TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Case IBM: Molemmat hyötyvät mentoroinnista
Mentorointi on auttanut Kim Nyströmiä pääsemään sisälle suomalaiseen työelämään pitkän ulkomaanpestin jälkeen. Myös mentori Antti Halila on saanut vuoropuhelusta paljon irti. IBM:ssä tietoturvaratkaisujen myynnistä vastaava Kim Nyström innostui hakemaan mentorointiohjelmaan, koska hänen vaimonsa oli saanut hyviä kokemuksia kauppakamarin mentorointiohjelmasta. ”Olimme asuneet melkein kymmenen vuotta ulkomailla. Ajatuksena oli löytää ohjelma, joka valmentaisi ja auttaisi pääsemään taas sisälle suomalaisiin työkuvioihin.” Nyströmin mentoriksi tuli pitkän uran it-alalla tehnyt ja joitain vuosia sitten Affecton toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt Antti Halila. Hän oli ollut työuransa aikana kolmella pidemmällä ulkomaankomennuksella. Jokaisen pestin jälkeen hän oli kokenut ongelmalliseksi sen, miten rakentaa uudelleen suhteet asiakaskuntaan ja muihin työn kannalta oleellisiin verkostoihin Suomessa. ”Toivon, että voin oman kokemukseni kautta antaa jotakin samassa tilanteessa olevalle. Isoissa yrityksissä kotimaahan palaaville on hyvät koulutusjärjestelmät, mutta niissä on usein vain saman konsernin henkilöstöä. Kosketus talon ulkopuoliseen maailmaan puuttuu”, Halila sanoo.

Tiedonvaihtoa yli sukupolvirajojen

Halila tunnustaa, että mentoriksi ryhtymisessä myös itsekkäitä syitä. Hän toimii neljän teknologiayhtiön hallituksessa, minkä vuoksi tiedot oman toimialan kehityksestä on pidettävä tuoreina. ”Aktori on yksi jäsen lisää verkostoon, joka auttaa pysymään ajan tasalla. Hänen kauttaan saa henkilökohtaisen kosketuksen siihen, mitä nuorempi sukupolvi ajattelee. Ilman tällaisia suhteita on vaarana jämähtää vanhoihin asenteisiin ja tapoihin.” Myös keskustelut Nyströmin toimialasta ovat antaneet Halilalle uutta näkökulmaa. ”Kim toimii mielenkiintoisella alueella tietoturvaan liittyvien asioiden parissa. Itse yritän esimerkiksi ymmärtää kyberstrategian vaikutuksia yrityksiin ja sitä, mitä yritykset voivat realistisesti tehdä tietoturvansa parantamiseksi”, Halila sanoo.

Tapaamisia kerran kuukaudessa

Ohjelma lähti liikkeelle syyskuussa puolen päivän tapaamisella, jossa ohjelmassa mukana olevat mentorit ja aktorit tapasivat. Sen jälkeen parit ovat sopineet itselleen parhaiten sopivat aikataulut. Halila ja Nyström ovat tavanneet suunnilleen kerran kuussa, yleensä lounaan merkeissä. Puhelimessa ja sähköpostitse ajatuksia on vaihdettu lähes viikoittain. Tapaamisissa he ovat keskustelleet suomalaisten työmarkkinoiden haasteista yleisesti ja Nyströmin työn kannalta erityisesti. ”Keskustelut ovat antaneet kokonaiskuvaa, mitä tällä toimialalla tapahtuu. Antti on myös esitellyt hyödyllisiä foorumeita, joita en tiennyt aiemmin olevan edes olemassa”, Nyström toteaa. Yksi tällainen on ollut IT Service Management Forum, jonka tavoitteena on edistää IT-palvelujohtamista ja palveluiden sekä osaamisen kehittämistä.

Ohjelma räätälöity tarpeiden mukaan

TIVIAn mentorointiohjelmassa parit asettavat yhdessä tavoitteet ja sisällölliset painopisteet yhteiselle ohjelmalleen, johon molemmat osapuolet sitoutuvat noin vuodeksi. Kehitettäviin osaamisalueisiin ovat kuuluneet esimerkiksi kontaktiverkoston laajentaminen, suurten projektien johtaminen ja oman osaamisen myyminen. Halilan ja Nyströmin mielestä mentorointiohjelman vahvuus on yksilöllisyys. Kukin pari voi keskittyä juuri niihin asioihin, jotka tuntuvat itsestä tärkeimmiltä. Nyströmin mielestä mentorointi on hyvä keino siirtää kokeneiden konkareiden osaamista ja kokemusta nuoremmille kollegoilleen. ”Aktoreilla on hyvin erilaisia tarpeita. Jotkut hakevat henkistä tukea. Toiset taas haluavat pallotella ideoita tai edistää omaa urakehitystä”, Nyström sanoo.

Mentorin mielestä toimiva kokonaisuus

Halila oli mukana jo mentorointiohjelman pilottivaiheessa. Hänestä ohjelma on jäsentynyt ja kehittynyt oleellisesti parempaan suuntaan. TIVIAn kumppanina toimiva konsultointiyhtiö Delficon on koonnut esimerkiksi ansiokkaan työkirjan, joka selvittää mentoroinnin filosofiaa ja antaa käytännön ohjeita. Mentoreille on myös järjestetty tilaisuus, jossa on vaihdettu kokemuksia ja kuultu edellisen jakson aktorin kommentteja, miten hän on kokenut prosessin. TIVIAn mentorointiohjelmassa aloitti viime vuonna kaksi ryhmää, joissa toisessa oli 14 mentorointiparia ja toisessa 10 paria. Mentoroinnin suosiosta kertoo jotakin se, että ohjelmaan tuli yhteensä 70 hakemusta. Uusi haku mentorointiohjelmaan on koko ajan päällä. Tervetuloa mukaan!  
kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi