtä, ennen kuin voidaan päättää, kannattaako euroalueella todella laskea liikkeeseen digitaalinen euro. Euroopan unionissa vasta valmistellaan tarvittavaa lainsäädäntöä, ja EKP ottaa suunnittelussa huomioon lainsäätäjien näkemykset.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde muistuttaa, että yhteisen rahan halutaan pysyvän ajanmukaisena. Kaikki sähköiset maksut voisi hoitaa euroalueella turvallisesti samalla tavalla, ilman ylimääräisiä kustannuksia. Digitaalinen euro palvelisi niitä, jotka hoitavat mieluiten maksunsa sähköisesti, ja muut voisivat maksaa edelleen tuttuun tapaan euroseteleillä ja ‑kolikoilla.

Maksutietojen halutaan pysyvän mahdollisuuksien mukaan salassa. Tarkoituksena on, että eurojärjestelmä ei voisi tutustua yksittäisten käyttäjien tietoihin eikä seurata heidän maksutottumuksiaan. Ilman verkkoyhteyttä maksettaessa maksut jäisivät periaatteessa vain maksajan ja maksun saajan tietoon.

Sähköisen maksamisen ei haluta olevan euroalueella Euroopan ulkopuolisten palveluntarjoajien varassa. Omien viranomaisten luomat järjestelyt toisivat vakautta maksualalle. Kun samoja palveluja olisi helppo tarjota kaikissa euroalueen maissa, niiden kehittäminen olisi kannattavampaa. Kilpailun lisääntyminen alalla voisi myös laskea kustannuksia.

Teksti: IT Insider toimitus
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi