TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tutkinnot uudistuvat
Mitä osaamista ICT-alalla jo toimivien tulisi täydentää tai syventää? ICT-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot uusitaan ja sinulla on nyt mahdollisuus osallistua ja tuoda työelämän näkökulma mukaan valmistelutyöhön: mitkä osaamiset tulisi saada mukaan tutkintoihin, jotta henkilöstön täydennyskoulutusta voitaisiin toteuttaa julkisella rahoituksella ja kokeneiden ICT-alan ammattilaisten rekrytointivaikeudet helpottaisivat? ICT-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat ovat pääosin jo alalla työskenteleviä henkilöitä. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rooli on toimia tehtävää vaihtavan tai vaihtaneen asiantuntija- tai hallinnon tehtävissä työskentelevän ammattilaisen tutkintona. Lisäksi ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutuksessa voi syventää tai laajentaa osaamistaan, vaikka tehtävä pysyisikin samana tai tehtävän vaihdos olisi vasta suunnitteilla. Uudistettavien tutkintojen taustalla ovat nykyiset tieto- ja viestintätekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon muodostavat erilaiset tutkinnon osat tulevat olemaan vapaaehtoisia niin, että tutkintorakenne säilyy joustavana ja koulutuksen järjestäjät voivat yhteistyössä työelämän kanssa toteuttaa tarpeiden mukaista koulutusta. Valmistelua johtaa Business College Helsinki. Valmistelussa muodostetaan työelämän edustajien kanssa vaatimukset alalla jo toimivien työntekijöiden työprosesseista ja -tehtävistä sekä niissä vaadituista tiedoista ja taidoista eli osaamisista. Osaamiset tullaan luokittelemaan eri työprosesseihin ja työtehtäviin sekä asettamaan ne tärkeysjärjestykseen. Alalla asiantuntija- ja hallinnollisissa tehtävissä työskentelevien osaamisvaatimuksista muodostuu uusien tutkinnon perusteiden runko. Lisätietoja uudistushankkeesta antaa hankkeen vetäjä Miikka Merikanto, miikka.merikanto(at)bc.fi, Business College Helsinki. Teksti: Miikka Merikanto
Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi