TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Uusia näkökulmia testaukseen

FiSTB Testing Assembly järjestettiin syyskuussa (12.9.2019) kahdeksatta kertaa ja se keräsi paikalle n. 400 testausammattilaista ja 16 partneriyritystä. Uudistunut Hotelli Presidentin alakerta ja tapahtuman interaktiivisuus lisäsivät entisestään konferenssin houkuttelevuutta ja tapahtuma keräsikin laajasti kiitosta.

Tapahtuman avasi FiSTB ry:n (Finnish Software Testing Board) puheenjohtaja Kimmo Hakala. Ensimmäisenä ohjelmassa oli parhaan opinnäytetyön valinta ja palkitseminen. FiSTB:n Petri Säilynoja esitteli valinnan kriteerejä ja tämän vuoden voittajan Tomi Ratilaisen Aalto-yliopistosta. Päivän ensimmäisestä keynotesta vastasi pitkän linjan testausammattilainen Paul Gerrard aiheenaan The Future of Testing Skills and Development. Esitys toi esille mm. ajatuksen, että testaajien suorittaman testauksen lisäksi myös ohjelmistokehittäjien tekemän testauksen määrä on merkittävä. FiSTB Testing Assembly jatkui upean Paul Gerrardin avauspuheenvuoron jälkeen kahdessa eri ohjelmalinjassa. Odotukset koko loppupäivälle täyden alakerran salin jälkeen olivat huimat.

RPA:ta, ajanhallintaa, fantasiaa ja valmennusta

Alakerran luentosalissa seuraavana oli vuorossa Q-Factoryn Eero Hyytinen, joka esityksessään toi esille RPA:n ja testiautomaation käyttötarkoituksia ja niiden eroja. Esityksen lopuksi hän havainnollisti asiaa käytännönläheisellä demolla. Seuraavana vuorossa oli Nina Perta. Hän piti päivän ensimmäisen ”Out of the box” -esityksen, jossa käsitteli mielenkiintoisella ja havainnollisella tavalla ajanhallintaa ja sen kehittämistä omassa työssä. Yläkerran ohjelmalinjan avasi ohjelmalinjan puheenjohtaja, Knowitin Kari Kakkonen itse omalla aiheellaan. Hän puhui siitä, miten ohjelmistotestaus voitaisiin tuoda tutuksi lapsille. Keskusteltiin mm. samaistumisen voimasta, leikin kautta oppimisesta ja idolien vaikutuksesta. Kari esitti omaa ajatustaan tuoda ohjelmistotestaus näkyviin lapsille hauskana asiana fantasian kautta. Hän on kirjoittamassa kirjaa lohikäärmeistä, ritareista ja ohjelmistotestauksesta. Ohjelmistovikoja edustavat lohikäärmeet, kehittäjiä ja testaajia ritarit, käyttäjiä taas kyläläiset ja lapset. Kirja on jo suomeksi pilottilukijoiden kommentoitavana ja samalla joukkorahoituksessa kuvituksen määrän lisäämiseksi. Session loppu käytettiin lohikäärmeen piirtoharjoitukseen, jossa jokainen osallistuja pääsi piirtämään oman lohikäärmeensä eli kuvaamaan jonkin vian, johon oli omassa testauksessaan törmännyt. Seuraavaksi lavalle astui Tiedon Marko Rytkönen. Hän vei yleisön valmennuksen maailmaan. Testauspäälliköt eivät enää ole niinkään päälliköitä vaan enemmän valmentajia. Nykymaailmassa ei ohjelmistotestausta, eikä muutakaan osaa tietotekniikasta, voida johtaa käskyttämällä. Täytyy harjoittaa pehmeitä taitoja: opastaa, auttaa ihmisiä kasvamaan, antaa palautetta ja kannustaa.

Pieniä paloja ja tietoturvan automaatiota

Lounaan jälkeen alakerran luentosalissa nähtiin varsinainen lounasväsymyksen poistaja, kun aina energinen Antti Niittyviita ( Prove) otti lavan haltuunsa. Aiheena oli ”Määrä hakkaa laadun sata–nolla” ja se herätti yleisössä runsaasti reaktioita ja innostuneisuutta. Mielenkiintoisena seikkana mainittakoon, että Antilla ei ollut esityksessä tukenaan minkäänlaista Powerpoint-esitystä tai vastaavaa.
"Myös ohjelmistokehittäjien tekemän testauksen määrä on merkittävä."

Lounaan jälkeen yläkerran ohjelmalinja vaihtui englanninkieliseksi. Ensimmäiseksi lauteille astui Finbiosoftin Eeva Pursula. Hän vertasi onnistuneesti pimeässä oikean polun löytämistä ilmastonmuutoksen kanssa painimiseen. Miten ihmiskunta pystyy löytämään reitin ilmastonmuutoksen minimointiin? Datalla, kokeilemalla, tavoitteilla. Polun löytäminen liittyy tietysti myös ihmisenä ja testaajana olemiseen. Tavoitteita pitää olla, mutta jos on vain liian tarkkoja tavoitteita, ei löydä ikinä vaihtoehtoisia reittejä. Täytyy olla konkreettisia helposti saavutettavia välitavoitteita, mutta myös korkean tason isoja tavoitteita, jotka voi täyttää eri tavoilla. Muutos on helppoa, kun sitä tekee pienissä paloissa. Seuraavasta alakerran esityksestä vastasi Veikkauksen Tuomo Hakulinen, joka esitteli havainnollisella ja hauskalla tavalla Veikkauksen taustoja, QA:ta, menetelmiä ja yrityskulttuuria. Seuraavaksi yläkerrassa kuultiin Frans van Buulin (Micro Focus) esitys. Hän puhui tietoturvasta ja sen automaatiosta. Frans toi esiin upeita tietoturvatestauksen peruskäsitteitä kuten tietoturvaneljännekset, OWASPin 10 tietoturvahaavoittuvuuden listan ja manuaalisen penetraatiotestauksen trendit. Automaatio tulee myös tietoturvatestaukseen, koska järjestelmien monimutkaisuus kasvaa niin suureksi, että mikään muu ei ole enää mahdollista. Konseptit kuten DAST (Dynamic Application Security Testing) ja SAST (Static Application Security Testing) on luotu auttamaan tähän automaatio-ongelmaan. DAST-tyyppinen automaatio on ikään kuin automatisoitu tietoturvatunkeutuja. Tämän tyyppinen softa voi pyöriä milloin vain jatkuvasti. SAST-tyyppinen automaatio taas automatisoi koodin katselmoinnin tietoturvan kannalta. Näillä työkalutyypeillä tietoturvatestaaja ei ole mahdottoman tehtävän edessä, vaan pystyy varmistamaan tietoturvaa reaaliaikaisesti.

Näkökulmien evoluutio, testausautomaatio ja keskinkertaisuuden aika

Alakerran viimeisestä esityksestä ennen päivän toista keynotea vastasi Sami Söderblom Elisalta aiheenaan Näkökulmien evoluutio testaajan elinkaarella. Esityksessään hän toi esille mm. henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet häneen testaajana ja sitä, että miten ajattelutapa ja testauksen lähestymistapa on muuttunut vuosien saatossa. Sitten yläkerrassa koitti viimeinen puheenvuoro. Oulun yliopiston tutkija Yuqing Wang esitteli testausautomaatiotutkimusta (Testomat). Testiautomaation määrä näyttäisi kasvavan. Kypsemmissä organisaatioissa suurin osa testeistä tehdään automaation avulla ja ketterissä projekteissa hyödyntäen organisaatiotason testausautomaatiota. Vähemmän kypsissä organisaatioissa automaatiota vasta aloitellaan ja se on tiimitason työtä. Suunta on kuitenkin selvä: testausautomaatio on olennaista ohjelmistokehitysorganisaatioille. Päivän toisesta keynotesta vastasi kokenut media-alan ammattilainen Henri ”Henkka” Hyppönen aiheenaan Age of mediocrity is over. Kuten on ollut tapana aiemmissakin Testing Assemblyissä, niin päivän viimeinen esitys ei liity ohjelmistotestaukseen ja näin oli myös tällä kertaa. Konferenssin esitykset voi ladata sivulta http://www.testingassembly.fistb.fi/seminar

Teksti: Kari Kakkonen ja Kimmo Hakala

Kuva: Juha Pomppu  

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi