TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
DAMA Finland ry edistää suomalaista tiedonhallintaa

Teknologia 23 -tapahtuman ensimmäinen päivä alkoi DAMA Finland ry:n puheenjohtaja Minna Oksasen esityksellä. DAMA on kansainvälinen toimittajariippumaton järjestö, jonka tuottamiin viitekehyksiin kuuluu DAMA DMBok 2.0 tiedonhallinnan kehittämiseen. Sitä suomennetaan parhaillaan.

DAMA Finland perustettiin vuonna 2004 Systeemityöyhdistys SYTYKE ry:n yhteydessä toimivaksi osaamisyhteisöksi, joka itsenäistyi 2010-luvulla ja liittyi TIVIAn jäsenyhdistykseksi 2020-luvulla. ”TIVIA on hyvä verkosto, jossa yhdistys saa laajennettua näkyvyyttään ja uusia näkökulmia tekemiseensä”. Yhdistys on aktiivinen Linkedin-palvelussa.

Tiedolla johtaminen on tärkeää, koska tietoa on saatava, on tiedettävä tiedon merkitys, ymmärrettävä tiedon käytettävyys, luettavuus ja laatu.

Suomen kielen sanaa tieto vastaa englannissa sanat data, information ja knowledge. Näitä kaikkia kolmea pitää johtaa eri tavalla. Tiedosta on ymmärrettävä sen elinkaari ja missä sitä käytetään.

Tietojohtamisessa käsitteet ovat osin hankalia. Tietojohtaminen on kokonaisuus, tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä ja tiedon johtaminen on tiedon hankintaa ja sen laadun parantamista. Malli on varsin staattinen.

Minna Oksasen työnantajalla Ari Hovilla puhutaan lisäksi tiedonhuoltopareista, joissa liiketoiminnan puolelta tulee tarpeet ja tietohallinnon puolelta tietoarkkitehtuuri ja ymmärrys tiedosta. Näin syntyy dynaaminen toimintamalli, joka parantaa tiedon johtamista.

Finanssialan regulaatio ja GDPR ohjaavat tiedonhallintaa, mutta tärkeämpää on ymmärtää liiketoiminnan tarpeet omassa tiedon johtamisessa.

Menneessä keskustietokonemaailmassa ei ole helppo tietää, mitä tietoa on. Mutta maailma on muuttunut uusien teknologioiden myötä, ja nykyaikaisessa tiedon johtamisessa tarvitaan hallittavuutta, joka vanhassa maailmassa oli sisäänrakennettuna. Ilman tiedon johtamista nimittäin syntyy selkeän käsityksen sijaan spagettia, josta on vaikea saada otetta, ja johon on vaikea luottaa.

TIVIAn jäsenenä olet osaavassa seurassa

Henkilöjäsenenä hyödyt eduista, luot kontakteja, kehität alaa ja pidät oman ammattitaitosi ajan tasalla.


Minna Oksasen mukaan liiketoiminta olisikin nähtävä yhtenäisenä arvovirtana, jolla on yksi yhteinen dataprosessi. Siinä yhtenäistetään yhtenäistettävissä olevat tiedot, kuten master data. Sen jälkeen raportointi ja organisaation johtaminen ovat helpompia. Lisäksi tekoäly vaatii toimiakseen hyvälaatuista tietoa, muuten tekoälystä tulee tekoääliö. Asiaa on vaikea korostaa liikaa, sillä tekoälyn merkitys toiminnan automatisoinnissa on ratkaiseva nyt ja jatkossa.

DAMA DMBok 2.0:ssa on samaan viitekehykseen koottu tiedonhallinnan olennaiset osa-alueet, joiden keskiössä on Data Governance. Esimerkiksi viitekehyksestä Minna Oksanen poimi tiedon elinkaaren. Helposti tiedon ja järjestelmän elinkaaret ajatellaan yhteneviksi, mikä ei pidä paikkaansa. Tiedon elinkaari alkaa järjestelmän käytön myötä, jolloin nousee kysymykset tiedon synnystä, käytöstä, arkistoinnista ja lopulta sen tuhoamisesta. Esimerkiksi GDPR:n mukaan henkilötietoa ei voida kaikissa tapauksissa säilyttää ikuisesti. Toimenpiteet vaativat tiedon johtamista. Tietoarkkitehtuurit ja -mallinnus ovat tärkeitä johtamisen suunnittelussa. Tiedot ovat yrityksen tärkeä resurssi.


Teksti: Reino Myllymäki
Kuva: TIVIA ry 


Mitä meillä oli ennen kännyköitä, maailmanluokan tietoturvaosaamista ja vihaisia lintuja? Joukko mahdottoman haastajia ja TIVIA, joka on jo 70 vuotta yhdistänyt alan visionäärit ja auttanut tekemään utopiasta arkea. TIVIA viettää juhlavuottaan tiukasti työn merkeissä – yhdistäen, kouluttaen, tutkien, tiedottaen, suuntaa näyttäen ja Suomen digitaalista kilpailukykyä kehittäen. Siis pidä kiinni. Vauhti kun ei ole hiljenemään päin.

2023 on TIVIAn 70-vuotisjuhlavuosi
#TIVIA70
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi