TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Turvallisuus on kilpailuetu
Joskus uudistuminen tapahtuu vain pakon edessä. Jo pidempään teknisesti mahdollinen digiloikka otettiin koronan pakottamana, kun suuressa osassa työpaikkoja jouduttiin etätöihin ja samassa palveluja kouluttautumisesta lääkärien vastaanottoon siirrettiin verkkoon. Saimme kuitenkin huomata, että online-maailmassa on omat ongelmansa, kun vaikkapa verkkopalvelujen tilapäinen kyykähtäminen johti palaverien ja työn tekemisen katkeamiseen. Digitaalisten palvelujen jatkuvuuteen ja turvallisuuteen tulee panostaa mieluummin ennen kuin vahinko on jo sattunut. Digitaalisesta infrastruktuurista on tullut uusi kriittinen infrastruktuuri, jonka varassa päivittäinen elämämme, tuotanto, palvelut ja eri järjestelmät pitkälti toimivat. Sähkö-, tele- ja digitaalisen infrastruktuurin jatkuvuuden turvaaminen sekä digitaalisen ympäristön ja tiedon turvallisuudesta huolehtiminen on elintärkeää paitsi arjen sujuvuudelle, myös kriisien ja poikkeusolojen aikaiselle huoltovarmuudelle. Suomessa valtio on selvästi hahmottanut, että digitaalinen turvallisuus ei synny pelkästään teknisillä toimenpiteillä, vaan tarvitaan panostuksia sekä kyvykkyyksien että yritysten ja muiden toimijoiden verkoston kehittämiseen. Tämä näkyy esimerkiksi tammikuussa lausuntokierroksella olleessa ehdotuksessa kyberturvallisuuden kehittämisohjelmaksi, jonka tavoitteena on kehittää alan ekosysteemiä mm. osaamisen laaja-alaisen kehittämisen, teollisuuden vahvistamisen ja yhteistyön tiivistämisen keinoin. Ajatus taustalla on erinomainen, sillä panostukset osaamiseen ja ekosysteemin kehittämiseen synnyttävät pidemmällä tähtäimellä turvallisuutta parantavia ratkaisuja ja sitä kautta hyvät toimintaedellytykset kotimaisille toimijoille, mutta myös alati tärkeämpää kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Digitaalisen turvallisuuden merkitys ei tule lähiaikoina vähenemään ja parhaassa tapauksessa panostuksilla digitaalisen turvallisuuden kyvykkyyksiin saavutetaan kaupallista menestystä, joka mahdollistaa lisäpanostukset ja sitä kautta positiivisen kehityksen kehän. Jussi Nissilä

Jussi Nissilä

toimitusjohtaja, TIVIA Twitter | LinkedIn

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi